Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wynagrodzenie w miesiącu korzystania z urlopu bezpłatnego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenie w miesiącu korzystania z urlopu bezpłatnego

Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Agata Barczewska

W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownicy zgodnie ze swoim grafikiem mają w niektórych miesiącach tego okresu więcej, a w innych mniej godzin do przepracowania niż to wynika z nominalnego wymiaru czasu pracy. Jeden z pracowników wynagradzany stałą stawką miesięczną korzystał z krótkich urlopów bezpłatnych w miesiącach, w których zaplanowany wymiar czasu pracy różnił się od nominału. Czy przy wyliczaniu wynagrodzenia za te miesiące należy uwzględnić liczbę godzin z grafiku?

NIE. W sytuacji wskazanej w pytaniu należy przyjąć liczbę godzin do przepracowania według wymiaru czasu pracy obowiązującego w tym miesiącu i ustalonego zgodnie z art. 130 K.p. (tzw. nominalny czas pracy).

W przedstawionej sprawie pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną przez część miesiąca był nieobecny w pracy z powodów innych niż choroba i za okres tej nieobecności nie nabył prawa do wynagrodzenia. Przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę przez część miesiąca stosuje się wówczas § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Przepis ten przewiduje, że w celu obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

  • stawkę określoną w umowie należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, następnie
     
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieprzepracowanych,
     
  • tak obliczoną kwotę odjąć od stawki za cały miesiąc, co daje wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

Z przytoczonej regulacji nie można jednoznacznie wywnioskować, czy liczba godzin do przepracowania, o jakiej mowa w § 12 rozporządzenia, oznacza liczbę godzin wynikających z rozkładu czasu pracy danego pracownika, czy z tzw. nominału czasu pracy na dany miesiąc. W tej sprawie wypowiedziało się jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Resort pracy w odpowiedzi z dnia 24 października 2014 r. udzielonej na zapytanie naszego Wydawnictwa uznał, że rozkład czasu pracy pracownika nie ma znaczenia dla ustalenia wysokości przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Zdaniem Ministerstwa istotna jest liczba godzin do przepracowania, która powinna być ustalona przy zastosowaniu art. 130 K.p. W takim przypadku należy więc przyjmować nominalną, a nie rozkładową liczbę godzin pracy.

Przykład

W firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. W okresie trwającym od 1 kwietnia do 30 czerwca br., zgodnie z harmonogramem pracownik działu produkcji zatrudniony na pełny etat przepracował: w kwietniu - 166 godzin, w maju - 168 godzin, w czerwcu - 154 godziny, czyli łącznie 488 godzin.

Nominalny wymiar czasu pracy dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego obejmującego te miesiące wynosił: w kwietniu - 152 godziny, w maju - 168 godzin, w czerwcu - 168 godzin, łącznie 488 godzin.

W czerwcu br. pracownik zatrudniony w powyższym rozkładzie, wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 4.500 zł, przez 4 dni (32 godz.) przebywał na urlopie bezpłatnym (pozostałe dni przepracował). Wynagrodzenie za przepracowaną część tego miesiąca wynosi 3.642,72 zł, zgodnie z wyliczeniem:

- 4.500 zł : 168 godz. (nominał obowiązujący w czerwcu, a nie 154 godziny wynikające z czerwcowego harmonogramu) = 26,79 zł,
- 26,79 zł × 32 godz. urlopu bezpłatnego = 857,28 zł,
- 4.500 zł - 857,28 zł = 3.642,72 zł.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60