Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022

Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Zgodnie z adnotacją komornika korzysta ono z kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.363,56 zł. Tymczasem liczba godzin pracy zleceniobiorcy w poszczególnych miesiącach podlega wahaniom. Czy ma to wpływ na ww. kwotę?

Tak, może mieć wpływ odpowiednio do proporcji tych godzin do nominału pracowniczego. Poza tym podana kwota jest wynagrodzeniem minimalnym po odliczeniach składkowo-podatkowych przy występujących najczęściej parametrach pracowniczych, z których tylko część ma zastosowanie do zleceniobiorcy.

Egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy podlega wynagrodzenie ze stosunku pracy (art. 833 § 1 K.p.c.). Świadczenia wypłacane na innej podstawie są objęte regulacjami określonymi w art. 87871 K.p. tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przypadkach, tj. wówczas, gdy mają charakter powtarzający się, a ich celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną (art. 833 § 21 K.p.c. oraz wyrok SA w Łodzi z 13 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1057/13).

Zgodnie z powołanymi przepisami Kodeksu pracy, pracodawca potrąca sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości połowy wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne (por. stanowisko resortu pracy udostępnione naszemu Wydawnictwu 16 października 2007 r.), zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), jeśli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, dalej po odliczeniach. Przy czym odliczeń dokonuje się przy zastosowaniu parametrów składkowo-podatkowych (koszty uzyskania przychodów, kwota wolna, stopa procentowa wpłat do PPK etc.) obowiązujących konkretnego dłużnika. To samo dotyczy kwoty wolnej od potrąceń. Poza tym w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, jakkolwiek dla ustalenia kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy przyjmuje się minimalne wynagrodzenie obowiązujące pracownika, to ustalone proporcjonalnie do ilości godzin wykonywanego zlecenia. 

Ministerstwo SprawiedliwościJak wyjaśnił resort w odpowiedzi na pytanie naszego Wydawnictwa w tej sprawie, nadesłanej 27 sierpnia 2018 r.: "(...) W sytuacji, gdy zleceniobiorca wykazał powyższe okoliczności, a w danym miesiącu przepracował 100 godzin, w drodze analogii należałoby przyjąć, iż kwoty wolne ulegają obniżeniu jak przy zatrudnieniu na część etatu - zgodnie z art. 871 § 2 K.p. (...)". Resort zauważył, że wymiar czasu pracy ulega wahaniom. W konsekwencji kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy: "(...) nie może być zatem jednakowa i wymaga odniesienia do konkretnego miesiąca. (...)". Jeśli liczba godzin zlecenia jest niższa od nominału, kwota wolna powinna być ustalana od podstawy odpowiedniej do obniżonego wymiaru. Tak wynika z art. 871 § 2 K.p., w myśl którego, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zwracamy uwagę! Nie ma podstaw do podwyższenia kwoty wolnej przy stosunkowo wyższej liczbie godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę. Takie podwyższenie byłoby uzasadnione (stosowane odpowiednio), gdyby było przewidziane wobec pracownika, który wypracował liczbę godzin przewyższającą nominał miesiąca, np. na skutek nadgodzin.

Przykład

Wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Ma ono charakter powtarzający się, a jego celem jest zapewnienie utrzymania, stąd w zajęciu umieszczono adnotację, iż stosuje się do niego przepisy Kodeksu pracy. 

Dla Prenumeratorów GOFIN
Kalkulatory Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz nie jest uczestnikiem PPK. Do jego wynagrodzenia stosuje się 20% koszty uzyskania przychodu. W październiku i w listopadzie 2022 r. przepracował/przepracuje odpowiednio 150 i 200 godzin. Dokonując potrącenia zleceniodawca zastosował/zastosuje kwotę wolną w wysokości:

 • w październiku: 150 godz. : 168 godz. = 0,8929; 3.010 zł x 0,8929 = 2.687,63 zł; 2.687,63 zł - (368,47 zł + 208,72 zł + 223 zł) = 1.887,44 zł,
 • w listopadzie: 3.010 zł - (412,68 zł + 233,76 zł + 249 zł) = 2.114,56 zł.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.