Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Ewa Madejek

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Taki tryb może zastosować zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, stronom stosunku pracy przysługują uprawnienia określone w Kodeksie pracy.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 37 § 1 K.p.). Wymiar tego zwolnienia wynosi:

 • 2 dni robocze - w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia,
 • 3 dni robocze - w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 K.p.

Regulacja art. 361 § 1 K.p. odnosi się do skrócenia przez pracodawcę 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, maksymalnie do jednego miesiąca, umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Pensja za dni na poszukiwanie pracy

Wynagrodzenie za czas zwolnienia na poszukiwanie pracy oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Jak stanowi § 5 powołanego rozporządzenia, w celu ustalenia wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Przy czym składniki ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy (przykład). Oznacza to, że przy ustalaniu wynagrodzenia za dni zwolnienia na poszukiwanie pracy stałe składniki wynagrodzenia przyjmuje się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania tego zwolnienia, tak samo jak składniki zmienne, które również przyjmuje się z miesiąca, w którym przypadło to zwolnienie od pracy.

Zwolnienie ze świadczenia pracy

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Tak przewiduje art. 362 K.p. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie to należy do uprawnień pracodawcy i może być zastosowane w czasie, kiedy pracownik znajduje się na wypowiedzeniu. Przepis obejmuje nie tylko wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę, ale dotyczy też wypowiedzenia złożonego przez pracownika. W każdym z tych przypadków pracodawca jest uprawniony do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Należy dodać, że zwolnienie to może obejmować cały okres wypowiedzenia lub jego część.

Gdy pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, informację o zwolnieniu pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia może zamieścić w oświadczeniu woli w sprawie wypowiedzenia tej umowy. Może też taką informację przekazać odrębnym pismem.

Udzielenie urlopu na wypowiedzeniu

Innym uprawnieniem pracodawcy w razie przebywania pracownika na wypowiedzeniu jest możliwość udzielenia mu w tym czasie urlopu wypoczynkowego. Jak stanowi art. 1671 K.p., w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z art. 1551 K.p. Tym samym, w okresie wypowiedzenia pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu zaległego w pełnym przysługującym mu wymiarze, natomiast urlopu z roku ustania zatrudnienia wyłącznie w wymiarze proporcjonalnym. Do ustalenia urlopu w wymiarze proporcjonalnym zastosowanie znajduje art. 1551 § 1 pkt 1 K.p. Regulacja ta przewiduje, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi u dotychczasowego pracodawcy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania zatrudnienia, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

Przykład

Pracodawca w dniu 25 marca 2022 r. wręczył pełnoetatowemu pracownikowi miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynęło 30 kwietnia 2022 r. Pracownik ten był zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. W dniach od 14 do 15 kwietnia br. korzystał on z 2 dni na poszukiwanie pracy, a pozostałe dni w tym miesiącu przepracował. Przysługiwało mu stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.200 zł oraz zmienna premia miesięczna. Za kwiecień 2022 r. pracownikowi przyznano premię w wysokości 400 zł. W miesiącu tym obowiązywał wymiar czasu pracy wynoszący 160 godzin. Pracownik ze względu na korzystanie ze zwolnienia na poszukiwanie pracy faktycznie przepracował w tym miesiącu 144 godz., tj. 160 godz. - (2 dni zwolnienia na poszukiwanie pracy × 8 godz.).

Ustalenie wynagrodzenia za dni zwolnienia na poszukiwanie pracy ze składników zmiennych:

400 zł : 144 godz. = 2,78 zł; 2,78 zł × 16 godz. = 44,48 zł.

Pracownikowi za kwiecień 2022 r. należało wypłacić łączne wynagrodzenie w kwocie 4.644,48 zł (tj. 4.200 zł wynagrodzenie zasadnicze + 400 zł premia + 44,48 zł wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.