Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe

Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Ewa Madejek

Przepisy z zakresu prawa pracy przewidują, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Z uwagi na określenie tego terminu w przepisach zakładowych, pracownicy mogą mieć ustalane wynagrodzenie urlopowe z różnych miesięcy. Inna będzie podstawa urlopowa przy wypłacie wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu, a inna 10. następnego miesiąca.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu, wypłaca się je z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 K.p.). Przy czym w przypadku gdy dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Powyższe zasady nie dotyczą wypłaty składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Tego rodzaju składniki wypłaca się z dołu, w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego

Pracownikowi za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub z 12 w przypadku znacznego wahania ich wysokości. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia składniki wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej stawce uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Natomiast stosownie do § 8 powołanego rozporządzenia, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Oznacza to, że do tej podstawy przyjmuje się składniki zmienne miesięczne wypłacone w określonym czasie, bez względu na to, za jaki miesiąc przysługiwały. Do składników zmiennych miesięcznych zalicza się np. wynagrodzenie godzinowe, prowizyjne, zmienną premię miesięczną.

Z kolei składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc nie przyjmuje się do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wypłaca się je w przyjętych terminach ich wypłaty, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 ust. 1 wymienionego rozporządzenia).

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
   
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia).

Przykład 1

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł oraz zmienną premię miesięczną wynosząca od 10 do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 do 14 września 2016 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenia są w zakładzie wypłacane za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca.

Do podstawy wymiaru ze składników zmiennych należy przyjąć premię wypłaconą w:

- sierpniu 2016 r. (należną za lipiec br.) w kwocie 250 zł przy 168 godzinach przepracowanych w lipcu br.,
- lipcu br. (należną za czerwiec br.) w kwocie 375 zł przy 176 godzinach przepracowanych w czerwcu br.,
- czerwcu br. (należną za maj br.) w kwocie 300 zł przy 160 godzinach przepracowanych w maju br.

Pracownikowi za każdą godzinę urlopu wykorzystywanego we wrześniu br. przysługuje wynagrodzenie ze składników zmiennych w wysokości 1,84 zł za godzinę, zgodnie z wyliczeniem:

(250 zł + 375 zł + 300 zł) : (168 godz. + 176 godz. + 160 godz.) = 1,84 zł.


Przykład 2

Przyjmujemy założenia z przykładu 1, z tą różnicą, że wynagrodzenia w zakładzie są wypłacane w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

Do podstawy wymiaru ze składników zmiennych należy przyjąć premię wypłaconą w:

- sierpniu 2016 r. w kwocie 250 zł przy 176 godzinach przepracowanych w sierpniu br.,
- lipcu br. w kwocie 375 zł przy 168 godzinach przepracowanych w lipcu br.,
- czerwcu br. w kwocie 300 zł przy 176 godzinach przepracowanych w czerwcu br.

Pracownikowi za każdą godzinę urlopu wykorzystywanego we wrześniu br. przysługuje wynagrodzenie ze składników zmiennych w wysokości 1,78 zł za godzinę, zgodnie z wyliczeniem:

(250 zł + 375 zł + 300 zł) : (176 godz. + 168 godz. + 176 godz.) = 1,78 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.