Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Postępowanie pracodawcy gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Postępowanie pracodawcy gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć komorniczych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019

Do zakładu pracy wpłynęło kilka zajęć niealimentacyjnych w stosunku do wynagrodzenia jednego z pracowników. Komornicy nie wyznaczyli spośród siebie właściwego do przeprowadzenia egzekucji. Jak powinien postąpić pracodawca?

Z pytania Czytelnika nie wynika czy dopełnił obowiązku informacyjnego względem komorników. Jeżeli tak i pomimo to nie otrzymał wezwania od komornika właściwego dla wszystkich zajęć, ma prawo skorzystać z instytucji przewidzianej w art. 767 K.p.c., czyli skargi na czynności komornika (w tym przypadku, na zaniechania komornika), którą składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Gdy do pracodawcy dociera zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika, ma on obowiązek:

 • w ciągu tygodnia od zajęcia przedstawić komornikowi zestawienia periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów (za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie),
   
 • w ciągu tygodnia od zajęcia podać w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi,
   
 • złożyć oświadczenie o rodzaju przeszkód w wypłaceniu wynagrodzenia, w szczególności:
   
  • czy inne osoby roszczą sobie do niego prawa,
    
  • czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie,
    
  • czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli (art. 882 K.p.c.),
    
 • nie wypłacać dłużnikowi wynagrodzenia (w granicach wskazanych przepisami prawa), lecz:
   
  • przekazywać je bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
    
  • przekazywać je komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych (art. 881 § 3 K.p.c.).

Dodatkowo, w razie zaistnienia jakichkolwiek zmian okoliczności związanych z zajęciem wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o nich dotychczasowego komornika oraz wierzyciela (art. 882 § 2 K.p.c.).

Zbieg egzekucji sądowych z reguły nie pozwala na wyczerpujące potrącenia łączne. W dodatku pracodawca nie jest władny sam decydować, którego z wierzycieli i w jakim zakresie zaspakajać. W związku z powyższym ma on obowiązek:

 • kontynuowania potrącenia dokonywanego do tej pory (na podstawie dotychczasowego zajęcia) oraz dokonywania, w możliwym zakresie, nowych potrąceń,
   
 • niezwłocznego zawiadomienia "dotychczasowego" komornika o zmianie okoliczności związanych z zajęciem komorniczym (zawiadomienie o pojawieniu się innych roszczeń),
   
 • złożenia "nowemu" komornikowi, w ciągu tygodnia od otrzymania od niego zajęcia, oświadczenia o przeszkodach w wypłacaniu wynagrodzenia za pracę (o tym, że trwa już egzekucja z wynagrodzenia).

Z mocy prawa, na podstawie otrzymanych od pracodawcy danych, komornicy są zobowiązani ustalić, który z nich jest właściwy do prowadzenia egzekucji, a gdyby okazało się, że żaden lub, że właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela (art. 7731 § 2 K.p.c.).

Następnie pracodawca powinien zostać poinformowany o sposobie dalszego postępowania, czyli powinien, od właściwego komornika, otrzymać wezwanie do niewypłacania we wskazanych prawem granicach wynagrodzenia i przekazywania zajętej części bezpośrednio wierzycielowi albo komornikowi (art. 881 K.p.c.). Pracodawca powinien w tej sytuacji wykonać także obowiązki wynikające z art. 882 K.p.c.

Przykład

Wynagrodzenie pracownika (niebędącego uczestnikiem PPK) w wysokości 3.500 zł miesięcznie było zajęte na poczet należności niealimentacyjnych na kwotę 700 zł miesięcznie. Obecnie zajął je kolejny komornik sądowy, na poczet tej samej grupy należności, na kwotę 25.000 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2.

Wskazniki i stawki Kwoty wolne od potrąceń podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl.

Pracodawca zawiadomi komorników o zbiegu egzekucji i do czasu otrzymania wytycznych od komornika, który zostanie uznany za właściwego, potrąci 700 zł na poczet pierwszego i 171,56 zł na poczet drugiego zajęcia (871,56 zł - 700 zł).

Wynika to z następujących obliczeń:

 • maksymalna kwota potrącenia: 3.500 zł - (479,85 zł + 271,81 zł + 243 zł) = 2.505,34 zł; 2.505,34 zł x 1/2 = 1.252,67 zł,
   
 • kwota wolna: 2.250 zł - (308,48 zł + 174,74 zł + 133 zł) = 1.633,78 zł,
   
 • dostępna kwota potrącenia łącznie: 2.505,34 zł - 1.633,78 zł = 871,56 zł.


Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4 K.p.c. (nie dokonał stosownych potrąceń), nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 K.p.c. albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 § 2 i 3 K.p.c., komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie (art. 886 § 1 K.p.c.).

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.