Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Zaliczenie służby wojskowej do pracy w szczególnych warunkach uprawniającej do wcześniejszej ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaliczenie służby wojskowej do pracy w szczególnych warunkach uprawniającej do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020

Pracownik ukończył 60 lat i w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach wystąpił z wnioskiem do ZUS o ustalenie wcześniejszej emerytury. ZUS odmówił przyznania tego świadczenia z uwagi na brak 15 lat pracy w szczególnych warunkach - do okresu tej pracy nie zaliczył zasadniczej służby wojskowej odbywanej od kwietnia 1981 r. do kwietnia 1983 r. Czy słusznie?

Tak. Przy zaliczaniu okresu służby wojskowej do pracy w szczególnych warunkach stosuje się uchwałę Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 16 października 2013 r. (sygn. akt II UZP 6/13, OSNP 2014/3/42). Zgodnie z jej treścią: "Czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.) zalicza się - na warunkach wynikających z tego przepisu - do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym (...)", o ile pracownik po zakończeniu odbywania służby został zatrudniony w tych samych warunkach przez pracodawcę, u którego pracował w chwili powołania do służby. Warunki powrotu pracownika do poprzedniego zatrudnienia po odbyciu zasadniczej służby wojskowej zostały określone w art. 106 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1975 r. W myśl tego przepisu, zakład, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej był obowiązany do zatrudnienia go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz nie niżej opłacanym, jeżeli najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z tej służby pracownik zgłosił swój powrót do zakładu w celu podjęcia zatrudnienia. Niezachowanie tego terminu powodowało rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały uznał, że jeśli zostały spełnione przez pracownika wskazane w przepisach warunki powrotu do poprzedniego zatrudnienia, okres odbywania zasadniczej służby wojskowej jest okresem zatrudnienia na takich samych warunkach jak przed powołaniem do służby. Początkowo okres zasadniczej służby wojskowej podlegający zaliczeniu do pracy w szczególnych warunkach obejmował czas od 29 listopada 1967 r. do 31 grudnia 1974 r. Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej okres ten został wydłużony do 31 sierpnia 1979 r.

Ważne: Do pracy w szczególnych warunkach może zostać zaliczony okres zasadniczej służby wojskowej odbywanej od 29 listopada 1967 r. do 31 sierpnia 1979 r., jeżeli przed rozpoczęciem służby i po jej zakończeniu pracownik pracował u tego samego pracodawcy i w tych samych warunkach.

Zatem pracownikowi, zatrudnionemu w szczególnych warunkach przed powołaniem do czynnej służby wojskowej, który po jej zakończeniu ponownie podjął pracę w tych samych warunkach, okres ten podlega wliczeniu do stażu w zakresie uprawnień uzależnionych od ilości lat pracy w danym zakładzie lub gałęzi pracy oraz w zakresie szczególnych uprawnień uzależnionych od wykonywania pracy na określonym stanowisku lub w danym zawodzie (np. praca w szczególnych warunkach).

W przypadku, gdy żołnierz w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej podniósł lub poszerzył swoje kwalifikacje, a po powrocie do pracy pracodawca przeniósł go na inne stanowisko, również zaliczane do szczególnych warunków, to okres tej służby także jest wliczany do okresu wymaganego do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury. Zdaniem Sądu Najwyższego przyjęcie innej wykładni w tym zakresie traktowałoby gorzej pracowników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje od tych, którzy tego nie uczynili.

Okres odbywania zasadniczej służby wojskowej zalicza się do okresu pracy wymaganej do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. W świetle tego przepisu, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego m.in. w art. 32 ustawy emerytalnej, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 stycznia 1999 r.) osiągnęli:

 • okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz
   
 • okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 ustawy emerytalnej, tj. co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
   
 • nie przystąpili do OFE albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Okres odbywania służby wojskowej przypadający od 29 listopada 1967 r. do 31 sierpnia 1979 r. nie podlega jednak uwzględnieniu jako okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach przy ustalaniu prawa do:

 • emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze na podstawie art. 32 lub art. 46 w zw. z art. 32 ustawy emerytalnej (warunki określone w tych przepisach zainteresowany musiał spełnić do 31 grudnia 2008 r.),
   
 • emerytury pomostowej,
   
 • rekompensaty do kapitału początkowego.

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, odbywał służbę wojskową w latach 1981-1983, stąd też jej okres nie został przez ZUS zaliczony do stażu pracy w szczególnych warunkach.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.