Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe kierowców, którzy otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe oraz za pracę w nocy, uzupełniane po zamknięciu okresu rozliczeniowego oraz wynagrodzenie za dyżur?

Zatrudniając pracowników mobilnych pracujących w nocy oraz w godzinach nadliczbowych pracodawca ma możliwość zastąpienia wynagrodzenia z dodatkiem za każdą nadgodzinę oraz dodatku naliczanego za każdą godzinę pracy w porze nocnej ryczałtem odpowiadającym przewidywanemu wymiarowi pracy odpowiednio nadliczbowej (art. 1511 § 4 K.p.) i nocnej (art. 1518 § 2 K.p.). W przypadku ich niedoszacowania należy zastosować procedurę uzupełniania, np. na koniec okresu rozliczeniowego. Dzięki temu nie wystąpią zaległości płacowe względem zatrudnionych kierowców, których mogliby dochodzić łącznie za okres 3 lat wstecz wraz z odsetkami.

Zastąpienie wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny ryczałtem powoduje, że pracodawca nie jest w stanie rozstrzygnąć, jaka część tego świadczenia zaspokaja roszczenia kierowcy w związku z przekroczeniami dobowymi, rekompensowanymi co miesiąc, oraz średniotygodniowymi, za które dodatki przysługują po zamknięciu okresu rozliczeniowego. Prowadzi to do podwyższenia średniej urlopowej, w której nie uwzględnia się zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż miesięczne, tj. przy okresie rozliczeniowym przekraczającym miesiąc m.in. dodatków za nadgodziny średniotygodniowe.

Dla kierowców zawodowych, wykonujących przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, istotnym składnikiem płacy jest wynagrodzenie za drugi typ dyżuru, obejmujący przerwy w pracy i udzielane zamiennie przerwy w prowadzeniu pojazdu oraz okresy spędzane na fotelu pasażera przypadające poza godzinami pracy z rozkładu przy przewozach w załodze - art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.). Kierowcy przysługuje za każdą godzinę takiego dyżuru - zgodnie z wewnętrznymi przepisami płacowymi - co najmniej 50% stawki godzinowej obliczonej z jego wynagrodzenia zasadniczego. Tego wynagrodzenia nie można zastąpić ryczałtem, niemniej popularność wśród przewoźników zyskuje wypłacanie zatrudnionym co miesiąc zaliczki na poczet wynagrodzenia za dyżur i wyrównywanie jej pod koniec okresu rozliczeniowego. Upodabnia to zasady rekompensaty dyżurów do rozliczania ryczałtów za nadgodziny i pracę w nocy.

Przedstawione zasady i rytm wypłacania zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, czyli normalnego wynagrodzenia za nadgodziny, dodatków za przekroczenia dobowe, wynagrodzenia za pracę w porze nocnej i za dyżur ułatwiają bieżące rozliczanie wynagrodzenia kierowców, rodzą jednak wątpliwości przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego pracowników. Gdyby te zryczałtowane składniki wynagrodzenia były rozliczane godzinowo, czyli na zasadach ogólnych, stanowiłyby typowe zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc. W efekcie wchodziłyby do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3, a w przypadku znacznych wahań w ich wysokości nawet do 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Zwracamy uwagę! Ryczałty ustalone w stawce miesięcznej podlegają proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku, gdy pracownik nie przepracuje pełnego miesiąca. Wniosek ten płynie ze stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z 29 maja 2009 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (znak GPP-110-4560-14/09/PE/RP). Oznacza to, że każdy dzień choroby pozwala na obniżenie ryczałtu o 1/30, a inne nieobecności skutkują obniżeniem ryczałtu proporcjonalnie do liczby godzin pracy zaplanowanych w okresie danej nieobecności. Okoliczność ta oraz cykliczne uzupełnianie ryczałtów i zaliczki na poczet wynagrodzenia za dyżur powoduje, że pomimo zasadniczo stałego charakteru omawianych świadczeń, ich wysokość w kolejnych miesiącach może się różnić. Jeśli takie wahania są znaczne, pracodawca powinien podjąć decyzję o przedłużeniu okresu, z którego będzie ustalał średnią ze zmiennych składników wynagrodzenia, przysługujących za okresy dłuższe niż miesięczne (§ 8 ust. 2 rozporządzenia urlopowego). Minimum pozwalającym ustalić najbardziej właściwą podstawę wymiaru stanowi okres odpowiadający częstotliwości wypłaty wyrównania ryczałtów. Gwarantuje to bowiem, że poza miesiącami, w których pracownik otrzymywał stałą kwotę ryczałtu - ewentualnie pomniejszoną za okresy nieobecności, w średniej zawsze zostanie ujęty również miesiąc, w którym ryczałty były uzupełniane. Pominięcie przy uwzględnianiu ryczałtów w podstawie urlopowej ich uzupełnienia może być w skrajnych przypadkach potraktowane jako zaniżenie wynagrodzenia urlopowego. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 25 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II PK 192/13) uznał, że: "(...) nawet niezachowanie terminów wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę nie wyłącza obowiązku ustalenia wynagrodzenia urlopowego od łącznej wysokości wynagrodzenia rzeczywiście wypłaconego pracownikowi lub przysługującego pracownikowi w okresie 3 (lub 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (...). O wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia urlopowego decydują wszystkie składniki wynagrodzenia wypłaconego lub należnego w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (...)". Przywołana sprawa dotyczyła nieuwzględnienia w wynagrodzeniu urlopowym całości należnej pracownikowi prowizji, niemniej kierunek wykładni Sądu Najwyższego wskazuje, że tak samo należałoby potraktować wyrównanie ryczałtów stanowiących w istocie zmienne składniki wynagrodzenia wchodzące do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Przykład

Przedsiębiorca zatrudnia kierowców w transporcie międzynarodowym. Nadgodziny, dyżury oraz dodatki nocne opłaca zaliczkowo w każdym z trzech miesięcy łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym. W czwartym miesiącu wylicza różnicę między kwotą należnego wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny z czterech miesięcy, wynagrodzenia za dyżury oraz pracę w nocy z tego okresu a zaliczkami wypłaconymi za 3 miesiące i wypłaca wyrównanie.

Za okres od stycznia do marca 2017 r. kierowca otrzymał zaliczki za nadgodziny, dyżury i dodatki nocne, natomiast z wynagrodzeniem za kwiecień 2017 r. wypłacono wyrównanie tych składników. Pracodawca stosuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy, zatem optymalnym jest ustalanie średniej ze zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w okresie 4 miesięcy poprzedzających miesiąc skorzystania z urlopu. Wynagrodzenie wypłacane jest 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. W przypadku urlopu przypadającego w czerwcu średnia powinna zostać wyciągnięta z zaliczek oraz wyrównania, wypłaconych za styczeń (10 lutego), luty (10 marca), marzec (10 kwietnia) i kwiecień (10 maja). Podzielenie sumy tych świadczeń przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin z okresu styczeń-kwiecień 2017 r. pozwoliło pracodawcy uzyskać jako wynik stawkę godzinową, należną kierowcy za każdą godzinę korzystania z urlopu.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.