Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3"

Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Agata Barczewska

Pracownice w ciąży objęte są szczególną ochroną przed zwolnieniem, co dotyczy również pracownic zatrudnionych na podstawie umów terminowych. W przypadku takich umów wspomniana ochrona realizowana jest m.in. przez mechanizm przedłużenia umowy do dnia porodu. Mimo że dotyczy on umów czasowych, jego zastosowanie nie grozi naruszeniem limitów zatrudniania na czas określony, nawet jeżeli w wyniku przedłużenia umowy dojdzie do ich przekroczenia.

Dla pracownic w ciąży najszersza ochrona

Pracownica w ciąży zatrudniona w ramach stosunku pracy ma prawo do szczególnej ochrony zatrudnienia (z wyjątkiem pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy na okres próbny do 1 miesiąca, która jest wyłączona spod ochrony). W pierwszej kolejności pracownic w ciąży dotyczy art. 177 § 1 K.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy (regulacja ta odpowiednio stosowana jest do pracownika). Jak wynika z przytoczonego przepisu, pracownica jest chroniona zarówno przed wypowiedzeniem, jak i przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ta szczególna ochrona nie obowiązuje tylko w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź wystąpienia przesłanek do dyscyplinarnego zwolnienia pracownicy. W tym ostatnim przypadku reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa (o ile występuje w zakładzie pracy) musi wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy w tym trybie.

Wskazana ochrona ma charakter powszechny, jednak może być stosowana tylko w granicach czasowych zatrudnienia. Oznacza to, że w odniesieniu do umów o charakterze terminowym powinna obowiązywać tylko do czasu zakończenia umowy. W wielu przypadkach oznaczałoby to jednak pozbawienie pracownicy w ciąży stabilizacji zatrudnienia, generalnie gwarantowanej przez art. 177 § 1 K.p. Stąd wprowadzenie w Kodeksie pracy mechanizmu przedłużenia umowy do dnia porodu. Obejmuje on umowy na czas określony (z wyjątkiem umów na zastępstwo) oraz umowy na okres próbny powyżej 1 miesiąca, które uległyby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży. W takiej sytuacji umowy te ulegają przedłużeniu do dnia porodu z mocy samego prawa (art. 177 § 3 K.p.).

Problematyczny aneks do umowy

Przedłużenie umowy do dnia porodu w sytuacji wskazanej w art. 177 § 3 K.p. następuje na mocy tego przepisu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności przez strony stosunku pracy. Czasami jednak pracodawcy przygotowują aneks do umowy zakładając, że jest to konieczna formalność lub chcąc poinformować w ten sposób pracownicę o przedłużeniu umowy. W kontekście zawarcia takiego aneksu wielokrotnie pojawiało się jednak pytanie o konsekwencje podpisania aneksu w świetle limitów zatrudnienia na czas określony, tzw. limitów "33 i 3".

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 251 § 2 K.p. uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu art. 251 § 1 K.p. Z kolei w art. 251 § 1 K.p. przewidziano limity zatrudniania na czas określony, tzw. limity "33 i 3", które pozwalają na maksymalnie 33-miesięczny okres zatrudnienia na czas określony oraz na zawarcie nie więcej niż 3 umów na czas określony - między tymi samymi stronami. Przekroczenie tych limitów powoduje przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

Z przepisów Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r. nie można było wprost wywnioskować, czy zawarcie aneksu do umowy przedłużającego jej trwanie do dnia porodu traktowane jest jako zawarcie kolejnej umowy na czas określony w rozumieniu limitów "33 i 3". Przyjęcie takiej koncepcji powodowałoby, że w określonych przypadkach taki aneks, po upływie pierwotnego terminu przedłużanej umowy, mógłby spowodować przekroczenie limitów i przekształcenie umowy w zatrudnienie bezterminowe. Do końca maja 2017 r. tę problematyczną kwestię rozstrzygano posiłkując się interpretacjami urzędowymi. Od 1 czerwca br. reguluje ją wprost przepis prawny.

Przedłużenie nie naruszy limitów

Mimo że w niektórych przypadkach przedłużenie umowy do dnia porodu mogło powodować naruszenie limitów "33 i 3", już w stanie prawnym sprzed 1 czerwca 2017 r. uważano, że brak jest podstaw do stosowania w takich sytuacjach przepisów określających konsekwencje przekroczenia limitów. Do 31 maja 2017 r. takie stanowisko znajdowało potwierdzenie w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 18 lipca 2016 r. stwierdziło, że przedłużenie umowy do dnia porodu nie jest objęte regulacją z art. 251 K.p., nie może więc spowodować przekroczenia limitów "33 i 3" (podobnie wypowiedział się też Główny Inspektorat Pracy).

Od 1 czerwca br. za sprawą nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, stanowiska te znalazły potwierdzenie w przepisie ustawowym. Od tego dnia z dodanego na mocy nowelizacji art. 251 § 41 K.p. wprost wynika, że do umów o pracę, które podlegają przedłużeniu do dnia porodu na podstawie art. 177 § 3 K.p. nie stosuje się limitów "33 i 3" (przykład).

Przykład

Pracownica w ciąży zatrudniona jest na podstawie umowy na czas określony, która ze względu na stan ciąży ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Jest to już trzecia umowa na czas określony między stronami w rozumieniu limitów "33 i 3". Pracodawca zawarł aneks do bieżącej umowy o pracę, przedłużający jej pierwotny termin do dnia porodu (co nie jest wymagane przez przepisy). Aneks ten nie zostanie potraktowany, po upływie pierwotnego terminu przedłużanej umowy, jako zawarcie czwartej umowy na czas określony między stronami. W konsekwencji przedłużona umowa nie ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.