Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Ustalanie daty upływu połowy okresu wypowiedzenia warunków pracy ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalanie daty upływu połowy okresu wypowiedzenia warunków pracy i płacy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020

Z powodu reorganizacji zakładu pracy w kwietniu br. wypowiedzieliśmy pracownikom warunki umów, w tym dotyczące wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia. Obowiązują ich różne okresy wypowiedzenia. Jak obliczyć połowę danego okresu, do upływu którego mają oni czas na decyzję w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia zmian?

W razie konieczności zmiany warunków zatrudnienia, pracodawca może skorzystać z jednego z dwóch trybów, tj.:

 • porozumienia stron, za pomocą którego zmiany można wprowadzić nawet z dnia na dzień,
   
 • wypowiedzenia zmieniającego, w przypadku którego zmienione warunki wchodzą w życie po upływie wypowiedzenia.

W obydwu przypadkach aby doszło do zmiany, wymagana jest zgoda pracownika.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym (art. 42 § 1 K.p.). Przy czym wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przez zainteresowanego ich przyjęcia, umowa o pracę z upływem okresu wypowiedzenia ulega rozwiązaniu.

Ważne: Pracownik może odrzucić nowe warunki pracy i płacy, powiadamiając o tym pracodawcę przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, a jego milczenie oznacza, że wyraził na nie zgodę (art. 42 § 3 K.p.).

Pismo pracodawcy wypowiadające warunki umowy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Jego brak uprawnia pracownika do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków do końca okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia zarówno w przypadku umów na czas nieokreślony, jak i określony jest uzależniony od zakładowego stażu pracy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
   
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
   
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 K.p.).

Kończy się on odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 K.p.).

Przepisy nie określają sposobu liczenia połowy okresu wypowiedzenia. Zasada matematyczna wskazuje zaś na wynik podzielenia okresu wskazanego w przepisach prawa, obliczanego wstecz od soboty lub ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie kończy bieg, przez liczbę 2. To prowadzi do pominięcia ewentualnego okresu od złożenia przez pracodawcę oświadczenia do rozpoczęcia tak rozumianego biegu wypowiedzenia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejOdmienne wnioski przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 7 września 2015 r. Jak w nim czytamy: "(...) Pomocne w tym zakresie może być orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym obecnie dominuje pogląd, w myśl którego rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia następuje od daty złożenia przez stronę (pracodawcę lub pracownika) drugiej stronie stosunku pracy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. (...) np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r. (II PK 300/11 OSNP z 2013 r. nr 15-16, poz. 169), w którym Sąd ten stwierdził, że okresy wypowiedzenia nie mają charakteru okresów sztywnych. Do przedłużenia okresu wypowiedzenia dochodzi z mocy przepisów o terminach wypowiedzenia, gdy pracodawca złoży oświadczenie woli w innym dniu niż sobota lub ostatni dzień miesiąca (art. 30 § 21 K.p.). (...)". Odpowiednio do powyższego resort pracy uważa, że: "(...) połowę okresu wypowiedzenia, do którego pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i/lub płacy w przypadku ich wypowiedzenia przez pracodawcę na podstawie art. 42 § 3 K.p. (wypowiedzenie zmieniające) wyznacza moment przypadający w połowie okresu liczonego od złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym do upływu (końcowej daty) okresu wypowiedzenia, który przypada odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. (...)".

Aktywne druki i formularze Wzór wypowiedzenia warunków umowy
 o pracę dostępny jest w serwisie
 www.druki.gofin.pl

Przykład

W dniu 21 kwietnia 2020 r. pracodawca wypowiedział warunki pracy pracownikom zatrudnionym w ramach umowy na czas określony oraz nieokreślony, wskazując nowe warunki zatrudnienia oraz zamieszczając pouczenie o możliwości odmowy ich przyjęcia do połowy okresu wypowiedzenia. Pracownicy legitymują się zróżnicowanym stażem zakładowym. Biorąc pod uwagę stanowisko resortu pracy, mogli/mogą oni odrzucić zaproponowane warunki przy:

 • dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, który zakończy się 9 maja br. (po 18 dniach) - w ciągu 9 dni (18 dni : 2), czyli do 30 kwietnia br.,
   
 • miesięcznym okresie wypowiedzenia, który zakończy się 31 maja br. (po 40 dniach) - w ciągu 20 dni (40 dni : 2), czyli do 11 maja br.,
   
 • trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, który zakończy się 31 lipca br. (po 101 dniach) - w ciągu 51 dni (101 dni : 2, po zaokrągleniu według zasady matematycznej), czyli do 11 czerwca br. (ponieważ jest to święto, do dnia następnego).


Z zaprezentowanego przykładu wynika, że połowa okresu wypowiedzenia liczona według rekomendacji resortu pracy upływa wcześniej od liczonej względem długości ustawowej przy uwzględnieniu momentu jego upływu (przykładowo połowa okresu dwutygodniowego wypowiedzenia upłynęłaby tydzień przed jego zakończeniem, a nie jak w przykładzie 9 dni przed zakończeniem). Ewentualny spór pomiędzy stronami może rozstrzygnąć sąd pracy. Aby go uniknąć można odpowiednio wydłużyć czas na podjęcie przez pracownika decyzji. Będzie to dla niego korzystniejsze, a zatem dopuszczalne w świetle przepisów prawa pracy.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.