Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wynagrodzenie przy zmianie wymiaru etatu
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wynagrodzenie przy zmianie wymiaru etatu

Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Ewa Madejek

Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy obliguje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia. Zmiana etatu w trakcie miesiąca (obniżenie lub podwyższenie) wymaga przeliczenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia za pracę. Przepisy kodeksowe nie wskazują sposobu obliczenia wynagrodzenia w takiej sytuacji. W praktyce oddzielnie ustala się wynagrodzenie w okresie przed zmianą i po zmianie.

Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy określa liczbę dni i godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oblicza się go, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym, na podstawie art. 130 K.p., tj.:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających),
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W razie zmiany wielkości etatu w trakcie miesiąca obliczeń wynagrodzenia dokonuje się odrębnie dla obu części miesiąca, w których obowiązują inne wielkości etatu i czasu pracy.

Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca

Przepisy z zakresu prawa pracy regulujące ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie różnych absencji nie określają zasad obliczania tego wynagrodzenia w przypadku, gdy w trakcie miesiąca nastąpiło obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia połączone ze zmianą wymiaru etatu. W kwestii tej wypowiedział się Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 6 kwietnia 2009 r., znak: GPP-471-4560-24/09/PE/RP.GIP stwierdził w nim, że, aby obliczyć stałe miesięczne wynagrodzenie przy zmianie tego wynagrodzenia w trakcie miesiąca, należy ustalić stawkę godzinową wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Przepis ten stanowi, że miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin (nominalnych) przypadających do przepracowania w miesiącu. Uzyskaną w wyniku tych przeliczeń stawkę należy pomnożyć przez liczbę godzin, jaką pracownik przepracował zgodnie z wymiarem czasu pracy przez część miesiąca przed zmianą wynagrodzenia (i etatu). Ustalona kwota stanowi wynagrodzenie za część miesiąca przepracowanego według dotychczasowego wymiaru. W ten sam sposób należy obliczyć wynagrodzenie za drugą część miesiąca po zmianie wielkości etatu i wynagrodzenia. Suma obliczonych kwot stanowi wynagrodzenie przysługujące za cały miesiąc pracy.

Co ważne, wynagrodzenie za każdą część miesiąca przy zmianie w trakcie miesiąca poborów i etatu oblicza się odrębnie, w oparciu o wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy obowiązujący w danej części miesiąca.

Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca może być wprost proporcjonalna do wymiaru etatu pracownika. W takim przypadku przeliczona stawka wynagrodzenia za godzinę pracy pozostaje bez zmian. Aby uzyskać wynagrodzenie za cały miesiąc, należy wówczas stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin pracy w różnych wymiarach czasu pracy w każdej z części miesiąca.

W sytuacji odwrotnej, czyli gdy zmiana wynagrodzenia nie jest wprost proporcjonalna do wielkości etatu pracownika, ustalenia wynagrodzenia za każdą część miesiąca należy dokonać odrębnie. Stawkę godzinową uzyskuje się wtedy z wynagrodzenia należnego w danej części miesiąca (przykład 1).

W przypadku gdy w trakcie miesiąca zmienia się tylko wynagrodzenie, a wielkość etatu pozostaje bez zmian, wynagrodzenie oblicza się oddzielnie za okres przed zmianą i po zmianie wynagrodzenia (przykład 2).

Przykład 1

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat i wykonuje pracę po 8 godzin na dobę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku. Obowiązują go jednomiesięczne okresy rozliczeniowe. Załóżmy, że od 18 stycznia 2021 r. pracodawca obniży mu etat do połowy. Obniżeniu ulegnie też jego wynagrodzenie za pracę. Przy zatrudnieniu na pełny etat pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł. Natomiast po zmianie etatu i wynagrodzenia, od 18 stycznia 2021 r. jego wynagrodzenie zostanie obniżone do 1.550 zł. Pracownik nadal będzie świadczył pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, przy czym wymiar dobowy jego pracy będzie wynosił 4 godziny.

Za styczeń 2021 r., jeżeli pracownik przepracuje go w pełni we wskazanych wymiarach czasu pracy, będzie mu przysługiwało 2.331,20 zł, zgodnie z wyliczeniem:

- wynagrodzenie za okres od 1 do 17 stycznia 2021 r.:
  3.200 zł : 152 godz. = 21,05 zł,
  21,05 zł × 72 godz. = 1.515,60 zł,
- wynagrodzenie za okres od 18 do 31 stycznia 2021 r.:
  1.550 zł : 76 godz. = 20,39 zł,
  20,39 zł × 40 godz. = 815,60 zł,
- łączne wynagrodzenie za styczeń 2021 r.:
  1.515,60 zł + 815,60 zł = 2.331,20 zł.


Przykład 2

Pracownik świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Od 1 do 15 stycznia 2021 r. przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 4.200 zł, a od 16 do 31 stycznia 2021 r. jego stała miesięczna pensja zostanie podwyższona do 4.800 zł. Wynagrodzenie za styczeń 2021 r. należy ustalić w następujący sposób:

- wynagrodzenie za okres od 1 do 15 stycznia 2021 r.:
  4.200 zł : 152 godz. = 27,63 zł; 27,63 zł × 72 godz. = 1.989,36 zł,
- wynagrodzenie za okres od 16 do 31 stycznia 2021 r.:
  4.800 zł : 152 godz. = 31,58 zł; 31,58 zł × 80 godz. = 2.526,40 zł,
- łączne wynagrodzenie za styczeń 2021 r.:
  1.989,36 zł + 2.526,40 zł = 4.515,76 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.