Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Warunki podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń w czasie epidemii
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Warunki podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń w czasie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Agata Barczewska

Wynagrodzenie ze stosunku pracy jest chronione przed nadmiernym uszczupleniem ze strony organów egzekucyjnych. Jednym z instrumentów ochrony wynagrodzenia za pracę jest kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość określa Kodeks pracy, jednak w okresie epidemii kwota wolna, pod określonymi warunkami, może ulec podwyższeniu.

Kwota wolna na poziomie ustawowym

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie przed potrąceniami. Pracodawca przy ich dokonywaniu nie może przekroczyć maksymalnej granicy potrąceń określonej w art. 87 K.p. Musi też, z wyjątkiem potrąceń należności alimentacyjnych, stosować kwotę wolną od potrąceń. Zgodnie z art. 871 K.p. odpowiada ona wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych,
   
 • 75% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
   
 • 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku tzw. potrąceń dobrowolnych, określonych w art. 91 K.p., kwota wolna odpowiada wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa powyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
   
 • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności.

Kwoty wolne od potrąceń pracowników zatrudnionych na część etatu podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru niepełnego etatu (art. 871 § 2 K.p.).

Wskazane kwoty wolne od potrąceń zasadniczo nie mogą być modyfikowane przez strony umowy o pracę. Jednak w ostatnim okresie przepisy wprowadzone w związku z epidemią umożliwiły, pod określonymi warunkami, podwyższenie kwoty wolnej.

Mniejsze potrącenia w czasie epidemii

W celu przeciwdziałania ekonomicznym skutkom epidemii wprowadzane są przepisy antykryzysowe w ramach tarcz antykryzysowych. Jedną z nich jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), tzw. tarcza 3.0. Zasadniczo weszła ona w życie z dniem 16 maja 2020 r., w tym art. 52 tej ustawy, wprowadzający istotne zmiany w zakresie ustalania kwoty wolnej od potrąceń. Na podstawie tego przepisu kwota wolna ulega podwyższeniu o 25%, jeżeli:

 • pracownikowi, którego dotyczy zajęcie, obniżono wynagrodzenie w związku z podjętymi przez pracodawcę działaniami służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 (np. w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego czy obniżeniem wymiaru czasu pracy) oraz
   
 • pracownik ma na utrzymaniu nieosiągającego dochodu członka rodziny (kwota wolna ulega zwiększeniu o 25% na każdego takiego członka rodziny).

Przez członka rodziny rozumie się małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna (przyznane/przyznany na podstawie przepisów wskazanych w art. 52 tarczy 3.0).

Przez dziecko, o którym mowa, rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się natomiast dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Przepis art. 52 tarczy 3.0 nie określa metody zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń, jednak, moim zdaniem, podwyższeniu powinno podlegać wynagrodzenie minimalne (lub określony procent tego wynagrodzenia) po odliczeniach podatkowo-składkowych i ewentualnie wpłat do PPK (przykład). Należy zasygnalizować, że można się spotkać także z inną koncepcją, zgodnie z którą podwyższeniu o 25% powinno podlegać wynagrodzenie minimalne brutto i dopiero od tak ustalonej kwoty należy dokonać odliczeń podatkowo-składkowych (i ewentualnie wpłat do PPK).

W celu realizacji art. 52 tarczy 3.0 pracodawca powinien poinformować pracowników, których wynagrodzenie za pracę zostało zajęte, o nowych zasadach ustalania kwoty wolnej od potrąceń oraz wezwać do złożenia oświadczenia uzasadniającego jej podwyższenie (w przypadku, gdy dany pracownik spełnia wymogi określone w art. 52 tarczy 3.0).

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat, niebędący uczestnikiem PPK, ma zajęte wynagrodzenie za pracę na poczet należności niealimentacyjnych. W jego zakładzie pracy, w związku z epidemią koronawirusa, wprowadzono przestój ekonomiczny na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19 oraz obniżono wynagrodzenia o 20% (z 5.200 zł do 4.160 zł). Pracownik ma żonę, która straciła pracę z powodu epidemii. Przy założeniu, że pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów oraz złożył PIT-2, w okresie przestoju kwota wolna od potrąceń w jego przypadku wynosi 2.400,78 zł, tj.:

- 2.600 zł - 356,46 zł - 201,92 zł - 121 zł = 1.920,62 zł
- 1.920,62 zł + (25% × 1.920,62 zł) = 2.400,78 zł.

Kwota wynagrodzenia do wypłaty wynosi 3.020,59 zł (4.160 zł - 570,34 zł - 323,07 zł - 246 zł), potrącenie, mimo podwyższenia kwoty wolnej, jest więc jeszcze możliwe.

W przypadku zastosowania drugiej metody podwyższania kwoty wolnej wyniosłaby ona 2.379,02 zł, tj.:

- 2.600 zł + (25% × 2.600 zł) = 3.250 zł,
- 3.250 zł - 445,58 zł - 252,40 zł - 173 zł = 2.379,02 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.