Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Warunki nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Warunki nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Wszyscy pracownicy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Jakie warunki muszą spełnić by ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Od 1 października 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego, którego celem jest dodatkowe wsparcie dochodowe dla tych osób. Jego wysokość stanowi różnica pomiędzy kwotą 1.600 zł a łączną kwotą świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych i nie może ona przekroczyć 500 zł.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 oraz art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622), prawo do tego świadczenia przysługuje osobom, które spełnią łącznie następujące warunki:

 • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatelami państw członkowskich UE/EFTA - strony umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającymi prawo pobytu lub stałego pobytu na terytorium RP albo cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
   
 • zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   
 • ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji stwierdzonej orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (dotyczy to również pracy w gospodarstwie rolnym lub służby),
   
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 1.600 zł miesięcznie; do tych kwot nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami, a także renty rodzinnej przyznanej dziecku bez względu na wiek, jeżeli stało się całkowicie niezdolne do pracy lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji do ukończenia 16. roku życia albo w trakcie nauki do osiągnięcia 25. roku życia.

Do katalogu świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, o którym mowa w ostatnim myślniku, zalicza się m.in. świadczenia wypłacane przez urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.

Przychody uzyskiwane z innych źródeł niż świadczenia finansowane ze środków publicznych, np. wynagrodzenie za pracę z tytułu zatrudnienia, pozostają bez wpływu na ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego.

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na wniosek (druk ESUN) zgłoszony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna faktycznego. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, do wniosku dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia sporządzone przez lekarza leczącego na druku OL-9.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.