Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Potrącenia "dobrowolne" z wynagrodzenia, w tym chorobowego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Potrącenia "dobrowolne" z wynagrodzenia, w tym chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019

Z wynagrodzenia pracownika za jego pisemną zgodą potrącamy składkę związkową oraz raty pożyczek z PKZP i ZFŚS. Jak ustalić kwoty potrącenia w miesiącu, w którym otrzymał wynagrodzenie, w tym chorobowe oraz zasiłek chorobowy, którego wypłaty dokona ZUS?

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie prawnej, w tym m.in. przed dokonywaniem potrąceń należności innych niż wymienione w art. 87 K.p. Pracownik może przy tym dowolnie nim dysponować, np. upoważniając pracodawcę do regulowania bezpośrednio zobowiązań z różnych tytułów. W takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. potrąceniami dobrowolnymi, które podlegają określonym zasadom.

W myśl art. 91 K.p., należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 K.p. mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego pisemną zgodą. Ich wysokość nie została określona względem tego wynagrodzenia, jednak ogranicza je kwota wolna od potrąceń.

Ważne: Potrącenia dobrowolne na rzecz pracodawcy nie mogą naruszać kwoty wolnej stanowiącej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat do PPK, a jeśli dotyczą innych należności - 80% tego wynagrodzenia.

Wyjaśniamy, że wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) będą obniżały kwotę wolną wówczas, gdy pracownik nie zrezygnuje z ich dokonywania (art. 871 § 1 pkt 1 w zw. z art. 91 § 2 K.p.). Na temat wpłat do PPK pisaliśmy m.in. w UiPP nr 13/2019, str. 56-58.

Zgodnie z art. 871 § 2 K.p., jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne z tytułu potrąceń tzw. obligatoryjnych, ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, także: "(...) przewidziany w art. 91 § 2 Kodeksu pracy zakaz swobodnego dysponowania przez pracownika częścią wynagrodzenia za pracę, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy odnosi się do kwoty proporcjonalnej do wymiaru jego zatrudnienia. (...)" (por. pismo z 11 czerwca 2008 r., znak GPP-416-4560-327/08/PE). Kodeks pracy nie przewiduje natomiast podobnych regulacji w razie przepracowania części miesiąca. W opinii Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy fakt, iż wynagrodzenie przysługuje za część miesiąca, nie ma więc wpływu na kwotę wolną (por. pismo z 3 lipca 2008 r., znak GPP-306-4560-457/08/PE).

Ochronna funkcja omawianych przepisów daje podstawę do przyjęcia, że w pojęciu "wynagrodzenie za pracę" oprócz części za efektywną pracę, mieszczą się również inne świadczenia z nią związane, o charakterze zbliżonym, np. wynagrodzenie chorobowe. Takie rozumienie omawianego pojęcia: "(...) znajduje uzasadnienie w kontekście normatywnym, w jakim przepis ten został umiejscowiony w systematyce Kodeksu pracy. Rozdział II »Ochrona wynagrodzenia za pracę« (...)" (por. uzasadnienie wyroku SN z 17 lutego 2004 r., sygn. akt I PK 217/03, OSNP 2004/24/419).

Kolejność potrąceń, która może okazać się istotna w razie uzyskania wynagrodzenia za część miesiąca, jest zależna od samego dysponenta. Ze wskazanych w pytaniu szczególne znaczenie ma składka związkowa. Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia pracownika tę składkę w zadeklarowanej wysokości. Kwotę tę niezwłocznie przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez zakładową organizację związkową. Tak wynika z art. 331 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2019 r. poz. 263 z późn. zm.). Jeżeli wszystkie warunki formalne zostaną spełnione (pisemna zgoda zainteresowanego, wniosek organizacji związkowej wskazujący rachunek bankowy) pracodawca nie może odmówić dokonywania potrąceń składek związkowych z wynagrodzenia za pracę (wyjaśnienia PIP, PiZS nr 9/2007 r., str. 37).

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w przedsiębiorstwie nieupoważnionym do wypłaty zasiłków, złożył pisemną zgodę na dokonywanie następujących potrąceń dobrowolnych:

 • składka związkowa - 30 zł,
   
 • raty pożyczki z PKZP (pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa) - 300 zł,
   
 • raty pożyczki z ZFŚS (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 250 zł.

Przez część kwietnia chorował otrzymując za ten miesiąc:

 • 1.025,71 zł tytułem wynagrodzenia za efektywną pracę,
   
 • 86,45 zł wynagrodzenia chorobowego.

Wynagrodzenie pracownika po odliczeniach składkowo-podatkowych wynosi 851,09 zł (przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek).

Pracodawca nie może potrącić żadnej kwoty z wynagrodzenia (za pracę i chorobowego), gdyż nie pozwala na to kwota wolna, która bez wpłat do PPK, dla pracownika pełnoetatowego (przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek) wynosi 1.307,02 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.