Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Które podatki i opłaty wpłaca się na mikrorachunek?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Które podatki i opłaty wpłaca się na mikrorachunek?

Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 5.02.2024
Małgorzata Żujewska

Mikrorachunek, czyli indywidualny rachunek podatkowy identyfikujący podatnika lub płatnika, służy do wpłaty wybranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Ich lista systematycznie się wydłuża. Ostatnio zostały do niej dodane VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatek od gier oraz dopłaty w grach.

Lista podatków

Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo mikrorachunku podatkowego podatnika (płatnika).

Mikrorachunek służy do obsługi wybranych należności. Minister Finansów ustala ich listę, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i organizacyjnych. Na mikrorachunek wpłaca się m.in. VAT, PIT, CIT, opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml. Od 1 stycznia 2024 r. uiszcza się na niego podatek od gier (POG), dopłaty w grach (GHD) oraz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) - dotychczas odprowadzane na wyznaczone rachunki Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Określa to załącznik do rozporządzenia MF w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2802). Ministerstwo Finansów zapowiada, że w dalszej kolejności katalog należności wpłacanych na mikrorachunek poszerzy się o podatek akcyzowy, cło, opłatę emisyjną oraz opłatę paliwową.

Należności nieujęte we wspominanym rozporządzeniu uiszcza się na odpowiednie konto właściwego urzędu skarbowego. Odrębną sprawą jest zapłata opłaty skarbowej, np. za przedłożenie w toku postępowania podatkowego pełnomocnictwa szczególnego. Sprawy związane z opłatą skarbową należą do kompetencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wymaganą kwotę należy uregulować w kasie urzędu miasta/gminy lub przelać na rachunek bankowy (poszczególne urzędy podają numer konta na swojej stronie internetowej). Dowód uiszczenia opłaty skarbowej przedkłada się organowi podatkowemu, który ma dokonać czynności urzędowej na podstawie wniosku, wydać zaświadczenie lub któremu składane jest pełnomocnictwo.

Numer mikrorachunku

Każdy podatnik (płatnik) ma własny mikrorachunek przypisany do niego na podstawie identyfikatora podatkowego. Taka struktura wynika z art. 61b § 2 Ordynacji podatkowej.

Identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL albo NIP. Numerem PESEL identyfikowane są osoby fizyczne, które mają nadany ten numer, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te trzeba spełniać łącznie. NIP jest identyfikatorem podatkowym pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych niespełniających wymogów pozwalających na ich identyfikację na podstawie numeru PESEL.

Numer mikrorachunku wygenerowany na podstawie danego identyfikatora podatkowego jest stały. Pozostaje ten sam po przeprowadzce podatnika, zmianie nazwiska czy przejściu do innego urzędu skarbowego. Wygenerowanie nowego mikrorachunku jest natomiast konieczne w razie zmiany statusu ewidencyjnego podatnika, np. gdy osoba fizyczna, która dotychczas posługiwała się mikrorachunkiem z numerem PESEL, otwiera indywidualną działalność gospodarczą, musi posiadać mikrorachunek z NIP. Mikrorachunek - już kiedyś wykreowany lub nowy - można uzyskać w urzędzie skarbowym albo wygenerować przez internet: na stronie www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub po zalogowaniu na konto w serwisie e-Urząd Skarbowy. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

Rozliczenie wpłaty

Wpłaty dokonane przez podatnika (płatnika) rozlicza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 62 Ordynacji podatkowej.


Wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet niepokrytych kosztów doręczonego upomnienia.


Wspomniany przepis stanowi, że jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, wpłata podlega zarachowaniu na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w razie braku takiego wskazania - na zobowiązanie podatkowe o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych. W przypadku gdy podatnik ma zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, wpłatę zalicza się na zaległość podatkową o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku. W razie niedokonania takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku wpłacona kwota jest przeznaczana na zaległość podatkową o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych. Zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej nie podlegają wpłaty dokonane na poczet ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podatków z tytułu importu towarów: akcyzowego i VAT. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.

Urząd skarbowy wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wyłącznie na wniosek podatnika. Przysługuje na nie zażalenie.

Podatki, opłaty i inne należności wpłacane na mikrorachunek
Wpłaty na mikrorachunek podatkowy
Należność Symbol formularza/tytuł płatności
CIT CIT, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB, CIT-8B, CIT-8E, CIT-8FR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC, CIT-ISN, CIT-NZ, TWPOD*
PIT PIT, PIT-4R, PIT-7, PIT-8AR, PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-ISN, PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-PZ, PIT-STD, PPD, PPE, PPL, PPW, PIT, TWPOD*
VAT JPK_V7K, JPK_V7M, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAT wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług (VAT-In), VAT wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących (VAT-Z), TWPOD*
podatek od sprzedaży detalicznej PSD-1, TWPOD*
podatek od wydobycia niektórych kopalin KOP-MS, KOP-RG, P-KOP/MS, P-KOP/RG, TWPOD*
podatek od gier hazardowych POG-4, POG-5, POG-P, TWPOD*
dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo GHD-1, TWPOD*
danina solidarnościowa DSF-1, TWPOD*
opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml ALK-1, TWPOD*
opłata od środków spożywczych CUK-1, TWPOD*
opłata za usługę będącą reklamą napojów alkoholowych DRA-2, TWPOD*
opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym WRO, TWPOD*
opłata za zaświadczenie dotyczące zastawu skarbowego/wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych WRO
* TWPOD - podatek / danina/ opłata wynikające z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.