Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Miejsce pracy i jej rodzaj w umowie o pracę
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Miejsce pracy i jej rodzaj w umowie o pracę

Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Agata Barczewska

Nawiązanie stosunku pracy wymaga od pracodawcy dopełnienia wielu obowiązków formalnych. Jednym z nich jest zawarcie umowy o pracę, chyba że stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie innego aktu prawnego. Strony mają pewną swobodę w ustalaniu treści wspomnianej umowy, nie mogą jednak pominąć niektórych jej obligatoryjnych elementów.

Rodzaj pracy i miejsce jej świadczenia

Zewnętrznym przejawem nawiązania stosunku pracy w większości przypadków jest zawarcie umowy o pracę. Powinna ona określać strony umowy, jej rodzaj i datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w tym rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania.

Zapis wskazujący rodzaj pracy, jaka ma być wykonywana na podstawie umowy o pracę, jest jej obligatoryjnym elementem. Ogólne przepisy prawa pracy nie określają, w jaki sposób strony mają ustalić rodzaj pracy, ani nie ograniczają pracy tylko do jednego stanowiska pracy. Strony mogą wskazać w umowie o pracę dwa, a nawet więcej stanowisk/rodzajów pracy.

Kolejnym obowiązkowym elementem umowy o pracę jest zapis dotyczący stałego miejsca wykonywania pracy. Może być ono określone w różny sposób (punktowo, przez wskazanie pewnego obszaru lub jako kilka zmiennych miejsc pracy), jednak w każdym przypadku powinno odzwierciedlać faktyczne miejsce wykonywania pracy przez pracownika.

Należy nadmienić, że umowę o pracę trzeba sporządzić w formie pisemnej, choć nie jest to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności (art. 29 § 2 K.p.). Dopuszczenie innych form umowy o pracę (ustnej, dokumentowej) nie oznacza jednak ich równorzędności, a jedynie to, że niezawarcie umowy na piśmie nie pociąga za sobą nieważności umowy.

Nie tylko stacjonarne miejsce pracy

Przepisy prawa pracy nie przewidują szczegółowych zasad określania w umowie o pracę miejsca jej świadczenia. Jednak sposób określenia miejsca pracy powinien być powiązany z jej rodzajem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 r., sygn. akt I PKN 350/00). W związku z tym miejsce wykonywania pracy może być określone:

 • punktowo (np. poprzez wskazanie konkretnego adresu siedziby pracodawcy),
 • jako obszar geograficzny (obszarowo),
 • w sposób ruchomy.

Pierwszy sposób wskazywania miejsca świadczenia pracy jest stosowany przy typowym zatrudnieniu stacjonarnym, gdzie pracownik wykonuje pracę w jednej miejscowości i w budynku (firmowym lub innym) zlokalizowanym pod konkretnym adresem. Dwie pozostałe metody wyznaczania miejsca pracy znajdują zastosowanie w przypadku pracowników mobilnych, którzy w większości wykonują swoją pracę w terenie. Przykładowo, jeżeli pracownik zdecydowaną większość swoich obowiązków wykonuje na obszarze dwóch województw, to te województwa należy wskazać w umowie o pracę jako stałe miejsce jej świadczenia. W przypadku gdy pracownicy wykonują swoją pracę, przemieszczając się po terenie całego kraju, miejscem wykonywania pracy powinien być cały kraj, ewentualnie ta część kraju, w której koncentruje się zdecydowana większość aktywności zawodowej pracowników. Obszarowy sposób wyznaczania miejsca świadczenia pracy występuje często w przypadku przedstawicieli handlowych.

Odrębną grupą pracowników mobilnych są pracownicy budowlani, którzy często przemieszczają się po określonym terenie, ale zatrzymują się na pewien czas w określonych miejscowościach (prowadzenia budów). Wobec takich pracowników sprawdza się ustalenie ruchomego miejsca pracy. Przy zastosowaniu tej metody w umowie o pracę powinien być określony pewien obszar działalności pracodawcy, ze wskazaniem, że miejscem pracy pracownika są miejsca prowadzenia budów na tym obszarze. Przy czym, jeżeli inwestycje budowlane realizowane przez pracodawcę przypadają w większości na pewnym obszarze kraju (np. większość inwestycji skupia się na terenie kilku województw), właściwe jest wskazanie tego mniejszego terenu jako miejsca wykonywania pracy.

Dwa stanowiska w jednej umowie

Jak już wspomniano, na gruncie prawa pracy nie ma przeszkód, aby w umowie o pracę zostały wskazane dwa, a nawet więcej stanowisk/rodzajów pracy. Nie oznacza to nawiązania przez strony kolejnego stosunku pracy, jednak w takim przypadku celowe jest odrębne ustalenie warunków pracy i płacy w odniesieniu do każdego ze stanowisk/rodzajów pracy. Jeśli ma to nastąpić w okresie po zawarciu umowy, wówczas najprostszym sposobem wprowadzenia zmiany jest zawarcie z pracownikiem porozumienia stron (tzw. aneksu). W razie braku zgody z jego strony niezbędne jest wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

Zasadne jest, aby zapisy dotyczące dodatkowej pracy określały wymiar czasowy wykonywania pracy na każdym ze stanowisk (choć nie jest to obowiązkowe). Ponadto mogą przewidywać, że np. wynagrodzenie będzie przysługiwać stosownie do określonej z góry dla danego stanowiska liczby godzin pracy/wymiaru etatu. Możliwe jest też ustalenie wynagrodzenia na danym stanowisku w oparciu o ścisłą ewidencję czasu pracy - w przypadku gdy pracownik będzie wykonywał obowiązki na tych stanowiskach stosownie do potrzeb, w różnym i nieokreślonym z góry wymiarze czasowym.

Przykładowe zapisy w umowie o pracę dotyczące miejsca jej świadczenia

1. Punktowe określenie miejsca pracy:
- Poznań, ul. Dąbrowskiej 12 lub
- Siedziba pracodawcy przy ul. Poprzecznej 13/2, Kraków, lub
- Siedziba pracodawcy oraz/lub miejsce zamieszkania pracownika.
2. Miejsce pracy określone obszarowo:
- Obszar województwa mazowieckiego lub
- Obszar województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, lub
- Obszar całego kraju.
3. Ruchome miejsce pracy:
  Budowy realizowane przez pracodawcę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.