Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Nagroda roczna w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nagroda roczna w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022

Czy wypłacaną cyklicznie nagrodę roczną należy przyjmować do podstawy wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Jeśli tak, to według jakich zasad?

Nagroda nie wchodzi do podstawy wskazanych w pytaniu świadczeń za urlop, lecz nie zawsze używana nazwa jest decydująca, co wyjaśniamy dalej.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 (przy znacznych wahaniach do 12) miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (art. 172 K.p.). Rozporządzenie urlopowe wyłącza z podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy składniki za okres dłuższy od miesiąca. Zobowiązuje jednocześnie pracodawcę do wypłacania tych składników w przyjętych terminach, traktując urlop na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Przykład

Pracodawca w 2021 r. wprowadził premie roczne jako określony do efektów produkcji procent zasadniczego wynagrodzenia za pracę, które ma postać stawki godzinowej. Premie są wypłacane w marcu każdego roku.

Pracownik przez cały lipiec 2021 r. był na urlopie, przez co nie otrzymał wynagrodzenia za pracę, a jedynie urlopowe. W świetle tego faktu, w podstawie premii za 2021 r. pracodawca uwzględnił wynagrodzenie zasadnicze wypłacone za styczeń-czerwiec i sierpień-grudzień 2021 r. Jest to nieprawidłowe. Pracodawca powinien zmienić zapis regulaminowy, kwalifikując do podstawy premii oprócz wynagrodzenia zasadniczego za pracę, także za urlop wypoczynkowy.


W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi co do zasady przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 K.p.). Ustala się go stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego (§ 14 rozporządzenia urlopowego). Jedna z nich zakłada przyjmowanie do podstawy składników za okres dłuższy od miesiąca.

Ważne: Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§ 17 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Przykład

Przyjmujemy dane z poprzedniego przykładu oraz zakładamy, że pracownik wypowiedział umowę, na skutek czego 31 października br. ulegnie ona rozwiązaniu. Na koncie urlopowym pracownika pozostaje kilka dni urlopu wypoczynkowego, za który pracodawca będzie zobowiązany wypłacić ekwiwalent. Do podstawy świadczenia pracodawca powinien przyjąć iloraz premii wypłaconej w marcu 2022 r. i liczby 12 (zakładając, że w podstawie premii uwzględniono również wynagrodzenie za lipiec).

Zwracamy uwagę! Jeśli w okresie przyjmowanym wystąpiły okresy nieobecności, podstawę ze składników zmiennych lub ze składników za okres dłuższy od miesiąca należy dopełnić. W tym celu wynagrodzenie faktycznie wypłacone w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 i § 17 ust. 2 rozporządzenia urlopowego). Więcej o dopełnianiu podstawy pisaliśmy w UiPP nr 10/2022, str. 38 i nr 17/2022, str. 35.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Orzecznictwo Orzeczenia sądów dostępne w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl

Do rozstrzygnięcia pozostało, czy świadczenie z pytania w ogóle należy kwalifikować do podstawy omawianych należności. Czytelnik nazywa je nagrodą, która nie stanowi składnika wynagrodzenia, a w konsekwencji nie jest kwalifikowana, ale fakt, że wypłaca ją periodycznie wprowadza uzasadnioną wątpliwość co do jej natury. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 12 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II PK 70/15): "(...) W ukształtowanym od dawna orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd o dychotomicznym podziale na premie regulaminowe i nagrody. O premii regulaminowej możemy mówić wówczas, gdy zasady jej wypłaty są określone w przepisach płacowych w sposób jednoznaczny i konkretny. Tym samym możliwe jest odkodowanie sytuacji, kiedy pracodawca jest zobowiązany do jej wypłaty i w jakiej wysokości. Koreluje to z roszczeniowym charakterem premii regulaminowej, albowiem źródło jej powstania nie jest uzależnione od uznania pracodawcy. W momencie spełnienia przez pracownika pozytywnych przesłanek określonych w regulaminie (umowie o pracę) powstaje po jego stronie prawo do żądania wypłaty świadczenia. Natomiast z nagrodą (premią uznaniową) mamy do czynienia wówczas, gdy pracodawca w zakresie przyznania świadczenia dysponuje marginesem swobody, uznania. (...)". W świetle powyższego nazwa nie musi być decydująca (por. postanowienie SN z 15 grudnia 2021 r.). Rozstrzygnięcie charakteru nagrody z pytania należy do Czytelnika, a ewentualnego sporu do sądu pracy.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.