Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Aneks w sprawie wypowiedzenia do umowy terminowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Aneks w sprawie wypowiedzenia do umowy terminowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016

W punkcie "Inne warunki zatrudnienia" umów o pracę na czas określony zawartych przed 22 lutego 2016 r. zapisaliśmy, że: "Strony zastrzegają dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem zgodnie z art. 33 K.p.". Czy w związku z uchyleniem tego przepisu należało aneksem zmienić ten punkt umowy, a jeżeli tak, to na jaką treść i w jakim terminie?

Zasadniczo zmiana długości okresów wypowiedzenia umów na czas określony, w których takie wypowiedzenia były przewidziane, nastąpiła z mocy samego prawa w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów, tj. 22 lutego 2016 r. Wynika to z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1220), dalej noweli. Jednak z ostrożności procesowej pracodawca może aneksować takie umowy o pracę, zwłaszcza jeśli zawierają one postanowienie dotyczące okresu wypowiedzenia (art. 29 § 4 K.p.). Dotychczasowy zapis może zostać zastąpiony następującym: "Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem, zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 oraz art. 36 § 1 K.p.". Ten drugi przepis określa, że okres wypowiedzenia umów na czas określony (także na czas nieokreślony) zależy od długości zakładowego stażu pracy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
   
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
   
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Ważne: Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów na czas określony, trwających w dniu 22 lutego 2016 r., staż zakładowy ustala się od tego dnia (art. 16 noweli).

Ponieważ zmiana długości okresów wypowiedzenia nastąpiła z mocy prawa, ustawa zmieniająca nie przewiduje żadnego terminu na aneksowanie umów. Jest tylko jeden wyjątek dotyczący umów na czas określony zawieranych:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
   
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
   
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
   
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie,

jeżeli ich zawarcie w konkretnej sytuacji służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W tych przypadkach art. 15 ust. 1 noweli zobowiązał pracodawców do uzupełnienia umów o informacje, o których mowa w art. 29 § 11 K.p., czyli w zakresie celu lub okoliczności zawarcia umowy. Na wykonanie tej czynności były trzy miesiące od dnia wejścia w życie noweli, czyli ostatnim dniem terminu był 23 maja 2016 r., o czym pisaliśmy w UiPP nr 10/2016, str. 4-5.


Zwracamy uwagę!
Aktualizacji wymaga informacja o warunkach zatrudnienia. Zgodnie z art. 29 § 3 pkt 4 i § 32 K.p., pracownik powinien zostać poinformowany na piśmie o długości obowiązującego go okresu wypowiedzenia oraz jego zmianie. Można zrealizować ten obowiązek poprzez wskazanie odpowiednich przepisów (art. 29 § 33 K.p.), np. przekazując pracownikowi pisemną informację o następującej treści: "Długość okresu wypowiedzenia umowy na czas określony wynika z art. 36 § 1 K.p. w związku z art. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1220).".

Więcej przeczytasz w Na temat aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia pisaliśmy w UiPP nr 17/2016, str. 4-6.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60