Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Obowiązki pracodawcy wobec pracowników na chorobowym na przełomie ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników na chorobowym na przełomie roku

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Bożena Dziuba

Przełom roku kalendarzowego jest okresem, w którym pracodawcy, zatrudniający pracowników korzystających ze świadczeń chorobowych, muszą ustalić pewne kwestie, bardzo istotne dla prawa do tych świadczeń oraz ich wysokości. Z początkiem nowego roku może również nastąpić zmiana płatnika zasiłków dla pracowników, co pociąga za sobą pewne obowiązki, które ciążą na pracodawcy wobec pracowników i/lub ZUS.

Niezbędne ustalenia

Gdy pracownik choruje na przełomie 2018 r. i 2019 r., pracodawca zobowiązany jest ustalić:

1) jakie świadczenie należne jest pracownikowi w dniu 31 grudnia 2018 r. - od tego zależy, jakie świadczenie będzie mu przysługiwało od 1 stycznia 2019 r.,

2) czy pracownik w 2018 r. ukończył 50 lat - jeśli tak, to od 2019 r. będzie go obowiązywał krótszy wymiar należnego wynagrodzenia chorobowego,

3) czy podstawa wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego (wraz ze składnikami wynagrodzenia wypłacanymi obok tego świadczenia) jest niższa od obowiązującej w 2019 r. najniższej gwarantowanej podstawy wymiaru zasiłku - jeśli tak, to podstawa wymiaru świadczenia należnego za okres od 1 stycznia 2019 r. podnoszona jest do tej wartości,

4) ilu ubezpieczonych zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2018 r. - od liczby tych osób uzależnione jest, kto będzie płatnikiem zasiłków dla pracowników w 2019 r.

Rodzaj należnego świadczenia

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy m.in. z powodu choroby, w pierwszej kolejności w danym roku kalendarzowym nabywa uprawnienia do tzw. wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego i finansowanego wyłącznie przez pracodawcę. W świetle art. 92 Kodeksu pracy, ilość dni tego świadczenia wynosi w ciągu roku kalendarzowego odpowiednio do:

 • 33 dni lub
   
 • 14 dni - w przypadku pracownika, który przed 1 stycznia danego roku ukończył 50. rok życia (patrz: Tabela 1).

Dopiero za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż odpowiednio 33 lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Przy czym, jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik ma prawo do:

 • wynagrodzenia chorobowego - od 1 stycznia pracownikowi temu nadal przysługuje to wynagrodzenie - w takim przypadku okres 33 dni lub odpowiednio 14 dni, za który w nowym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, powinien być liczony od 1 stycznia,
   
 • zasiłku chorobowego - od 1 stycznia pracownikowi nadal przysługuje zasiłek chorobowy za cały okres tej nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Dlatego też tak ważne jest ustalenie, jakie świadczenie pracownikowi przysługuje na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz czy i ewentualnie kiedy ukończył on 50. rok życia.

Podstawa wymiaru świadczenia

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego, co do zasady, ustalana jest w oparciu o wypłacone pracownikowi wynagrodzenie. Przy czym w przypadku pracowników, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawodawca przewidział gwarantowaną kwotę tej podstawy. Z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być ona niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Kwestię tę regulują przepisy art. 36-4345 z uwzględnieniem art. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, oraz art. 92 § 2 Kodeksu pracy.

Ponieważ z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, od tego dnia zwiększeniu ulegnie również najniższa podstawa wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownikowi, do której z urzędu należy podnieść podstawę naliczenia świadczenia należnego za okres od 1 stycznia 2019 r., jeśli ustalona faktyczna podstawa wymiaru świadczenia okaże się niższa od tej wartości.


Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Płatnik zasiłków

Wypłaty zasiłków (w tym chorobowego) dla pracowników dokonują odpowiednio:

 • ich pracodawcy - jeżeli zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,
   
 • ZUS - jeśli pracodawcy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych.

Stanowi o tym art. 61 ustawy zasiłkowej, który jednocześnie precyzuje, iż ustalenia uprawnień do wypłaty zasiłków dokonuje się na dany rok kalendarzowy w oparciu o liczbę ubezpieczonych na:

 • dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub
   
 • pierwszy miesiąc zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego - gdy na wskazany wyżej dzień pracodawca nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego.

Wraz z kolejnym rokiem kalendarzowym może zatem nastąpić zmiana płatnika zasiłków, co wiąże się z kolejnymi obowiązkami pracodawcy (patrz: Tabela 2).

Przekazanie płatności zasiłku do ZUS wymaga przedłożenia temu organowi zaświadczenia płatnika składek, najlepiej sporządzonego na formularzu Z-3, w którym oprócz danych ubezpieczonego i płatnika składek wykazuje się m.in.:

 • okres zatrudnienia i datę zmiany wymiaru czasu pracy,
   
 • okresy, za które pracodawca wypłacił pracownikowi świadczenia chorobowe,
   
 • liczbę ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego,
   
 • składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłku.
Tabela 1. Ustalenie liczby dni należnego pracownikom wynagrodzenia chorobowego
W przypadku pracowników Liczba dni należnego
wynagrodzenia chorobowego
którzy 50 lat ukończyli/ukończą urodzonych w 2018 r. w 2019 r. w 2020 r.
przed 1 stycznia 2018 r., przed 1 stycznia 1968 r. 14 dni 14 dni 14 dni
w 2018 r. w 1968 r. 33 dni 14 dni 14 dni
w 2019 r w 1969 r. 33 dni 33 dni 14 dni
po 31 grudnia 2019 r. po 31 grudnia 1969 r. 33 dni 33 dni 33 dni

Tabela 2. Tryb postępowania w zależności od tego, kto jest płatnikiem zasiłków w 2019 r.
Płatnik zasiłków Tryb postępowania
w 2018 r. w 2019 r.
pracodawca pracodawca pracodawca nadal (w 2019 r., podobnie jak w 2018 r.) będzie wypłacał zasiłki swoim pracownikom
pracodawca ZUS pracodawca zobowiązany jest przekazać do ZUS płatność zasiłków należnych pracownikom za okres od 1 stycznia 2019 r.
ZUS ZUS pracodawca w 2019 r., podobnie jak w 2018 r. przekazuje do ZUS płatność zasiłków należnych jego pracownikom
ZUS pracodawca pracodawca począwszy od 1 stycznia 2019 r. przejmuje płatność zasiłków dla swoich pracowników, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ZUS przed tym dniem rozpoczął wypłatę zasiłku, kontynuuje tę wypłatę za nieprzerwany okres niezdolności do pracy w 2019 r. do czasu powstania przerwy w niezdolności do pracy lub zmiany po 1 stycznia 2019 r. rodzaju należnego pracownikowi zasiłku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.