Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Odpracowanie wyjścia prywatnego a wynagrodzenie

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odpracowanie wyjścia prywatnego a wynagrodzenie

Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ewa Madejek

Wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych i sposób ich odpracowania zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Przy czym zgodę na opuszczenie miejsca pracy przez pracownika musi wyrazić pracodawca. Jeżeli odpracowanie wyjścia prywatnego będzie miało miejsce w innym miesiącu niż zwolnienie z pracy, znajdzie to odzwierciedlenie w wynagrodzeniu pracownika.

Wyjście prywatne zbilansowane pracą

Na mocy art. 151 § 21 K.p. nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Takie odpracowanie nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Zachowanie odpoczynków jest istotne zwłaszcza w systemie równoważnym, który przewiduje przedłużenie wymiaru dobowego do 12 i więcej godzin. W dniach, w których zgodnie z rozkładem pracownik ma pracować 12 godzin, będzie mógł odpracować tylko 1 godzinę wyjścia prywatnego bez naruszenia odpoczynku dobowego.

Jeżeli chodzi o termin odpracowania wyjścia prywatnego, to nie została w tej kwestii wskazana w przepisach żadna granica czasowa. Pozwala to na uznanie, że może ono nastąpić w dowolnym miesiącu danego okresu rozliczeniowego albo w innym okresie rozliczeniowym.

Najkorzystniej jest dla pracownika, gdy odpracuje wyjście prywatne jeszcze w tym samym miesiącu, w którym miało ono miejsce. Wówczas nie wpływa ono na wysokość wypłacanego wynagrodzenia za pracę. Natomiast odpracowanie wyjścia w celu załatwienia spraw osobistych w innym miesiącu niż miało ono miejsce przekłada się na wysokość wynagrodzenia pracownika. W miesiącu zwolnienia od pracy jest ono obniżone za godziny brakujące do obowiązującego wymiaru czasu pracy, a w miesiącu odpracowania podwyższone za odpracowane godziny. Zastosowanie znajdzie tu bowiem art. 80 K.p., który stanowi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Takie też stanowisko w sprawie wynagrodzenia pracownika w razie odpracowania wyjścia prywatnego prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy, która uznała, że: "(...) Jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy w jednym miesiącu, a odpracowuje czas tego zwolnienia w innym miesiącu, to w miesiącu, w którym ma miejsce odpracowanie, powinien otrzymać odpowiednio wyższe wynagrodzenie za pracę, natomiast w miesiącu, w którym korzystał ze zwolnienia - odpowiednio niższe (...)" (por. K. Pietruszyńska, PiZS nr 1/2014, str. 38).

Odpracowanie wyjścia przez niepełnosprawnego

Pracowników niepełnosprawnych obowiązują normy czasu pracy wskazane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej... (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). W myśl art. 15 powołanej ustawy czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu normy te mają charakter sztywny, a nie przeciętny. Wydawałoby się więc, że pracownicy niepełnosprawni nie będą mogli odpracowywać wyjścia prywatnego w innym dniu niż miało ono miejsce. Jednak odmienne stanowisko w tej kwestii zaprezentował Główny Inspektorat Pracy. W piśmie z dnia 28 października 2014 r. udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 10 sierpnia 2017 r., znak GNP-152-0020-3-2/14, GIP uznał, że: "(...) pracownicy niepełnosprawni mają prawo odpracowywać zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 151 § 21 Kodeksu pracy, na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy". Zdaniem GIP możliwe jest więc odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego w innym dniu niż dzień udzielenia tego zwolnienia, nawet jeżeli zostanie przekroczona norma czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia

Odpracowanie wyjścia w celu załatwienia spraw prywatnych w innym miesiącu niż miało miejsce to zwolnienie może wpłynąć na różnice w wysokości wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to zwłaszcza wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej. W przypadku takiego wynagrodzenia stawkę godzinową uzyskuje się dzieląc to wynagrodzenie przez nominalny czas pracy obowiązujący w danym miesiącu. Jak wiadomo, wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach może się różnić (przykład 1).

Natomiast nie będzie różnic w stawce za godzinę odpracowania wyjścia prywatnego, gdy pracownik jest wynagradzany stawką godzinową (przykład 2).

Przykład 1

Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym korzystał za zgodą pracodawcy z wyjść w celu załatwienia spraw prywatnych w dniach 2 lipca br. przez 3 godziny i 23 lipca br. przez 4 godziny. Pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.800 zł.

Pracownik uzgodnił z pracodawcą, że odpracuje 7 godzin wyjść prywatnych we wrześniu br. Za lipiec br. pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości 3.648,87 zł, zgodnie z wyliczeniem:

   3.800 zł : 176 godz. = 21,59 zł,

   21,59 zł × 7 godz. = 151,13 zł,

   3.800 zł - 151,13 zł = 3.648,87 zł.

Natomiast za wrzesień br., jeżeli przepracuje wszystkie rozkładowe godziny i odpracuje wyjścia prywatne, będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 3.966,25 zł, zgodnie z wyliczeniem:

   3.800 zł : 160 godz. = 23,75 zł,

   23,75 zł × 7 godz. = 166,25 zł,

   3.800 zł + 166,25 zł = 3.966,25 zł.


Przykład 2

Przyjmujemy założenia z przykładu 1, z tą różnicą, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 25 zł na godzinę.

Wynagrodzenie pracownika za lipiec br.:

   (176 godz. - 7 godz.) × 25 zł = 4.225 zł.

Wynagrodzenie za wrzesień br.:

   (176 godz. + 7 godz.) × 25 zł = 4.575 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.