Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   ZUS podejmie wypłatę emerytury po rozwiązaniu dotychczasowego stosunku ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

ZUS podejmie wypłatę emerytury po rozwiązaniu dotychczasowego stosunku pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021

Pracownica 20 września br. ukończy 60 lat. Wniosek o emeryturę złożyła na początku września br., natomiast umowę o pracę zamierza rozwiązać 29 września br. Czy ZUS wypłaci jej emeryturę za wrzesień br. w pełnej wysokości? Czy świadectwo pracy musi dostarczyć do ZUS do końca września br., czy też może przekazać je w październiku br.?

Pracownicy z pytania będzie przysługiwała emerytura za część września, o ile jeszcze w tym miesiącu rozwiąże stosunek pracy i fakt ten potwierdzi, przekazując do ZUS np. świadectwo pracy nie później niż do 30 września br.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy emerytalnej, prawo do świadczenia emerytalno-rentowego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku emerytury z nowego systemu jedynym warunkiem jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Przyznanie emerytury nie jest uzależnione od udokumentowania określonej liczby lat pracy.

Przykład 1

W dniu 16 sierpnia 2021 r. z wnioskiem o emeryturę wystąpiła 60-letnia kobieta. Powszechny wiek emerytalny ukończyła 29 czerwca 2021 r. Od 1988 r. nieprzerwanie pozostaje w stosunku pracy, a od 7 lipca do 26 sierpnia 2021 r. przebywała na zasiłku chorobowym. W tym przypadku ZUS ustalił prawo do emerytury od 1 sierpnia 2021 r., przy czym do czasu rozwiązania stosunku pracy zawiesi wypłatę (pobieranie zasiłku chorobowego nie jest przeszkodą do ustalenia prawa do emerytury).

Przykład 2

W dniu 14 sierpnia 2021 r. kobieta ukończyła wiek 60 lat. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury powszechnej złożyła w ZUS 2 sierpnia 2021 r. Wnioskodawczyni nadal jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i nie planuje rozwiązywać stosunku pracy. ZUS przyznał prawo do emerytury od 14 sierpnia 2021 r., tj. od dnia ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, z tym że na mocy art. 103a ustawy emerytalnej zawiesił jej wypłatę do czasu rozwiązania umowy o pracę.
 

Ważne: Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego (art. 103a ustawy emerytalnej).

Na podstawie art. 129 ustawy emerytalnej, ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Zatem, jeżeli prawo do świadczenia powstało wcześniej niż miesiąc zgłoszenia wniosku, wypłaca się je od pierwszego dnia miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek. W sytuacji, gdy prawo do świadczenia powstało innego niż pierwszy dzień miesiąca, a wniosek o świadczenie został zgłoszony przed upływem tego miesiąca, ZUS podejmuje wypłatę od dnia powstania prawa, tj. po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków.

Przykład 3

Przyjmujemy dane z przykładu 2 i dodatkowo, że pracownica rozwiązała stosunek pracy z dniem 30 sierpnia 2021 r. W tym samym dniu doręczyła do ZUS świadectwo pracy i wniosek o podjęcie wypłaty emerytury. Warunek do uzyskania emerytury, tj. ukończenie 60 lat, spełniła 14 sierpnia 2021 r., wniosek złożyła 2 sierpnia 2021 r., a stosunek pracy rozwiązała 30 sierpnia 2021 r., co udokumentowała w ZUS tego też dnia. ZUS podjął wypłatę świadczenia od 14 sierpnia 2021 r.


Zwracamy uwagę!
W sytuacji, gdy ubezpieczony rozwiązuje umowę o pracę przed zakończeniem miesiąca, to w celu uzyskania wypłaty za ten miesiąc konieczne jest złożenie świadectwa pracy (lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy o pracę) w ZUS do końca miesiąca, w którym ustało zatrudnienie. Złożenie tego dokumentu w kolejnym miesiącu spowoduje, że ZUS podejmie wypłatę emerytury dopiero od tego miesiąca.

Przykład 4

Przyjmujemy dane z przykładu 1 i dodatkowo, że do rozwiązania stosunku pracy doszło z dniem 27 sierpnia 2021 r. Świadectwo pracy potwierdzające rozwiązanie umowy o pracę pracownica przekazała do ZUS 2 września 2021 r. ZUS ustalił prawo do emerytury od 1 sierpnia 2021 r., jednakże jej wypłatę podjął od 1 września 2021 r., tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym zainteresowana potwierdziła rozwiązanie stosunku pracy. Gdyby świadectwo pracy złożyła w ZUS najpóźniej 31 sierpnia 2021 r., to wypłata emerytury przysługiwałaby jej od 1 sierpnia 2021 r.


Kwotę emerytury przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc miesięczną kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.