Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Co to jest emerytura hipotetyczna?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Co to jest emerytura hipotetyczna?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016

Otrzymałam z ZUS informację o stanie mojego konta. Obok wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne podana jest również kwota hipotetycznej emerytury. Jak została ona obliczona i jak w przyszłości będzie obliczona moja emerytura?

W czerwcu br. ZUS rozpoczął wysyłkę "Informacji o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.", dalej informacji. Zawiera ona dane za lata 2013 i 2014. Obok wysokości składek emerytalnych (nominalnych i zwaloryzowanych), składek zewidencjonowanych na subkoncie oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego w informacji ujęta została również wysokość hipotetycznej emerytury.

Ważne: Hipotetyczna emerytura to wysokość świadczenia jaką może otrzymać ubezpieczony, gdy osiągnie powszechny wiek emerytalny.

Wyliczana jest na podstawie danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 grudnia 2014 r. dla osób, które ukończyły w tym okresie co najmniej 35 lat. Wysokość tej emerytury zależy od wartości składek na ubezpieczenie emerytalne dotychczas zapisanych na koncie oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. W informacji wskazano wysokość emerytury hipotetycznej obliczonej w dwóch wariantach:

  • na dzień 31 grudnia 2014 r., czyli przy założeniu, że ubezpieczony z tym dniem zakończył swoją aktywność zawodową i do osiągnięcia wieku emerytalnego nie będzie pracował,
     
  • z uwzględnieniem hipotetycznych składek, które zostaną w przyszłości zapisane na koncie ubezpieczonego, przyjmując ich średnią wysokość według dotychczas zapisanych, a ubezpieczony będzie pracował do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Kalkulatory Kalkulator wieku emerytalnego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Odnosząc się do drugiej części pytania, wyjaśniamy, że dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. emerytura obliczana jest jako suma zwaloryzowanego kapitału początkowego, składek na ubezpieczenie emerytalne (z uwzględnieniem waloryzacji) zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie (art. 25 ustawy emerytalnej). Wysokość emerytury oblicza się jako iloraz podstawy jej wymiaru oraz średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku, w którym ubezpieczony przechodzi na emeryturę (art. 26 ustawy emerytalnej).

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60