Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Świadczenia rodzinne, o które należy wystąpić na nowy okres ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Świadczenia rodzinne, o które należy wystąpić na nowy okres zasiłkowy

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Bożena Dziuba

Trwa czas przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres, który rozpocznie się z dniem 1 listopada 2020 r. To jednak nie jedyne świadczenie, które przyznawane jest na 12-miesięczny okres, zwany okresem zasiłkowym. W zasadzie tylko nieliczne świadczenia rodzinne należne są dłużej niż przez 12 miesięcy.

Koszyk świadczeń rodzinnych

Do świadczeń rodzinnych zaliczają się:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego świadczenia (patrz tabela),
   
 • świadczenia opiekuńcze, tj.:
   
  • zasiłek pielęgnacyjny,
    
  • specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
    
  • świadczenie pielęgnacyjne,
    
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zwana becikowym,
   
 • świadczenie rodzicielskie oraz
   
 • przyznawana(-e) przez radę gminy w drodze uchwały zamieszkałym na terenie jej działania osobom:
   
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia ich dziecka i/lub,
    
  • inne świadczenia na rzecz rodziny,

finansowana(-e) ze środków własnych gminy.

Szczegółowe zasady ich przyznawania zostały określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Na wniosek

Ustalenie prawa do każdego z ww. świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • małżonków/jednego z małżonków,
   
 • rodziców/jednego z rodziców,
   
 • opiekuna faktycznego lub prawnego dziecka,
   
 • rodziny zastępczej niezawodowej,
   
 • osoby uczącej się,
   
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub
   
 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
   
 • osób, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Na okres zasiłkowy

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem wskazanych przez ustawodawcę świadczeń, tj.:

 • niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego,
   
 • becikowego,
   
 • zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
   
 • świadczenia rodzicielskiego,

przyznawanych jednorazowo albo na okres krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy - patrz tabela.

Na okres zasiłkowy przyznawane więc są:

 • zasiłek rodzinny z większością dodatków do tego świadczenia oraz
   
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,

tj. świadczenia, których warunkiem uzyskania jest spełnienie kryterium dochodowego.

Przy ustalaniu prawa do tych świadczeń brany jest pod uwagę odpowiednio:

 • przeciętny miesięczny dochód wszystkich członków rodziny/osoby uczącej się albo
   
 • łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę,

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i wyłączeniem dochodu utraconego.

Nowy okres zasiłkowy jest również dla niektórych rodziców lub opiekunów dziecka szansą na uzyskanie becikowego, mimo że jest to świadczenie jednorazowe. Może się bowiem okazać, że np. w obecnym okresie zasiłkowym nie zostało, a w nadchodzącym zostanie spełnione kryterium dochodowe przewidziane dla tego świadczenia.

Ciągłość w wypłacie świadczenia

Prawo do świadczeń rodzinnych przyznawanych na okres zasiłkowy ustala się nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Aby zatem uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i stosownych dodatków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego od pierwszego miesiąca nowego okresu zasiłkowego, z wnioskiem o te świadczenia z założenia należy wystąpić nie później niż do 30 listopada danego roku. Z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku bowiem prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Świadczenia rodzinne i okresy ich przysługiwania
Rodzaj świadczenia Maksymalny okres, na jaki jest przyznawane
zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy*
dodatek z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
kształcenia i rehabilitacji dziecka
rozpoczęcia roku szkolnego raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 10 miesięcy w roku - w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego
z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo
jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
zasiłek pielęgnacyjny na czas nieokreślony**
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy*
świadczenie rodzicielskie odpowiednio na okres:
52, 65, 67, 69 lub 71 tygodni***
* Od 1 listopada danego roku do 31 października następnego roku kalendarzowego, przy czym z założenia nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.
** Chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
*** Licząc od dnia porodu albo przysposobienia lub objęcia dziecka opieką, o ile wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia/objęcia opieką dziecka (w przypadku złożenia wniosku po tym terminie, świadczenie to przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek).
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.