Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Od kwietnia 2021 r. korzystniejsze warunki obliczenia emerytury
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Od kwietnia 2021 r. korzystniejsze warunki obliczenia emerytury

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021

W grudniu 2020 r. pracownik ukończył 65 lat. Za kilka miesięcy planuje rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę. Podobno obecnie są korzystniejsze warunki obliczania emerytury. Czy tak jest faktycznie?

Na wysokość emerytury obliczanej według nowych zasad mają wpływ dwa czynniki. Jest to podstawa obliczenia oraz średnie dalsze trwanie życia. Emerytura stanowi bowiem równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego (art. 26 ust. 1 ustawy emerytalnej).

Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie (art. 25 ust. 1 ustawy emerytalnej). Po wyliczeniu wartości podstawy obliczenia emerytury określa się średnie dalsze trwanie życia dla osoby ubiegającej się o emeryturę. Ustala się je wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża w miesiącach. Miesiąc liczy się od dnia urodzin do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnych miesiącach.

Dane są zamieszczane w tablicach średniego dalszego trwania życia ogłaszanych corocznie przez Prezesa GUS. Stanowią one podstawę przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego (art. 26 ust. 5 ustawy emerytalnej). Pomagają one oszacować jak długo wnioskodawca będzie na emeryturze i dzięki temu równomiernie rozłożyć zgromadzone środki.

Wartości podane w najnowszych tablicach GUS (od 1 kwietnia 2021 r.) po raz pierwszy tak znacznie różnią się od tablic z poprzednich lat. Nastąpił bowiem spadek średniego dalszego trwania życia o kilkanaście miesięcy, np. dla osoby, która ukończyła 60 lat według starych tablic wiek ten wynosił 261,5 m-cy, a według nowych 247,7 m-cy. W przypadku osoby, która ukończyła 65 lat, wartości te wynoszą odpowiednio 217,6 m-cy i 204,3 m-ce. Oznacza to znaczne różnice w ustalaniu wysokości emerytury według starych tablic, np. w marcu 2021 r., i według nowych - od kwietnia 2021 r.

Wskazniki i stawki Tablica średniego dalszego trwania życia
 kobiet i mężczyzn dostępna jest
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Ważne: Obniżenie wysokości średniego dalszego trwania życia korzystnie wpływa na wysokość emerytury i powoduje, że jest ona wyższa.

Przykład

W marcu 2021 r. z wnioskiem o emeryturę wystąpiła 60-letnia kobieta (ur. 1 marca 1961 r.). Z dniem 29 marca 2021 r. rozwiązała stosunek pracy. Prawo do emerytury nabyła od 1 marca 2021 r., tj. od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Do obliczenia wysokości emerytury ZUS przyjął następujące wartości:

 • kwota składek zewidencjonowana na koncie z uwzględnieniem waloryzacji: 215.290,45 zł,
 • zwaloryzowany kapitał początkowy: 459.779,20 zł,
 • razem: 675.069,65 zł.

Wartość ta została podzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby, która ukończyła 60 lat: 675.069,65 zł : 261,5 m-cy = 2.581,53 zł (wysokość brutto emerytury).

Przykład

Zakładamy, że kobieta z poprzedniego przykładu złoży wniosek o emeryturę dopiero w sierpniu 2021 r., a stosunek pracy rozwiąże 28 sierpnia 2021 r. Prawo do emerytury zostanie ustalone od 1 sierpnia (od miesiąca złożenia wniosku). Do obliczenia wysokości emerytury ZUS zastosuje (korzystniejsze) średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat i 5 miesięcy, tj. 243,9 m-cy, według tablic obowiązujących od 1 kwietnia 2021 r.

Przy zachowaniu tej samej wartości podstawy obliczenia, wysokość emerytury wyniesie 2.767,81 zł (675.069,65 zł : 243,9 m-cy). Podstawa obliczenia w okresie od marca do sierpnia 2021 r. podlega jeszcze waloryzacjom, więc ostateczna wysokość emerytury będzie wyższa.

Jak już wyjaśniliśmy, do obliczenia wysokości emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Zatem średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablic obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę lub w dniu, od którego zostanie przyznana emerytura, jeśli w dniu zgłoszenia wniosku nie były spełnione wszystkie warunki. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Przykład

W dniu 3 marca 2021 r. z wnioskiem o emeryturę wystąpił mężczyzna, który wiek 65 lat ukończył 29 listopada 2020 r. (również w marcu 2021 r. rozwiązał stosunek pracy). Prawo do emerytury ZUS ustalił od 1 marca 2021 r. Dla celów obliczenia emerytury porównano średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 65 lat - 217,6 m-cy oraz w wieku 65 lat i 3 m-cy - 215,5 m-cy.

W tym przypadku zastosowanie średniego dalszego trwania życia z daty złożenia wniosku było korzystniejsze dla wnioskodawcy.

Zakładając, że wniosek o emeryturę mężczyzna złożył w kwietniu 2021 r., to prawo zostałoby przyznane od 1 kwietnia 2021 r. Przy czym gdyby dokonał tego przed 28 kwietnia br., zastosowano by średnie dalsze trwanie życia (według nowych tablic) dla wieku 65 lat i 4 m-cy - 201,6 m-cy, a po 27 kwietnia - dla wieku 65 lat i 5 miesięcy, tj. 200,9 m-cy.


W sytuacji, gdy w związku z zawieszeniem prawa do emerytury z tytułu kontynuowania zatrudnienia wypłata wznawiana jest od innej daty niż dzień nabycia prawa do świadczenia, ostateczną wysokość emerytury oblicza się przy zastosowaniu średniego dalszego trwania życia właściwego dla wieku ukończonego w dniu zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty.

Przykład

W styczniu 2021 r. z wnioskiem o emeryturę wystąpiła 60-letnia kobieta. Prawo do emerytury ZUS przyznał od 12 stycznia 2021 r., tj. od ukończenia wieku emerytalnego. Do ustalenia wysokości świadczenia przyjęto średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat według tablic obowiązujących do 31 marca 2021 r. - 261,5 m-cy. Wnioskodawczyni nie rozwiązała stosunku pracy i będzie pracowała do 30 czerwca 2021 r. Po złożeniu wniosku o wznowienie wypłaty emerytury ZUS przeliczy świadczenie i ustali nowe średnie dalsze trwanie życia według tablic obowiązujących od 1 kwietnia 2021 r. dla osoby w wieku 60 lat i 5 m-cy - 243,9 m-cy.


Zwracamy uwagę!
Osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek m.in. o przyznanie emerytury, renty lub innego świadczenia o charakterze długoterminowym, do którego przyznania właściwy jest ZUS, prawo do tego świadczenia przysługuje, na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia, od dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r. (art. 31zy9 specustawy). Zatem pracownik może rozwiązać umowę o pracę w miesiącu nabycia uprawnień emerytalnych i złożyć wniosek o emeryturę w miesiącach następnych. Do obliczenia tego świadczenia ZUS przyjmie wskaźnik średniego dalszego trwania życia obowiązujący w miesiącu nabycia prawa i dokona wypłaty świadczenia z wyrównaniem.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.