Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Jak obliczyć rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak obliczyć rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017

Otrzymałem decyzję ZUS o przyznaniu rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach. Nie udokumentowałem jednak wszystkich okresów wykonywania tej pracy. Posiadam jeszcze jedno świadectwo. Czy wysokość rekompensaty zależy od ilości lat pracy w szczególnych warunkach, czy wystarczy tylko udowodnić 15 lat? Jak jest obliczana jej wysokość?

Wysokość przyznawanej rekompensaty zależy od długości udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych oraz długości stażu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także wieku ubezpieczonego. Bez znaczenia jest jednak staż z tytułu pracy w szczególnych warunkach przekraczający 15 lat.

Przypominamy, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 z późn. zm.), dalej ustawy pomostowej, rekompensata przysługuje osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., jeżeli przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej. Prawo do rekompensaty przysługuje jednak tylko tym osobom, które nie skorzystały z emerytury w obniżonym wieku i ubiegają się o nią dopiero po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Zatem osoby, które już mają ustalone prawo do świadczeń przed ukończeniem wieku emerytalnego, nie mogą ubiegać się o rekompensatę. Nie dotyczy to osób, które spełniały warunki do:

  • wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury górniczej, kolejowej lub nauczycielskiej, albo
     
  • emerytury pomostowej,

ale nie zgłosiły wniosku o to świadczenie.

Rekompensata nie jest świadczeniem występującym samodzielnie, stanowi dodatek do ustalonego kapitału początkowego i jest waloryzowana jak ten kapitał. Oznacza to, że kwota rekompensaty zwiększa podstawę wymiaru emerytury obliczanej po nowemu. Wzór na obliczenie rekompensaty został określony w art. 22 ustawy pomostowej i przedstawia się następująco: R (rekompensata) = 64,32 x K (emerytura hipotetyczna) x X (współczynnik).

Współczynnik X określający jaka część wymogów do wcześniejszej emerytury została spełniona do 31 grudnia 2008 r. oblicza się również według określonych wzorów:

- dla kobiet:

 Jak obliczyć rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach?

- dla mężczyzn:

 Jak obliczyć rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach?

We wzorze poszczególne symbole oznaczają: So okresy składkowe i nieskładkowe przebyte przed 1 stycznia 2009 r., Sw to okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do 31 grudnia 2008 r., Ws obniżony wiek emerytalny, W to wiek ubezpieczonego w dniu 31 grudnia 2008 r. w pełnych latach zaokrąglonych w górę. Jeżeli wartość któregoś z ułamków przekroczy 1, przyjmuje się wartość równą 1.

Przykład

Ubezpieczona w styczniu 2017 r. ukończyła powszechny wiek emerytalny i złożyła wniosek o przyznanie emerytury wraz z rekompensatą. Przy ustalaniu rekompensaty ZUS przyjął 26 lat i 6 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych przypadających do 31 grudnia 2008 r. oraz 22 lata wykonywania pracy w szczególnym charakterze. W dniu 31 grudnia 2008 r. zainteresowana miała ukończone 53 lata. Emerytura hipotetyczna (z decyzji o ustaleniu kapitału początkowego) wynosi 564,80 zł. Współczynnik X został obliczony w następujący sposób:

 Jak obliczyć rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach?

Kwota rekompensaty: 64,32 x 564,80 zł x 0,982 = 35.674,03 zł.

Tak obliczona rekompensata zostanie zwaloryzowana i doliczona do kapitału początkowego.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60