Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Spadki i darowizny  »   Częściowy dział spadku jest dopuszczalny
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Częściowy dział spadku jest dopuszczalny

Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Dawid Szwarc

Wraz z bratem odziedziczyłem spadek po ojcu. W skład spadku wchodzi bardzo dużo ruchomości, a także nieruchomość oraz oszczędności. Czy musimy ten spadek formalnie dzielić? Dysponujemy aktem poświadczenia dziedziczenia i korzystamy z majątku po ojcu w zgodny sposób. To co ewentualnie wchodziłoby w grę, to podział nieruchomości oraz oszczędności. Czy byłoby to możliwe?

TAK. Z formalnego punktu widzenia dział spadku w ogóle nie jest wymagany. Z chwilą dziedziczenia (otwarcia spadku, śmierci spadkodawcy) spadkobiercy stają się po prostu współwłaścicielami rzeczy i praw, które tworzą masę spadkową. Do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio większość przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych.

Stan współwłasności może kiedyś stać się uciążliwy (współwłaściciele zaczną mieć interesy, których nie da się ze sobą pogodzić), co doprowadzi ostatecznie do zniesienia współwłasności. Z tego też powodu przepisy przewidują możliwość dokonania działu spadku.


Częściowy dział spadku jest możliwy również w sytuacji, gdy do spadku wchodzi nieruchomość.


Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Stanowi o tym art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Do czasu działu spadku każdy ze spadkobierców posiada określony ułamek własności (np. po 1/2) we wszystkich odziedziczonych prawach (rzeczach). Po pełnym podziale każdy spadkobierca posiada na wyłączną własność określone składniki, nie występuje już stan "współwłasności". Regułą jest, że sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek, jednak z ważnych powodów może być ograniczony do jego części. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby umowny dział spadku objął jedynie ograniczoną część spadku.

Częściowy dział spadku dopuszczalny jest nawet wtedy, gdy do spadku wchodzi nieruchomość. Trzeba jednak pamiętać, iż musi on w takiej sytuacji doprowadzić do całkowitego zniesienia stanu współwłasności (nie może polegać na tym, że dojdzie do wydzielenia tylko części działek i pozostawienia stanu współwłasności w odniesieniu do pozostałych działek tej nieruchomości). Dział sądowy warto rozważyć także wtedy, gdy między spadkobiercy nie ma sporu co do sposobu podziału - w przypadku nieruchomości koszt podziału, tj. opłata sądowa, bywa z reguły niższa niż np. wysokość taksy notarialnej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spadki i darowizny - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60