Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Ponowne obliczenie wysokości emerytury dla dorabiającego świadczeniobiorcy

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ponowne obliczenie wysokości emerytury dla dorabiającego świadczeniobiorcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019

W kwietniu 2018 r. przeszłam na emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. W czerwcu 2018 r. podjęłam zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony do 31 października 2018 r. We wrześniu 2018 r. zawarłam dodatkowo umowę zlecenia, którą będę realizowała do stycznia 2019 r. W grudniu 2018 r. złożyłam w ZUS wniosek o doliczenie stażu z umowy o pracę. ZUS mi odmówił. Czy słusznie? Kiedy powinnam złożyć wniosek?

Jeżeli po dniu, od którego przyznano prawo do emerytury na podstawie art. 24, 24a lub 184 ustawy emerytalnej, osoba zainteresowana podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość jej świadczenia ulega ponownemu obliczeniu. Dotychczas obliczone świadczenie powiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na jej koncie po dniu, od którego ustalono prawo do emerytury do dnia poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o przeliczenie (z uwzględnieniem waloryzacji składek) przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku ubezpieczonego w dniu złożenia tego wniosku. Tak wynika z art. 108 ustawy emerytalnej. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Ważne: Warunek ustania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych uznaje się za spełniony tylko wówczas, gdy w dniu zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury wnioskodawca nie pozostawał w tych ubezpieczeniach.

Zatem w sytuacji, gdy przed dniem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia nastąpi rozwiązanie, a następnie ponowne nawiązanie stosunku pracy, z tym samym lub innym płatnikiem składek, wówczas przeliczenie świadczenia może nastąpić na wniosek złożony po upływie roku kalendarzowego.

Zasadę tę stosuje się również w sytuacji, gdy emeryt pozostaje w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z innego tytułu niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia.

Przykład

W marcu 2018 r. ZUS przyznał prawo do emerytury 60-letniej kobiecie. W kwietniu 2018 r. zainteresowana ponownie podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 września 2018 r. Od 3 października 2018 r. nawiązała kolejną umowę o pracę na czas określony do 31 stycznia 2019 r. W dniu 8 października 2018 r. zainteresowana zgłosiła wniosek o ponowne obliczenie emerytury, przedstawiając świadectwo pracy za pierwszy okres zatrudnienia. Z uwagi na to, że w dniu zgłoszenia wniosku podlegała ona ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy o pracę, ZUS odmówił ponownego obliczenia emerytury. Ze stosownym wnioskiem może wystąpić w styczniu 2019 r. (po zakończeniu 2018 r.).

Gdyby złożyła wniosek 1 lub 2 października 2018 r., to ZUS dokonałby przeliczenia świadczenia.

Przykład

W styczniu 2018 r. ZUS przyznał prawo do emerytury 65-letniemu mężczyźnie. Od 1 czerwca 2018 r. podjął on pracę na podstawie umowy zlecenia. W październiku 2018 r. po przepracowaniu kwartału złożył wniosek o przeliczenie wysokości emerytury i uwzględnienie przepracowanego okresu. Z uwagi na to, że w dniu zgłoszenia wniosku zainteresowany podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ZUS odmówił ponownego obliczenia emerytury. Taki wniosek emeryt może zgłosić dopiero po zakończeniu umowy zlecenia lub po upływie roku kalendarzowego.


Zwracamy uwagę!
W każdym czasie emeryt może zgłosić wniosek o ponowne obliczenie wysokości emerytury poprzez doliczenie nieuwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych przypadających przed przyznaniem prawa do emerytury.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.