Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Ewa Madejek

Pracownicy mają ustawowo zagwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wielkości etatu danego pracownika. W określonych sytuacjach, gdy pracownik nie uzyska w danym miesiącu płacy minimalnej, przysługuje mu wyrównanie do tej kwoty.

Kiedy przysługuje wyrównanie?

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia, które w 2020 r. wynosi 2.600 zł (art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracowników pełnoetatowych.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Wyłączeniu z tego wynagrodzenia podlegają tylko:

 • nagrody jubileuszowe,
   
 • odprawy emerytalno-rentowe,
   
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
   
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
   
 • dodatki za staż pracy.

Przepis art. 7 powołanej ustawy przewiduje, że jeżeli w danym miesiącu:

 • z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub
   
 • rozkład czasu pracy

wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Ustalenie wyrównania

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Stanowi ono różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy (przykład 1).

Natomiast pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy (przykład 2).

Do obliczenia wyrównania wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu stosuje się odpowiednio przepisy o wyrównaniu obowiązujące pracowników pełnoetatowych.

Przykład 1

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 16 złotych za godzinę pracy oraz premię do 20% uzyskanego wynagrodzenia. Ze względu na nieuzyskanie zakładanej produkcji w sierpniu 2020 r., pracownikowi nie przyznano premii. Wynagrodzenia w zakładzie wypłacane są 10. dnia następnego miesiąca.

Pracownik w sierpniu 2020 r. przepracował 20 dni (160 godz.), za które uzyskał wynagrodzenie w wysokości 2.560 zł, tj. 160 godz. × 16 zł. Uzyskane wynagrodzenie jest niższe od płacy minimalnej, dlatego pracodawca był obowiązany wypłacić pracownikowi wyrównanie do wynagrodzenia w wysokości 40 zł, zgodnie z wyliczeniem:

- minimalna stawka godzinowa: 2.600 zł : 160 godz. (nominalny wymiar czasu pracy w sierpniu 2020 r.) = 16,25 zł,
- różnica stawek: 16,25 zł - 16 zł = 0,25 zł,
- wyrównanie: 0,25 zł × 160 godz. = 40 zł.

W sierpniu 2020 r. łączne wynagrodzenie pracownika wraz z wyrównaniem za pracę powinno wynieść 2.600 zł, tj. 2.560 zł + 40 zł.

 


Przykład 2

Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia 2020 r. na 1/2 etatu na podstawie umowy zawartej na 12 miesięcy. Wykonuje on pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych po 4 godziny na dobę. Wynagrodzenia są w firmie wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. Pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł oraz miesięczna premia regulaminowa w kwocie 250 zł. Premia przysługuje wtedy, gdy dział, w którym pracownik jest zatrudniony, osiągnie określony poziom sprzedaży. W sierpniu 2020 r. dział nie uzyskał określonego poziomu sprzedaży, w związku z czym pracownikowi premia nie przysługiwała. Za ten miesiąc pracownik nabył prawo tylko do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1.200 zł.

Wobec uzyskania wynagrodzenia na poziomie niższym niż minimalne, pracownikowi przysługiwało wyrównanie, które należało obliczyć następująco:

- minimalna stawka godzinowa: 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł,
- stawka godzinowa pracownika: 1.200 zł : 80 godz. = 15 zł,
- różnica stawek: 16,25 zł - 15 zł = 1,25 zł,
- wyrównanie: 1,25 zł × 80 godz. = 100 zł.

W sierpniu 2020 r. łączne wynagrodzenie pracownika wraz z wyrównaniem za pracę powinno wynieść 1.300 zł, tj. 1.200 zł + 100 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.