Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   W którym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie PIT za 2022 r.?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

W którym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie PIT za 2022 r.?

Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Małgorzata Żujewska

Zeznanie podatkowe PIT za 2022 r. należy, co do zasady, przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego. Reguła ta dotyczy przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Obowiązuje niezależnie od tego, czy roczne rozliczenie podatku dochodowego jest składane w formie papierowej czy przesyłane przez internet.

Miejsce zamieszkania

Podstawowym kryterium, na podstawie którego określa się właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, jest miejsce zamieszkania podatnika.

Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Meldunek jest wyłącznie czynnością administracyjną. Służy potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu.

O tym, że osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce (jest rezydentem podatkowym), można mówić wtedy, gdy przebywa na jej terytorium dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiada tutaj ośrodek interesów życiowych. Wystarczy spełniać jedną z tych przesłanek. Długość pobytu oblicza się z zastosowaniem metody opartej na "dniach fizycznej obecności". Pod uwagę bierze się wszystkie dni spędzone w Polsce. Jeżeli pobyt danej osoby w Polsce nie przekracza 183 dni w roku kalendarzowym (podatkowym), oceny posiadania w Polsce miejsca zamieszkania należy dokonać przez pryzmat kryterium istnienia tutaj ośrodka interesów życiowych. Istnienie takiego ośrodka oznacza posiadanie z Polską ścisłych powiązań osobistych lub gospodarczych. O powiązaniach osobistych świadczy najczęściej obecność w kraju współmałżonka, partnera lub małoletnich dzieci. Powiązania gospodarcze z danym państwem istnieją natomiast wtedy, gdy podatnik wykonuje w nim działalność zarobkową, posiada inwestycje, majątek ruchomy i nieruchomości, zaciągnięte kredyty, rachunki bankowe itp. (por. objaśnienia podatkowe z dnia 29 kwietnia 2021 r. pt. "Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce" dostępne na www.podatki.gov.pl).

Dzień złożenia PIT

Zeznanie podatkowe należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego.

Zasada ta w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 została wprost sformułowana w art. 45 ust. 1b ustawy o pdof. Podatnicy, których zamieszkanie w kraju ustało przed końcem rozliczanego roku podatkowego, wymienione zeznania podatkowe kierują do urzędu skarbowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W odniesieniu do PIT-28 jest mowa o urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika (bez określenia, czy chodzi o dzień złożenia zeznania podatkowego czy inny). Wynika to z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 21 ust. 2art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wydaje się jednak uprawnione rozumienie tych regulacji w ten sposób, że również PIT-28 należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego.

Małżonkowie korzystający z łącznego opodatkowania dochodów PIT-36 lub PIT-37 za 2022 r. przekazują do urzędu skarbowego ustalonego ze względu na ich wspólne miejsce zamieszkania w dniu składania rozliczenia. Mogą przy tym posiadać różne adresy zameldowania. Małżonkowie, którzy nie mają wspólnego miejsca zamieszkania i podlegają pod inne urzędy skarbowe, nie tracą prawa do łącznego opodatkowania dochodów (o ile są spełnione wymogi określone w art. 6 ustawy o pdof). W takim przypadku swoje rozliczenie składają w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z nich. Stanowi tak § 4 ust. 2 rozporządzenia MF w sprawie właściwości organów podatkowych. Wybrany urząd skarbowy należy wskazać w zeznaniu podatkowym. Zazwyczaj jest to urząd skarbowy właściwy dla małżonka występującego we wspólnym zeznaniu podatkowym jako podatnik, tj. jako pierwszy. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego drugiego małżonka o miejscu złożenia wspólnego rozliczenia podatku dochodowego.

Urząd nierezydenta

Nierezydenci składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Obsługą takich podatników zajmuje się na terenie danego województwa wskazany urząd skarbowy (patrz tabela).

Właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się w przypadku nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą zasadniczo ze względu na miejsce (województwo) wykonywania tej działalności. Wyznacznikiem dla nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika - w przypadku gdy pobór podatku następuje przez płatnika, albo miejsce pobytu podatnika - gdy pobór podatku odbywa się bez pośrednictwa płatnika. Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić na podstawie wymienionych kryteriów, pod uwagę bierze się miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy).

W przypadku gdy podatnik-nierezydent prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), np. z umowy o pracę, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z działalności gospodarczej i z innych tytułów na terenie więcej niż jednego województwa, rozlicza się w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych
Województwo Urząd skarbowy
dolnośląskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole
kujawsko-pomorskie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
lubelskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie
lubuskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
łódzkie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście
małopolskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście
mazowieckie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
opolskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu
podkarpackie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
podlaskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
pomorskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
śląskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach
świętokrzyskie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach
warmińsko-mazurskie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie
wielkopolskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto
zachodniopomorskie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 565)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.