Jak szukać?»

2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców zeznaniami świadków
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców zeznaniami świadków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018

W okresie od 22 czerwca 1976 r. do 28 listopada 1979 r. pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców. Posiadam pisemne zeznania dwóch świadków z 2016 r., których własnoręczność podpisu potwierdził wójt gminy. Obecnie staram się o świadczenie przedemerytalne i ZUS wymaga, aby świadkowie ponownie złożyli zeznania przed jego pracownikiem. Osoby te są starsze i mogą mieć problem z dotarciem do jednostki ZUS, a innych świadków nie mam. Czy ZUS ma rację?

Zasady postępowania i dokumentowania okresów składkowych, nieskładkowych oraz rolnych, a także kompletowania wniosków o świadczenia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. nr 237, poz. 1412), dalej rozporządzeniu.

W przypadku, gdy brak jest oryginalnych dowodów potwierdzających zatrudnienie oraz możliwości ich uzyskania, środkiem dowodowym na potwierdzenie okresów zatrudnienia mogą być zeznania świadków. Na ich podstawie udowodnić można okresy zatrudnienia do 14 listopada 1991 r., co do których ustawa emerytalna dopuszcza takie środki dowodowe. Natomiast rozporządzenie dodatkowo przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków tzw. okresów rolnych, tj.:

 • przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r. okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia,
   
 • przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia.

Zeznania świadka mogą być złożone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w każdej jednostce ZUS. Powinny one zawierać:

 • imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania świadka,
   
 • stwierdzenie stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z wnioskodawcą,
   
 • dane dotyczące okresów zatrudnienia wnioskodawcy,
   
 • numer świadczenia oraz jednostkę ZUS, która je przyznała, gdy świadek ma ustalone prawo do świadczenia,
   
 • podpis świadka,
   
 • podpis i pieczątkę osoby spisującej zeznania lub potwierdzającej podpis świadka.

Dokumentując okresy pracy w gospodarstwie rolnym za pomocą zeznań świadków, należy przedłożyć:

 • zeznania co najmniej dwóch świadków,
   
 • zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w danym gospodarstwie we wnioskowanym okresie,
   
 • zaświadczenie potwierdzające do kogo należało gospodarstwo rolne,
   
 • zaświadczenie KRUS potwierdzające okres opłacania składek przez rodziców, jeżeli dokumentowany jest okres pracy w gospodarstwie po 30 czerwca 1977 r.

Dodatkowo wnioskodawca może złożyć opis czynności wykonywanych podczas pracy, a także sytuacji rodzinnej oraz wskazać czy uczęszczał do szkoły ponadpodstawowej w tym okresie itp.

Zgodnie z § 24 rozporządzenia, wraz z zeznaniami świadków o prowadzeniu/pracy w gospodarstwie rolnym, wnioskodawca nie musi składać oświadczenia o braku dokumentów oryginalnych oraz o przyczynach ich nieposiadania.

Z wyjaśnień ZUS wynika, że w świetle obowiązującego obecnie rozporządzenia, własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić pracodawca, notariusz, konsul RP oraz pracownik ZUS spisujący lub potwierdzający zeznania bądź odbierający oświadczenie. Zatem w sytuacji, gdy zainteresowany składa wniosek o przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego, do którego załącza zeznania świadków na:

 • nieaktualnych formularzach lub
   
 • na nowych formularzach, na których własnoręczność podpisu świadka potwierdzona została przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego np. urzędu gminy,

należy uzupełnić te zeznania poprzez ponowne potwierdzenie podpisu świadka przez osoby do tego uprawnione.

Nie ma więc konieczności powtórnego spisywania zeznań świadków. Wystarczające jest zgłoszenie się świadków z dowodami osobistymi do najbliższej terenowej jednostki ZUS i złożenie podpisów pod tymi samymi zeznaniami.

Aktywne druki i formularze Druki ZUS Rp-8 i ZUS Rp-9 dostępne
są w serwisie www.druki.gofin.pl

Możliwe jest również ponowne spisanie zeznań świadków na obecnie obowiązujących drukach, tj. ZUS Rp-8 "Zeznanie świadka" oraz ZUS Rp-9 "Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.