Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Różne składniki płacowe w podstawie jubileuszówki
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Różne składniki płacowe w podstawie jubileuszówki

Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Ewa Madejek

W wielu firmach, jako gratyfikację z tytułu długoletniego stażu pracy, wypłaca się nagrody jubileuszowe. Przy czym w sferze budżetowej nagroda ta jest świadczeniem obowiązkowym, uregulowanym w ustawach. Natomiast u pracodawców prywatnych ma ona charakter świadczenia nieobowiązkowego, które może zostać przyznane na mocy przepisów wewnątrzzakładowych lub umowy o pracę.

Jubileuszówka w budżetówce

Pracownicy samorządowi, urzędnicy państwowi, służba cywilna czy nauczyciele mają prawo do nagrody jubileuszowej na podstawie ustaw ich dotyczących. Szczegółowe zasady wypłacania im tych nagród zawarte są w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw.

W przypadku pracowników sfery budżetowej do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one uwzględnieniu w stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Prawo do jubileuszówki dla tej grupy osób ustalane jest na podstawie udokumentowanych okresów zatrudnienia i innych okresów zaliczalnych. Przy czym pracownik nabywa to prawo z dniem osiągnięcia wymaganego stażu, niezależnie od okazania dokumentów potwierdzających ten staż.

Obliczanie nagrody jubileuszowej

Nagrodę jubileuszową dla pracowników budżetowych oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zostały one uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.), zwanym rozporządzeniem urlopowym.

Jeżeli chodzi o zakłady pozabudżetowe, to nagroda jubileuszowa przysługuje, jeżeli tak stanowią przepisy zakładowe lub umowa o pracę. Przepisy te mogą również ustalać warunki przyznawania omawianej nagrody, jej wysokość oraz zasady obliczania. Mogą też odsyłać w zakresie zasad ustalania i wypłacania nagrody jubileuszowej do ogólnych przepisów prawa pracy, w tym do zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej... (Mon. Pol. z 1989 r. nr 44, poz. 358 ze zm.). Zarządzenie to już nie obowiązuje, jednak może być stosowane w tych zakładach, które nie uregulowały zasad przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej.

Różne składniki wynagrodzenia

Obliczając nagrodę jubileuszową na zasadach ekwiwalentowych uwzględnia się trzy rodzaje składników. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, wlicza się w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niej prawa.

Z kolei składniki zmienne przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (nagrody jubileuszowej), przyjmuje się w średniej wysokości z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia do niego prawa.

W przypadku gdy pracownik nie przepracuje pełnego okresu 3 miesięcy, wówczas wynagrodzenie zmienne należy dopełnić. Dopełnienie polega na tym, że wynagrodzenie faktycznie wypłacone pracownikowi w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego). Dotyczy to takich nieobecności, jak choroba czy urlop wypoczynkowy.

Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (nagrody jubileuszowej), przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu. Składniki zmienne za okresy dłuższe niż miesięczne, w razie nieprzepracowania pełnego okresu przyjmowanego do podstawy, również podlegają dopełnieniu.

Przy ustalaniu wysokości jubileuszówki obliczenia kończy się na ustaleniu miesięcznego wynagrodzenia. Nie stosuje się obliczeń z wykorzystaniem współczynnika urlopowego, gdyż nagroda ta stanowi równowartość miesięcznego wynagrodzenia pracownika lub jego wielokrotność (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00). Nie ma więc potrzeby ustalenia stawki godzinowej.

Przykład

Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w firmie pozabudżetowej po osiągnięciu 20-letniego stażu zakładowego nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Jest ona w firmie ustalana na zasadach obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.500 zł, stały miesięczny dodatek stażowy w wysokości 450 zł oraz zmienną premię miesięczną do 10% wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto raz w roku wszystkim pracownikom wypłacana jest premia roczna.

Pracownik w dniu 31 sierpnia 2021 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego. Pracownik za maj 2021 r. otrzymał 380 zł premii, za czerwiec 2021 r. - 400 zł premii i za lipiec 2021 r. - 300 zł premii. W czerwcu 2021 r. pracownik otrzymał premię roczną w wysokości 9.000 zł. Pracownik w pełni przepracował okres przyjmowany do podstawy nagrody jubileuszowej.

Nagrodę jubileuszową należy obliczyć na podstawie składników stałych i zmiennych. Podstawa nie podlega dopełnieniu, gdyż pracownik przepracował cały okres przyjmowany do podstawy.

Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowej:

- składniki stałe miesięczne: 4.500 zł + 450 zł = 4.950 zł,
- składniki zmienne miesięczne: (380 zł + 400 zł + 300 zł) : 3 = 360 zł,
- składniki zmienne za okresy dłuższe niż 1 miesiąc: 9.000 zł : 12 = 750 zł,
- wysokość nagrody jubileuszowej: (4.950 zł + 360 zł + 750 zł) = 6.060 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.