Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Agata Barczewska

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych - decyduje o nim brzmienie przepisu lub charakter świadczenia.

Wypłata pensji w dwóch terminach

Kodeks pracy zawiera tylko ogólne regulacje dotyczące terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę, pozostawiając doprecyzowanie tego terminu danemu pracodawcy. Z przepisów ustawowych wynika jedynie, że wynagrodzenie jest płatne co najmniej raz w miesiącu, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Wynagrodzenie za dany miesiąc powinno być wypłacone najpóźniej 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, to w dniu poprzedzającym (art. 85 § 2 K.p.).

Na gruncie stosowania prawa pracy zdarzają się niekiedy przypadki niezasadnego zawężania powyższych regulacji jedynie do wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe składniki pensji pracownika (np. dodatki) wypłacane są natomiast w odleglejszym terminie, tj. po 10. dniu następnego miesiąca. Odnośnie składników wynagrodzenia płatnych za dany miesiąc, jest to jednak praktyka nieprawidłowa. Nie ulega wątpliwości, że z przytoczonych przepisów nie wynika zakaz ustalenia dla poszczególnych składników wynagrodzenia różnych terminów na wypłaty. Jednak jeżeli mają miesięczny charakter, terminy wypłat muszą się zmieścić w przedziale czasowym do 10. dnia następnego miesiąca. Pracodawca nie może więc przykładowo wyznaczyć terminu wypłaty miesięcznej premii na 15. dzień następnego miesiąca.

Większość dodatków z bieżącą wypłatą

Przepisy prawa pracy przewidują różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia. Najpowszechniejsze z nich to dodatek:

 • za pracę w nadgodzinach,
   
 • za pracę w niedziele i święta,
   
 • funkcyjny,
   
 • stażowy.

Większość tych dodatków uregulowana jest wprost w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie. Źródłem prawa do takich świadczeń mogą też być przepisy zakładowe lub umowa o pracę, co dotyczy głównie pracodawców pozabudżetowych i dwóch ostatnich z wymienionych dodatków. Terminy wypłaty poszczególnych dodatków wynikają z przepisów powszechnych (ustawy i rozporządzenia) lub zakładowych.

W zakresie dodatku za pracę w nadgodzinach możemy wyróżnić dwa terminy płatności. Dodatek za nadgodziny z przekroczenia dobowego powinien być wypłacony razem z pensją za miesiąc, w którym przypadła praca nadliczbowa, chyba że rekompensatą za nadgodziny ma być czas wolny. W takim jednak przypadku decyzja co do jego udzielenia (podjęta jednostronnie przez pracodawcę lub po rozpatrzeniu wniosku od pracownika), powinna zapaść do czasu wypłaty za bieżący miesiąc.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku dodatków za pracę w nocy oraz innych dodatków o charakterze miesięcznym, takich jak dodatek funkcyjny czy stażowy. Powinny być wypłacone w terminie bieżącej wypłaty.


Nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.


Bardziej odległy termin płatności dotyczy natomiast dodatków za nadgodziny średniotygodniowe czy za pracę w niedziele i święta. Są one płatne dopiero na koniec okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie pracy ekwiwalent i odprawa

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze pracodawca, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent z tego tytułu. Przepisy Kodeksu pracy nie ustalają wprost terminu, w jakim należy dokonać wypłaty tego świadczenia. Jednak jak wynika z art. 171 § 1 K.p., ekwiwalent pieniężny przysługuje w razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Prawo do ekwiwalentu powstaje więc w momencie ustania zatrudnienia. W tym też dniu prawo to powinno zostać zrealizowane, bowiem Kodeks pracy nie wyznacza żadnego konkretnego terminu do wypłaty przez pracodawcę ekwiwalentu. Istnieją tylko dwa wyjątki od wymogu wypłaty ekwiwalentu we wskazanym terminie. Pierwszym jest sytuacja, w której strony podjęły decyzję o podpisaniu kolejnej, bezpośrednio następującej umowy o pracę, w trakcie której zaległy urlop zostanie wykorzystany w naturze. Drugim - objęcie pracownika ubezpieczeniem urlopowym w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie ekwiwalentu.

Również w przypadku odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa w art. 921 K.p., prawo do niej powstaje w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jej wypłata powinna więc nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia.

Trzynastka z odległym terminem

Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, określa ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.). Zgodnie z art. 5 tej ustawy wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje. Tylko w przypadku, gdy umowa z pracownikiem została rozwiązana z powodu likwidacji pracodawcy, trzynastkę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. Tak więc jej wypłata u pracodawcy budżetowego nie może wykraczać poza pierwszy kwartał roku kalendarzowego po roku, za który przysługuje. Oznacza to, że nie musi ona przypadać na koniec zatrudnienia, z wyjątkiem wskazanym powyżej. Pracodawca pozabudżetowy wypłacający świadczenia podobne w swoim charakterze do trzynastki ma już większą swobodę. W jego przypadku termin wypłaty świadczenia zależy wyłącznie od przepisów zakładowych lub umowy o pracę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.