Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wpływ dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu na ustalanie składników ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wpływ dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu na ustalanie składników zależnych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021

Jak powinniśmy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych, jeżeli w jednym z trzech miesięcy poprzedzających urlop na skutek przesunięć wypłacono wynagrodzenia dwukrotnie (na początku i na koniec miesiąca), a w kolejnym w ogóle?

Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy określa art. 172 K.p. oraz przepisy rozporządzenia urlopowego. Stosownie do powołanych regulacji, składniki wynagrodzenia mające charakter zmienny (np. wynagrodzenie godzinowe, akordowe, miesięczna prowizja), przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3, a w razie znacznego wahania ich wysokości do 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 ust. 1-2 rozporządzenia urlopowego). Stanowi ono podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, które oblicza się:

 • dzieląc podstawę przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona, następnie,
 • mnożąc otrzymaną stawkę przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Zwracamy uwagę! W literaturze przedmiotu można spotkać stanowisko, że za dzielnik do obliczenia stawki urlopowej przyjmuje się liczbę godzin przepracowanych w miesiącach z których, a nie za które przyjęto wynagrodzenie. Naszym zdaniem jest to wykładnia nieprawidłowa, a dzielnikiem powinna być liczba godzin przepracowanych w miesiącach, za które wynagrodzenie przyjęto do podstawy. Potwierdza to m.in. treść powołanego wyżej przepisu, która odnosi się do okresów, a nie miesięcy, z których ustalono podstawę oraz naczelna zasada zrównania stawki urlopowej z wynagrodzeniem za pracę.

W świetle art. 172 K.p. i § 8 ust. 1 rozporządzenia urlopowego, o podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego decyduje data rozpoczęcia urlopu. Względem tej daty przyjmuje się zaliczane składniki zmienne, mając na uwadze, że chodzi o te wypłacone w przypisanym okresie, bez względu na to czy przysługiwały za miesiąc bieżący, czy poprzedni. Przyjmowanie do podstawy wynagrodzenia z innych okresów przewidziano tylko wtedy, gdy za jakiś miesiąc nie przysługiwało (np. z powodu choroby). Zgodnie bowiem z § 11 ust. 1 rozporządzenia urlopowego, jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc, przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. W przepisie tym jest mowa o miesiącach "za które" przysługiwało wynagrodzenie, co sugeruje, że nie ma podstaw do cofania się (przyjmowania wypłat ze starszych okresów), jeśli wynagrodzenie przysługiwało, lecz było wypłacone w innym miesiącu, jak to zapewne miało miejsce w okolicznościach z pytania.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym i wynagradzany stawką godzinową. Uposażenia są w zakładzie wypłacane z częstotliwością miesięczną, 10. dnia następnego miesiąca, przy czym z powodu wydatków w okresie urlopowym, pracownicy zawnioskowali o przyspieszenie wypłaty za sierpień, na co pracodawca przystał, dokonując jej w ostatnim roboczym dniu tego miesiąca. To spowodowało, że w sierpniu 2021 r. wynagrodzenia wypłacono dwukrotnie (10. dnia za lipiec i 31. dnia za sierpień 2021 r.), a we wrześniu br. w ogóle.

Pracownik 12 listopada br. i w okresie od 27 do 31 grudnia 2021 r. korzystał/będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop przypadający:

 • w listopadzie br., uwzględniała wynagrodzenie ze składników zmiennych za okres do miesiąca wypłacone od sierpnia do października 2021 r., czyli za 3 m-ce (lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r.),
 • w grudniu br. będzie uwzględniała wynagrodzenie wypłacone od września do listopada 2021 r., czyli za 2 m-ce (wrzesień i październik 2021 r.).

Dzielnikiem do uzyskania stawki za godzinę urlopu była/będzie w pierwszym przypadku suma godzin przepracowanych w lipcu, sierpniu i we wrześniu, a w drugim suma godzin przepracowanych we wrześniu i w październiku 2021 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.