Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Wypłata odprawy emerytalnej nauczycielowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego przed ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata odprawy emerytalnej nauczycielowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego przed rozwiązaniem umowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Zespół szkolno-przedszkolny zatrudnia na podstawie mianowania nauczycielkę, przebywającą od 2011 r. na urlopie bezpłatnym, podczas którego uczy języka polskiego poza granicami naszego kraju. Raz w roku składa wniosek o taki urlop - ostatnio udzielony zakończy się 31 sierpnia 2020 r. Nauczycielka zapowiedziała, że zamierza wówczas odejść na emeryturę. Czy będzie jej przysługiwała odprawa emerytalna, jeżeli przejdzie na emeryturę bezpośrednio z urlopu bezpłatnego?

Nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna, jeśli spełnia warunki ustawowe do jej przyznania - również wtedy, gdy przed zakończeniem stosunku pracy ze względu na przejście na emeryturę przebywał na urlopie bezpłatnym.

Nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a także z innych ważnych przyczyn. Takie uprawnienie przysługuje mu na mocy art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), dalej ustawy KN. Jest on udzielany przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły, co wynika z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów... (Dz. U. z 2001 r. nr 1, poz. 5). Okresu przebywania na wymienionym urlopie nie wlicza się do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 § 2 K.p. w zw. z art. 91c ust. 1 ustawy KN).

Ważne: Korzystanie z urlopu bezpłatnego nie przerywa stosunku pracy nauczyciela, lecz powoduje zawieszenie wykonywania wynikających z niego praw i obowiązków.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z 25 marca 2014 r. (sygn. akt I PK 294/13), który co prawda odnosi się do art. 174 K.p., jednak ma zastosowanie także do nauczycieli na mocy art. 91c ust. 1 ustawy KN.

Nauczyciel ma zagwarantowane prawo do odprawy emerytalnej (rentowej) na podstawie art. 87 ustawy KN. Przepis ten w ust. 1 wymaga wypłaty odprawy w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem pracy, o ile:

 • spełnione są warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   
 • ustał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
   
 • nauczyciel mianowany z powodów, o których mowa w poprzednim punkcie, nie uzyskał odprawy przewidzianej w art. 28 ustawy KN, tj. przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z uwagi na orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Nauczycielowi odpowiadającemu kryteriom wskazanym w dwóch pierwszych myślnikach, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, powinna być natomiast przyznana odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy (art. 87 ust. 2 ustawy KN). W razie zbiegu prawa do obydwu odpraw, otrzyma on jedną - korzystniejszą. Co istotne, z art. 87 ustawy KN nie wynika obowiązek aktywnej realizacji stosunku pracy przed jego ustaniem ze względu na przejście nauczyciela na emeryturę, rentę czy świadczenie kompensacyjne. Odprawa emerytalna przysługuje zawsze, gdy spełnione zostaną warunki wskazane w jego treści. Przepis ten nie uzależnia również prawa do odprawy emerytalnej od określonego sposobu zakończenia nauczycielskiego stosunku pracy, ale od przejścia na emeryturę w związku z jego definitywnym ustaniem (por. wyrok SN z 6 grudnia 2001 r., sygn. akt I PKN 595/01). Nie ma zatem przeszkód, aby Czytelnik przyznał odprawę emerytalną nauczycielce w razie spełnienia kryteriów z art. 87 ustawy KN, jeżeli zespół szkolno-przedszkolny jest jej podstawowym miejscem pracy.

Zwracamy uwagę! Wobec braku definicji podstawowego miejsca pracy nauczyciela przyjmuje się, że jest to placówka oświatowa, którą nauczyciel wskaże. Zwykle taki status przypisuje się tej, w której nauczyciel ma najwyższy wymiar czasu pracy albo z którą najwcześniej nawiązał stosunek pracy. W wyroku z 15 października 2010 r. (sygn. akt III PK 9/10, OSNP 2012/1-2/7) Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że podstawowym miejscem pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach, którego obydwa stosunki pracy zostały rozwiązane tego samego dnia w związku z przejściem na emeryturę, jest szkoła, w której nauczyciel jest wyżej wynagradzany i tylko od tej szkoły przysługuje mu odprawa emerytalna.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.