Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obowiązek przyjęcia do pracy byłych pracowników po ogłoszeniu rekrutacji
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Obowiązek przyjęcia do pracy byłych pracowników po ogłoszeniu rekrutacji

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020

Po okresie zastoju w pełni wznawiamy działalność i zamierzamy zatrudnić kilku nowych pracowników. Ponieważ wcześniej rozstaliśmy się z pewną grupą zatrudnionych, czy mamy obowiązek w pierwszej kolejności zatrudnić te same osoby?

Nie ma przepisu, który obligowałby Czytelnika do takiego działania, chyba że w firmie doszło do zwolnień grupowych. Wówczas bowiem w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Pracodawca jest objęty tym obowiązkiem w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania umowy z pracownikiem. Tak stanowi art. 9 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), dalej ustawy o zwolnieniach grupowych. Powołany przepis nie daje pracodawcy wyboru, a pominięty pracownik może dochodzić odszkodowania za czas pozostawania bez pracy od momentu, kiedy po stronie pracodawcy powstał obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika (por. wyrok SN z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II PK 234/17). Powołane wyżej regulacje nie mają zastosowania do indywidualnych zwolnień z przyczyn dotyczących pracodawcy, a tym samym dotyczą one tylko zwolnień grupowych (por. art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych i wyrok SN z 11 września 2013 r., sygn. akt II PK 375/12).

Przypominamy, że ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych). Jeśli więc pytający jest objęty przepisami tej ustawy, to ma obowiązek poinformowania zwolnionych w trybie grupowym o rekrutacji, o ile zgłosili gotowość ponownego podjęcia pracy. Gdyby jednak nie podlegał regulacjom tego aktu prawnego, a były pracownik złożył swoją ofertę, to jej odrzucenie może być - na wniosek zainteresowanego - przedmiotem kontroli sądowej pod kątem naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183b § 1 pkt 1 K.p.).

Zwracamy uwagę! Przepisy kodeksowe przewidują ponowne zatrudnienie pracownika w dwóch sytuacjach, tj. gdy do rozwiązania stosunku pracy doszło w trybie art. 53 K.p., bądź gdy umowa pracownika zgodnie z art. 66 K.p. wygasła z powodu tymczasowego aresztowania.

W pierwszym przypadku ponowne zatrudnienie ma charakter warunkowy, tzn. pracodawca zatrudnia zainteresowanego tylko w miarę możliwości, jeżeli pracownik zgłosił swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyny rozwiązania umowy oraz zgłoszenie gotowości podjęcia pracy nastąpiło w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy (art. 53 § 5 K.p.). Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 21 marca 2019 r. (sygn. akt II PK 248/17): "Pracownik zgłaszający powrót do pracy w trybie art. 53 § 5 K.p. nie może być traktowany na równi z innymi osobami ubiegającymi się o zatrudnienie i nie można wobec niego stosować tych samych kryteriów naboru. Czyniłoby to wynikającą z tego przepisu ochronę pracowników zgłaszających powrót do pracy całkowicie iluzoryczną, skoro byliby oni traktowani tak jak osoby niekorzystające z tej ochrony.". Taki pracownik ma wówczas pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnym stanowisku. Dla stwierdzenia istnienia możliwości ponownego zatrudnienia pracownika istotne jest przy tym zapotrzebowanie pracodawcy na pracę, którą pracownik może wykonywać ze względu na swoje kwalifikacje i stan zdrowia (por. wyrok SN z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt I PK 239/16).

W drugim przypadku pracodawca jest zobligowany do ponownego zatrudnienia pracownika w razie wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia (art. 66 § 2 zd. 1 K.p.). Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I PK 256/14) stwierdził, że: "(...) Ratio legis art. 66 § 2 K.p. polega na odtworzeniu stanu sprzed wygaśnięcia stosunku pracy niezawinionego przez pracownika. Odtworzenie to nie musi być pełne, ponieważ omawiany przepis nie przewiduje, że pracownik ma prawo do zatrudnienia na tym samym stanowisku i na tych samych warunkach (np. za takim samym wynagrodzeniem) jak przed wygaśnięciem stosunku pracy. (...)". Pracodawca ma ponadto prawo odmowy ponownego zatrudnienia, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy pracownik nie zgłosił gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych (art. 48 § 1 w zw. z art. 66 § 2 zd. 2 K.p.). Poza tym omawiany obowiązek nie występuje, jeśli postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania (art. 66 § 3 K.p.).

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.