Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Nie wszystkie podatki wpłaca się na mikrorachunek
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nie wszystkie podatki wpłaca się na mikrorachunek

Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Małgorzata Żujewska

Lista należności wpłacanych na mikrorachunek zawiera tylko kilka pozycji, m.in. daninę solidarnościową, VAT, PIT, CIT. Inne trzeba odprowadzić na odpowiednie konto właściwego urzędu skarbowego. Podatki reguluje się przelewem lub gotówką, z tym że nie zawsze jest możliwość wyboru formy płatności.

Konto do wpłaty

Podatki pobierane przez urząd skarbowy wpłaca się na jego konto bankowe albo na mikrorachunek.

Mikrorachunek służy do wpłaty należności wskazanych w rozporządzeniu MFFiPR w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 690). Obecnie są to: VAT, PIT, CIT, danina solidarnościowa, opłata od środków spożywczych, opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych, podatek od sprzedaży detalicznej oraz opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml. Należności nieujęte w rozporządzeniu uiszcza się na odpowiednie konto właściwego organu podatkowego, np. podatek akcyzowy krajowy - na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (patrz ramka).

Odrębną sprawą jest zapłata opłaty skarbowej, np. za wydanie przez urząd skarbowy zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach czy przedłożenie w sprawach podatkowych pełnomocnictwa szczególnego. Sprawy związane z opłatą skarbową należą do kompetencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wymaganą kwotę należy uregulować w kasie urzędu miasta/gminy lub przelać na rachunek bankowy (poszczególne urzędy podają numer konta na swojej stronie internetowej). Dozwolone jest również dokonanie płatności za pośrednictwem wyznaczonego inkasenta. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć organowi podatkowemu, który ma dokonać czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub wniosku, wydać zaświadczenie czy któremu składane jest pełnomocnictwo.

Numer mikrorachunku

Mikrorachunek przypisany jest do podatnika (płatnika) na podstawie jego identyfikatora podatkowego, tj. numeru PESEL albo NIP.

PESEL to identyfikator podatkowy osób fizycznych, które mają nadany ten numer, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te trzeba spełniać łącznie. NIP jest identyfikatorem podatkowym pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych niespełniających wymogów pozwalających na ich identyfikację na podstawie numeru PESEL. W przypadku rozliczeń podatkowych związanych z działalnością spółki osobowej, np. cywilnej, konieczne jest posługiwanie się odrębnymi mikrorachunkami przez spółkę i jej wspólników. Spółka wpłaca swoje zobowiązania (np. VAT) na własny mikrorachunek, a każdy wspólnik uiszcza obciążające go podatki (np. PIT) na swój mikrorachunek.

Numer mikrorachunku można wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/) lub za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy.

Forma płatności

Przelew i wpłata gotówkowa to dwie ustawowo przewidziane formy wpłacania podatków do urzędu skarbowego. Wynika tak z art. 60 Ordynacji podatkowej.

Wybór formy płatności nie zawsze jest jednak dozwolony. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą i zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek przelewem regulować podatki związane z działalnością gospodarczą, w tym odprowadzać podatki pobrane w ramach pełnienia funkcji płatnika, np. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Wymóg ten nie dotyczy mikroprzedsiębiorców (w rozumieniu Prawa przedsiębiorców). Oni mogą opłacać podatki również gotówką.

Podatek regulowany gotówką można uiścić w kasie urzędu skarbowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową. Wpłaty gotówkowej można dokonać również na rachunek urzędu skarbowego w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK-u. Wpłaty bezgotówkowej dokonuje się za pośrednictwem banku, instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego lub SKOK-u. Dozwolone jest wykonanie przelewu z rachunku w banku, instytucji kredytowej, unijnej instytucji płatniczej lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału w Polsce. Dokonanie wpłaty on-line umożliwia serwis e-Urząd Skarbowy. Wybrane zobowiązania podatkowe mogą być przy tym pokryte środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Zalicza się do nich: VAT, w tym VAT z tytułu importu towarów, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT, CIT, PIT, podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne, a także należności celne.

Konta do wpłaty podatków i innych należności publicznoprawnych
Konto do wpłaty Rodzaj podatku/ należności
mikrorachunek
- VAT (VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT wynikający z innych rozliczeń - VAT-In, VAT wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych na zakup kas rejestrujących - VAT-Z),
- PIT (PIT, w tym zapłata zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłata zaliczki pobranej przez płatnika), PIT-7, PIT-8AR, PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-ISN, PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-STD, PPD, PPE, PPL, PPW),
- CIT (CIT, w tym zaliczki), CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB, CIT-8B, CIT-8E, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC, CIT-ISN, CIT-NZ,
- DSF-1,
- ALK-1,
- CUK-1,
- DRA-2,
- PSD-1
rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego
- karta podatkowa,
- PCC,
- SD
rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000) podatki: akcyzowy krajowy, akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, akcyzowy z tytułu importu, od gier, od wydobycia niektórych kopalin, VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia (z deklaracji VAT-14), kwoty stanowiące wartość znaków akcyzy, należności za legalizacyjne znaki akcyzy
rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000) cło, VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych, opłaty za udzielenie zezwoleń, deklaracja importowa dla VAT (zgodnie z ustawą o VAT), koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym)
rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (nr 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000)
- opłata paliwowa,
- opłata emisyjna
rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (nr 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000) VAT płacony w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS) - płatności w EURO

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.