Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023

1) Pracownik wynagradzany stawką godzinową (18 zł) oraz premią (8% od faktycznego wynagrodzenia) przepracował tylko część miesiąca. Czy przysługuje mu minimalne wynagrodzenie za pracę?

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, będące sumą składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zaliczanych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dalej ustawie. Obecnie wynosi ono 3.490 zł miesięcznie, a od 1 lipca br. wzrośnie do kwoty 3.600 zł. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu (art. 8 ust. 1 ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że gwarancja płacy minimalnej dotyczy czasu przepracowanego. Jeśli pracownik nie przepracował pełnego wymiaru, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, jednak umowa gwarantuje mu płacę na poziomie minimalnym, nie ma podstaw do jej uzupełnienia.

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, jest wynagradzany stawką 22 zł/godz. oraz 8% premią miesięczną ustalaną od faktycznego wynagrodzenia zasadniczego. W marcu br. korzystał z 2-tygodniowego (80 godz.) urlopu bezpłatnego. Pracownikowi przysługiwało za marzec br. wynagrodzenie w wysokości 2.471,04 zł (184 godz. - 80 godz. = 104 godz.; 104 godz. x 22 zł = 2.288 zł; 2.288 zł + 2.288 zł x 8% = 2.471,04 zł). Pracownik nie ma prawa do wyrównania.


Kwestie związane z uzupełnianiem wynagrodzenia uregulowano w art. 7 ustawy. I tak, jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Ustawa tylko w tych dwóch przypadkach przewiduje wypłatę wyrównania.

Przykład

Przyjmujemy dane z poprzedniego przykładu, z tą różnicą, że premia ma charakter kwartalny i jest wypłacana w ostatnim miesiącu kwartału (marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu). Jeżeli w kwietniu 2023 r. pracownik przepracuje wszystkie obowiązujące godziny, otrzyma tytułem wynagrodzenia 3.344 zł (152 godz. x 22 zł), a zatem mniej od obowiązującego minimum. Pracownik nabędzie prawo do wyrównania.

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym jest wynagradzany stawką 22 zł/godz. oraz 8% premią miesięczną ustaloną od faktycznego wynagrodzenia. W marcu br. miał zaplanowane 100 godzin roboczych, które przepracował w całości. Pracownikowi przysługiwało za marzec tytułem wynagrodzenia 2.376 zł (100 godz. x 22 zł = 2.200 zł; 2.200 zł + 2.200 zł x 8% = 2.376 zł). Pracownik ma prawo do wyrównania.

Ważne: Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy, zaś wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy (art. 7 ust. 3 zd. 1 i ust. 4 zd. 1 ustawy).

Dla jednoznacznego rozstrzygnięcia sytuacji z pytania brak jest danych na temat częstotliwości wypłat premii oraz organizacji pracy. Nawet jednak jeśli premia ma charakter miesięczny, a organizacja rodzaj podstawowy, to wynagrodzenie umowne tylko w nielicznych miesiącach gwarantuje minimum. Na przykład w kwietniu br., w którym wymiar wynosi 152 godziny, wynagrodzenie za pełny miesiąc pracy wyniesie 2.954,88 zł (152 godz. x 18 zł = 2.736 zł; 2.736 zł + 2.736 zł x 8% = 2.954,88 zł). Takie samo niedoszacowanie wystąpi w miesiącach, w których wymiar wynosi 160, 168, a nawet 176 godzin (minimum zostanie zachowane jedynie przy 184 godz. rozkładowych). Biorąc pod uwagę art. 10 § 2art. 13 K.p., w myśl których pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia, którego minimalną wysokość ustala państwo oraz art. 6 ust. 1 ustawy wskazujący jego minimum, można natomiast wnosić, że intencją ustawodawcy było zagwarantowanie wynagrodzenia minimalnego już w treści umowy o pracę. W świetle powyższego powstają wątpliwości czy w omawianym przypadku wynagrodzenie zostało ustalone na właściwym poziomie. Niezależnie jednak od powyższego, wahania liczby godzin rozkładowych w poszczególnych miesiącach można by zaliczyć do przyczyn uprawniających do wyrównania, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, dotyczących rozkładu czasu pracy. Jak już napisaliśmy wcześniej, pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy (tzw. nominał), a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy (art. 7 ust. 3 ustawy).

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym jest wynagradzany stawką 18 zł/godz. oraz 8% premią miesięczną ustalaną od faktycznego wynagrodzenia. W kwietniu br. ze 152 godzin przepracuje tylko 112 godzin, gdyż skorzysta z 5 dni (40 godz.) zwolnienia lekarskiego. Jego wynagrodzenie wynikające z pełnego wymiaru nie osiąga minimum, dlatego przysługuje mu wyrównanie w kwocie 394,24 zł, według wyliczenia:

 • stawka minimalna: 3.490 zł : 152 godz. = 22,96 zł,
 • stawka osiągnięta: 18 zł x 112 godz. = 2.016 zł; 2.016 zł + 2.016 zł x 8% = 2.177,28 zł; 2.177,28 zł : 112 godz. = 19,44 zł,
 • wyrównanie: 22,96 zł - 19,44 zł = 3,52 zł; 3,52 zł x 112 godz. = 394,24 zł.


2) Zleceniobiorca wykonywał zlecenie w noc sylwestrową. Jaka stawka minimalnego wynagrodzenia obowiązywała za tę pracę?

W przypadku umów, o których mowa w art. 734750 K.c., wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia z nielicznymi wyjątkami powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 1art. 8d ustawy). Od 1 stycznia 2023 r. wynosi ona 22,80 zł/godz., a od 1 lipca 2023 r. wzrośnie do kwoty 23,50 zł (w 2022 r. wynosiła 19,70 zł/godz.).

Dla Prenumeratorów GOFIN

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 2 ustawy).

Gwarancję stawki minimalnej określono terminem, który należy w okolicznościach z pytania respektować. Zleceniobiorcy za pracę wykonaną 31 grudnia 2022 r. (do 2400) przysługiwało zatem nie mniej niż 19,70 zł za godzinę, a od 1 stycznia 2023 r. (od 000) nie mniej niż 22,80 zł za godzinę. Data wypłaty wynagrodzenia ma znaczenie drugorzędne, gdyż zgodnie z art. 735 oraz 750 K.c., jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie (realizujący umowę o świadczenie usług) zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia/świadczone usługi należy się wynagrodzenie. Jego wysokość objęto gwarancją przepisów ustawy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.