Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Emerytura "z urzędu" zamiast renty z tytułu niezdolności do ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Emerytura "z urzędu" zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy po zmianach od 1 października 2017 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017

Pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy (częściowa niezdolność do pracy orzeczona do 31 sierpnia 2020 r.). Zgodnie z obecnym wiekiem emerytalnym uprawnienia do tego świadczenia nabyłbym w 2019 r. Czy po zmianie przepisów od 1 października 2017 r. będę mógł już ubiegać się o to świadczenie? Czy ZUS sam zamieni moją rentę na emeryturę? Nadmieniam, że 65 lat ukończyłem w kwietniu 2017 r.

Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego nie oznacza automatycznego przejścia na emeryturę przez osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy.

Z dniem 1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), dalej ustawa zmieniająca. Powołany akt prawny obniża wiek emerytalny, który wyniesie dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej, osobom, które w dniu 1 października 2017 r. będą miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia:

  • na okres do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego,
     
  • na okres przypadający po dniu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego,
     
  • na trwałe,

ZUS z urzędu przyzna prawo do emerytury z dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego.

Od 1 października 2017 r. nie ulegają zmianom zasady przyznawania z urzędu prawa do emerytury zamiast dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 24a ustawy emerytalnej, emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny (do 30 września br. - podwyższony) oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. ZUS nie przyzna jednak emerytury z urzędu, ale na wniosek osoby pobierającej rentę z tytułu niezdolności, jeśli przed 1 października 2017 r. spełni ona warunki do uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku (odpowiednio 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni).

Ważne: Osoba z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy, spełniająca warunki do uzyskania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym (osiągnięcie wieku odpowiednio 60 lub 65 lat), może od 1 października 2017 r. wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury.

Przykład

ZUS w styczniu 2016 r. przyznał prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy mężczyźnie urodzonemu 16 kwietnia 1952 r. Prawo do renty zostało ustalone na okres od 8 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2019 r. Podwyższony wiek emerytalny ubezpieczony osiągnie 16 października 2018 r. (66 lat i 6 miesięcy).

Kalkulatory Kalkulator wieku emerytalnego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Przyjmując, że nie złoży wniosku o przyznanie emerytury po obniżeniu wieku emerytalnego, zachowa prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy do 31 stycznia 2019 r., z tym że w dniu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, tj. 16 października 2018 r. zostanie ona z urzędu zamieniona na emeryturę.


Obniżenie od 1 października 2017 r. powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego dla kobiety 60 lat i 65 lat dla mężczyzny, spowoduje, że renta z tytułu niezdolności do pracy dla osoby, której brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia tego wieku, będzie przyznawana do ukończenia obniżonego wieku emerytalnego. Zasada ta dotyczy osób, które nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat pobierały tę rentę. Osobom tym ZUS przyzna prawo do emerytury z urzędu z dniem osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego, a jeżeli w dniu osiągnięcia tego wieku wypłata renty będzie wstrzymana - od miesiąca, od którego byłaby podjęta wypłata renty.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60