Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury pracującego świadczeniobiorcy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury pracującego świadczeniobiorcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017

Nasz były pracownik przeszedł na emeryturę w 1998 r. ZUS, ustalając podstawę wymiaru tego świadczenia, przyjął wskaźnik w maksymalnej wysokości (250%). W latach 2001-2006 wykonywał on pracę na podstawie umowy o pracę i po zakończeniu każdego roku składał wniosek o doliczenie stażu, ale nie ubiegał się o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury. Czy w świetle przepisów obowiązujących od 2015 r. mógł złożyć wniosek o jej przeliczenie i czy byłoby to dla niego korzystne?

Osoby, które po przyznaniu prawa do emerytury pracowały mogą w każdym czasie ubiegać się o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem zarobków uzyskanych w trakcie tego zatrudnienia. W myśl przepisów art. 110a ustawy emerytalnej (obowiązującego od 1 maja 2015 r.), ponownego ustalenia wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru dokonuje się wyłącznie na wniosek emeryta, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • do ponownego obliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazano wynagrodzenie przypadające w całości lub w części po przyznaniu emerytury, tj.:
   
  • z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych przypadających w ostatnich 20 latach kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru, lub
    
  • dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, w których podlegał on ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury,
    
 • nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250%.

Przepis ten umożliwia ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru także w przypadkach, w których nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio obliczonego (o ile przekracza 250%).

Ponowne ustalenie wysokości emerytury w myśl art. 110a ustawy emerytalnej może nastąpić tylko raz, a do ustalenia podstawy wymiaru muszą zostać wskazane zarobki z innego okresu niż ostatnio przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru. Przeliczeniu temu podlega wyłącznie emerytura.

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, w sytuacji gdy emeryt do wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru dołączył wykaz zarobków umożliwiający ustalenie podstawy z różnych okresów (w których wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250%), a zarobki te zostały uzyskane w całości lub w części po przyznaniu emerytury, do przeliczenia podstawy wymiaru przyjmuje zarobki z okresu wskazanego we wniosku. W przypadku braku takiego wniosku lub wskazania wariantu najkorzystniejszego, ZUS przyjmuje zarobki z okresu, w którym wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest najniższy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60