Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020

Chcielibyśmy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, któremu w umowie zastrzegliśmy dłuższy niż kodeksowy, 6-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji możemy skrócić okres wypowiedzenia do ustawowego? Jakie koszty będziemy musieli ponieść, jeżeli to nie nastąpi?

Wydłużony okres wypowiedzenia umowy o pracę pociąga za sobą zobowiązanie do zatrudniania pracownika przez wskazany w umowie okres po złożeniu mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 30 § 1 pkt 2 K.p., a to może generować po stronie pracodawcy koszty. Będzie tak zwłaszcza w sytuacji, gdy zatrudniający złoży pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu i jednocześnie nie będzie zainteresowany świadczeniem przez niego pracy. Umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia nie będzie miało natomiast wpływu na ewentualną wysokość odszkodowania, w razie gdyby z jakiś powodów wypowiedzenie umowy o pracę okazało się nieuzasadnione. Strony mogą skrócić tak wydłużony okres wypowiedzenia do długości wynikającej z ustawy, ale będzie to możliwe jedynie w razie obopólnej zgody.

Ważne: Okres wypowiedzenia umowy o pracę został ustalony w Kodeksie pracy i zależy od długości zatrudnienia w danym zakładzie pracy (stażu zakładowego).

Ustawowa możliwość przedłużenia okresu wypowiedzenia została przewidziana dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Pozwala ona na wydłużenie wypowiedzenia do miesiąca - w razie obowiązywania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia oraz do trzech miesięcy - w razie obowiązywania miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dotychczasowe orzecznictwo dopuszcza także umowne jego modyfikowanie (skrócenie, wydłużenie), pod warunkiem, że będzie to korzystne dla pracownika (por. wyroki SN z 30 listopada 2012 r., sygn. akt I PK 132/12 i z 14 listopada 2019 r., sygn. akt III PK 150/18), przy czym ocena "korzystności" jest dokonywana na podstawie okoliczności istniejących w chwili uzgodnień.

Zwracamy uwagę! Należy rozróżnić "umowne" wydłużenie lub skrócenie okresu wypowiedzenia, które strony ustalają w chwili zawarcia umowy, od zmiany okresu wypowiedzenia już po złożeniu pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy w omawianym trybie. W tym drugim przypadku ustawa wprowadza ograniczenia. Przepis art. 361 K.p. stanowi, że pracodawca może skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca, tylko w przypadku gdy przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie upadłości pracodawcy, likwidacja zakładu pracy lub inna przyczyna niedotycząca pracownika. Przy tak skróconym okresie wypowiedzenia, pracownik ma prawo do odszkodowania za pozostałą część okresu, przy czym w czasie, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie (do końca pozostałej części okresu wypowiedzenia), nie nabywa żadnych uprawnień, których warunkiem jest istnienie stosunku pracy, np. nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji w świadectwie pracy jako datę zakończenia stosunku pracy należy wskazać datę upływu skróconego, a nie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (por. uchwała składu 7 sędziów SN z 9 lipca 1992 r., sygn. akt I PZP 20/92, OSNC 1993/1-2/2).

Należy przyjąć, że umownie wydłużony 6-miesięczny okres wypowiedzenia może zostać skrócony jedynie do ustawowego pod warunkiem, że obie strony stosunku pracy się na to zgodzą (wyjątek będzie stanowiło zaistnienie okoliczności wskazanych w art. 361 K.p.). Zatem dla szybszego rozstania konieczne będzie sporządzenie stosownego porozumienia. Jeżeli propozycja zatrudniającego nie zostanie przez drugą stronę stosunku prawnego zaakceptowana, pracodawca nie będzie mógł jednostronnie zmienić okresu wypowiedzenia. Wtedy pracownik pozostanie w zatrudnieniu przez cały umówiony (wydłużony) okres wypowiedzenia, przy czym po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu strony będą mogły ponownie podjąć próbę ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy na podstawie art. 36 § 6 K.p.

Nieuniknione jest ponoszenie przez pracodawcę większych kosztów w związku z wydłużeniem okresu wypowiedzenia. Przykładem może być zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 362 K.p., jeżeli oczywiście pracodawca będzie chciał korzystać z tej możliwości, bowiem w czasie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wydłużony okres wypowiedzenia wpłynie także na ilość należnych pracownikowi dni urlopu wypoczynkowego, a w razie gdyby nie mógł go wykorzystać w naturze, na wypłacony ekwiwalent. Uprawnienie powyższe będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy pracodawca zwolni pracownika ze świadczenia pracy.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.