Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Ustalanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych

Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Ewa Madejek

Wynagrodzenie urlopowe pracownika powinno odpowiadać wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałby w tym czasie, gdyby pracował. Ze względu na to, że pracownicy otrzymują różne składniki wynagrodzenia, zostały one podzielone na grupy, dla których określono zasady przyjmowania ich do wynagrodzenia urlopowego. Reguły te obowiązują bez względu na termin wypłaty wynagrodzenia w zakładzie.

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego

Jak stanowi art. 172 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub z 12 miesięcy w przypadku znacznego wahania jego wysokości.

Dokładne zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Wyłączeniu podlegają jednak składniki wskazane w § 6 powołanego rozporządzenia. Należą do nich m.in. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Na mocy § 7 powołanego rozporządzenia, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników wynagrodzenia mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Składniki zmienne miesięczne stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Jeżeli chodzi o składniki wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, to nie wchodzą one do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 ust. 1 rozporządzenia).

Obliczanie wynagrodzenia za urlop

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
   
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przy czym, przez liczbę godzin, w których pracownik wykonywał pracę, stanowiących dzielnik do uzyskania stawki godzinowej za urlop, należy rozumieć wszystkie rzeczywiście przepracowane przez niego godziny, w tym także godziny pozarozkładowe.

Wynagrodzenie urlopowe kierowcy

Ustawa o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.) nie reguluje zasad udzielania kierowcom urlopów wypoczynkowych oraz wypłacania wynagrodzenia za ten urlop. Zatem na mocy art. 5 K.p. do kierowców w tym zakresie stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz wymienionego wcześniej rozporządzenia.

Oznacza to, że zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego kierowcy są takie same, jak pracowników zatrudnionych na zasadach kodeksowych.

Należy wyjaśnić, że kierowcom przysługują jeszcze inne składniki, np. wynagrodzenie za dyżury. Jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie za dyżury, to jest ono traktowane jako składnik zmienny miesięczny i przyjmowany do podstawy wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (lub z 12 przy znacznych wahaniach).

Termin wypłaty wynagrodzenia

Składniki przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, tzw. zmienne miesięczne, uwzględnia się do podstawy wynagrodzenia za urlop w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, niezależnie za jaki miesiąc były one należne. Zatem jeżeli w zakładzie składniki zmienne miesięczne są wypłacane 10. dnia następnego miesiąca, a urlop pracownika miał miejsce np. w maju br., to do podstawy urlopowej należy przyjąć składniki wypłacone w lutym, marcu i kwietniu br., a należne odpowiednio za styczeń, luty i marzec br. Wówczas także godziny przepracowane należy przyjąć ze stycznia, lutego i marca br.

Przykład

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł oraz zmienną premię miesięczną wynoszącą do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Od 2 do 12 maja br. (64 godz.) przebywa na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenia są w zakładzie wypłacane za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca.

Do podstawy wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych należy przyjąć premię wypłaconą w lutym, marcu i kwietniu br., która wyniosła odpowiednio 400 zł (należna za styczeń), 640 zł (należna za luty) i 360 zł (należna za marzec).

Pracownik przepracował w tym okresie: w styczniu - 168 godz., w lutym - 160 godz. i w marcu - 184 godz. Wysokość wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych:

   (400 zł + 640 zł + 360 zł) : (168 godz. + 160 godz. + 184 godz.) = 2,73 zł,

   2,73 zł × 64 godz. = 174,72 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.