Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Kiedy ZUS zmienia lub uchyla decyzję przyznającą świadczenie ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy ZUS zmienia lub uchyla decyzję przyznającą świadczenie emerytalno-rentowe?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019

W 2012 r. ZUS przyznał mi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do jej ustalenia przyjął staż pracy w wymiarze 24 lat i 8 m-cy. W 2018 r. złożyłem wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru. Okazało się wówczas, że wcześniej ZUS zaliczył do stażu pracy okres urlopu bezpłatnego, bowiem pracodawca źle wypełnił świadectwo pracy. W konsekwencji ZUS zmienił wysokość renty. Czy słusznie?

Zgodnie z art. 114 ustawy emerytalnej, w sprawach zakończonych prawomocną decyzją, ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do świadczenia lub jego wysokość, jeżeli:

1) po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość,

2) decyzja została wydana w wyniku przestępstwa,

3) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

4) decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd ZUS przez osobę pobierającą świadczenie,

5) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność,

6) przyznanie świadczenia lub nieprawidłowe obliczenie jego wysokości nastąpiło na skutek błędu popełnionego przez ZUS.

Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji ZUS nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej wydania upłynął okres 10 lat, w przypadku spraw, o których mowa w punktach 2-4; 5 lat, w przypadku spraw, o których mowa w punktach 1 i 5 oraz 3 lat, w przypadku spraw, o których mowa w punkcie 6.

Przykład

W dniu 30 czerwca 2010 r. ZUS wydał decyzję o przyznaniu prawa do emerytury. W listopadzie 2018 r. emeryt złożył wniosek o przeliczenie świadczenia. Do wniosku dołączył zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ERP-7), w którym płatnik składek skorygował wysokość wynagrodzenia (obniżył je za lata 2007-2008). W tej sytuacji decyzja podlegałaby zmianie na podstawie przesłanki nr 1, lecz z uwagi na upływ okresu dłuższego niż 5 lat nie będzie zmieniona. Emeryt nadal będzie pobierał świadczenie w dotychczasowej wysokości (nie zostanie ono obniżone).


Zasady tej nie stosuje się jednak w sytuacji, gdy w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub zostanie jej przyznane świadczenie w kwocie wyższej, albo uchyleniu lub zmianie podlega decyzja o ustaleniu kapitału początkowego, który nie został uwzględniony do obliczania wysokości emerytury ustalonej prawomocną decyzją. Zatem uchylenie lub zmiana decyzji na korzyść świadczeniobiorcy jest możliwa w każdym czasie, bez względu na okres jaki upłynął od daty jej wydania.

Przykład

W dniu 11 lutego 2010 r. ZUS wydał decyzję przyznającą prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na stałe. W październiku 2018 r. rencista złożył wniosek o przeliczenie wysokości świadczenia. W wyniku weryfikacji złożonej dokumentacji, ZUS ustalił, że przy obliczaniu wysokości renty nie uwzględnił kwot zasiłków chorobowych wypłacanych przez ZUS w trakcie zatrudnienia. W tej sytuacji poprzednia decyzja uległa zmianie, ponieważ nieprawidłowe obliczenie wysokości świadczenia nastąpiło na skutek błędu popełnionego przez ZUS. Mimo upływu 3 lat, ZUS wydał ponownie decyzję, ponieważ w wyniku jej zmiany zainteresowany uzyskał wyższe świadczenie.


W sytuacji, gdy przyznanie świadczenia lub ustalenie go w zawyżonej wysokości nastąpiło w wyniku błędu ZUS, organ może odstąpić od uchylenia lub zmiany decyzji. Gdyby bowiem uchylenie lub zmiana decyzji wiązało się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności, to w myśl art. 114 ust. 1g ustawy emerytalnej, ZUS może nadal wypłacać świadczenie mimo braku do niego prawa lub wypłacać je w wyższej kwocie niż przysługuje. W każdej takiej sprawie ZUS przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Po zebraniu niezbędnego materiału dokonuje indywidualnej oceny przesłanek nadmiernego obciążenia sytuacji osobistej, materialnej, stanu zdrowia i wieku. W pozostałych przypadkach (przesłanki 1-5) prawo i wysokość świadczenia ustala się zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.

Przykład

W czerwcu 2017 r. ZUS przyznał prawo od renty z tytułu niezdolności do pracy. Do jej ustalenia przyjął staż składkowy w wysokości 22 lat i 5 miesięcy na podstawie świadectw pracy. We wrześniu 2018 r. płatnik składek przesłał do ZUS informację o wysokości przychodu za 2017 r. (pracownik nadal pracuje). Z dokumentu tego wynika, że w okresie od 1 lutego do 31 marca 2017 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, a ZUS przyjął ten okres jako składkowy. W tej sytuacji decyzja podlega zmianie na podstawie przesłanki nr 1. ZUS ustalił wysokość renty zgodnie ze stanem faktycznym, tj. po pomniejszeniu stażu składkowego o urlop bezpłatny (zwrotu nadpłaconego świadczenia ZUS dochodzi od płatnika składek).

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.