Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obliczenie wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w 2024 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Obliczenie wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 1.01.2024

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), dalej ustawy, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2024 r. została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w tej sprawie (Dz. U. poz. 1893).

Ważne: Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 4.300 zł.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy). Przy czym nie uwzględnia się w nim składników wymienionych w art. 6 ust. 5 ustawy. Do 31 grudnia 2023 r. przepis ten obejmował:

 • nagrodę jubileuszową,
 • odprawę pieniężną przysługującą pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za staż pracy, tj. dodatek do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej udostępnionym naszemu Wydawnictwu 5 października 2016 r.: "(...) dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej zastąpiony ryczałtem również nie powinien być uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. (...)". Tę samą zasadę należy stosować do ewentualnego ryczałtu za godziny nadliczbowe.

Ważne: Od 1 stycznia 2024 r. katalog składników niewliczanych do minimalnej płacy został rozszerzony o dodatek za szczególne warunki pracy.

Przez dodatek za szczególne warunki pracy należy rozumieć dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej, przysługujący pracownikowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę (art. 1 pkt 11 ustawy).

Przykład

Zakładamy, że zgodnie z umową, na wynagrodzenie pracownika składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.500 zł oraz dodatek za szczególne warunki pracy w kwocie 800 zł. Do 31 grudnia 2023 r. wynagrodzenie pracownika kwalifikowane do wynagrodzenia minimalnego wynosiło 4.300 zł (pracownik miał więc zagwarantowane minimum).

Od 1 stycznia 2024 r. ze stawki minimalnej należy wyłączyć dodatek za szczególne warunki pracy (800 zł). Pracodawca jest obowiązany podnieść stawkę zasadniczą do wysokości 4.242 zł. W związku z tym od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie pracownika wzrosło do kwoty 5.042 zł.


Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia (art. 8 ust. 1 ustawy).

Zwracamy uwagę! Pracodawca, który wypłaca różne składniki zaliczane do wynagrodzeń osobowych (np. premie), nie musi gwarantować umową stawki zasadniczej w wysokości minimalnej. W miesiącach, w których wynagrodzenie nie osiągnie wymaganego poziomu z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, na mocy art. 7 ustawy wypłaci wyrównanie. Jeśli natomiast wynagrodzenie ma charakter jednoskładnikowy i określono je kwotowo z naruszeniem aktualnego minimum, to postanowienie umowne w tej sprawie podlega zmianie. Wyrównanie wypłaca się bowiem tylko w ww. okolicznościach, a nie dlatego, że wynagrodzenie ustalono na poziomie niższym od wymaganego. Bez względu jednak na to, czy pracodawca dokona powyższej zmiany, pracownik zachowuje gwarancję wynagrodzenia minimalnego. Zmiany warunków umowy można dokonać na dwa sposoby:

 • porozumieniem (aneksem do umowy) bądź
 • wypowiedzeniem zmieniającym (ze wszystkimi tego konsekwencjami).

Treść umowy o pracę nie wymaga zmiany, gdy wynagrodzenie ustalono opisowo, np.: "Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości obowiązującego wynagrodzenia minimalnego.".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.