Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Warunki zatrudnienia po przywróceniu pracownika do pracy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Warunki zatrudnienia po przywróceniu pracownika do pracy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022

1) Pracownik złożył odwołanie od wypowiedzenia i wygrał sprawę w sądzie. Na mocy wyroku został przywrócony do pracy. Czy po jego powrocie mamy obowiązek zapewnić mu takie samo stanowisko pracy co poprzednio? Czy powinniśmy podpisać z nim nową umowę o pracę i skierować na badania wstępne i szkolenie bhp?

Pracownik może złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, żądając m.in. przywrócenia do pracy. W razie wydania korzystnego dla pracownika wyroku i przywrócenia go do pracy następuje restytucja (odtworzenie) jego stosunku pracy na dotychczasowych zasadach. Warunkiem jest jednak zgłoszenie przez pracownika gotowości podjęcia pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku (art. 48 § 1 K.p.). Naruszenie wspomnianego terminu daje pracodawcy prawo do odmowy dopuszczenia pracownika do pracy, chyba że zwłoka nastąpiła z przyczyn niezależnych od pracownika.

Stosunek pracy zostaje wznowiony z dniem powrotu pracownika do pracy w wymaganym terminie i powoduje reaktywację stosunku pracy, który istniał przed wyrokiem i został rozwiązany z naruszeniem prawa. W związku z tym zasadniczo pracodawca powinien zapewnić pracownikowi poprzednie stanowisko pracy oraz zagwarantować obowiązujący przed zwolnieniem poziom wynagrodzenia. Potwierdza to Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1997 r., sygn. akt I PKN 326/97, w którym orzeczono, iż:

"(...) przywrócenie do pracy "na poprzednich warunkach" oznacza (...), że pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownika na tym samym stanowisku, zapewniając mu możliwość wykonywania takiej samej pracy, jaką wykonywał przed zwolnieniem i to za wynagrodzeniem zgodnym z obowiązującym u pracodawcy regulaminem lub taryfikatorem wynagrodzeń. (...)"

W takiej sytuacji nie ma konieczności zawarcia z pracownikiem nowej umowy o pracę, zakładania dla niego akt osobowych, ponownego przeszkolenia bhp czy przeprowadzenia badań wstępnych, z tym zastrzeżeniem - w odniesieniu do badań i szkoleń - że pracownik powróci na swoje dotychczasowe stanowisko, przy niezmienionych warunkach pracy.

Należy zaznaczyć, że przywrócenie do pracy na mocy wyroku nie oznacza reaktywowania zatrudnienia z mocą wsteczną. Nie można więc uznać okresu pozostawania bez pracy za okres, w którym realnie istniał stosunek pracy.


2) Pracownik, o którym mowa w pierwszym pytaniu, otrzymał na mocy wyroku sądu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Okres, za który przyznano to wynagrodzenie, należy zaliczyć do stażu pracy. Czy to oznacza, że pracownikowi za ten czas przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego?

Nie. Pracownikowi, który został przywrócony do pracy przez sąd przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. W przypadku bezprawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem, wspomniane wynagrodzenie wynosi nie więcej niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc (art. 47 K.p.). Jeżeli przywrócenie do pracy dotyczy pracownika, któremu przysługuje szczególna ochrona zatrudnienia, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie (art. 51 § 1 K.p.). Z przywołanej regulacji wywodzi się niekiedy błędny pogląd, że za okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie pracownikowi przysługują wszystkie uprawnienia pracownicze, jakie wiążą się z pozostawaniem w stosunku pracy, np. prawo do urlopu wypoczynkowego czy premii. Tymczasem nie można tego okresu - dla potrzeb przyznawania świadczeń, czy uprawnień ze stosunku pracy - traktować tak, jakby faktycznie był to okres zatrudnienia. Okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie, jest jedynie zaliczany do stażu pracy, co ma znaczenie na przyszłość, np. przy ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od stażu pracy, do których prawo powstało po przywróceniu pracownika do pracy. W taki sposób kwestię tę ocenił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. akt I PK 27/15, wskazując, że:

"(...) okresy pozostawania bez pracy wliczane do okresu zatrudnienia zgodnie z art. 51 § 1 zdanie pierwsze i art. 51 § 2 K.p., nie są okresami zatrudnienia ani okresami uznawanymi za okresy zatrudnienia, lecz jedynie podlegają zaliczeniu do stażu pracy (okresu zatrudnienia). Stąd też w tych okresach pracownik nie nabywa praw pracowniczych zależnych od istnienia stosunku pracy, jak np. prawo do urlopu wypoczynkowego (...)."

Umowy i płace - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.