Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Kiedy firmę reprezentuje pełnomocnik tymczasowy?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kiedy firmę reprezentuje pełnomocnik tymczasowy?

Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Małgorzata Żujewska

Postępowanie podatkowe nie może być wszczęte i prowadzone wobec podmiotu nieposiadającego organu zarządzającego. Sposobem na załatwienie sprawy jest powołanie przez organ podatkowy tymczasowego pełnomocnika - adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. Działa on do czasu wyznaczenia kuratora przez sąd.

Tymczasowa pomoc

Organ podatkowy nie może prowadzić postępowania, jeżeli nie wie, gdzie mieści się firma, do kogo kierować wezwania i komu doręczyć decyzje. "Partnerem" dla niego w takiej sytuacji staje się tymczasowy pełnomocnik szczególny.

Taki pełnomocnik jest wyznaczany dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli nie może być wobec niej wszczęte lub prowadzone postępowanie podatkowe z powodu braku powołanych do tego organów, niemożności ustalenia adresu siedziby lub miejsca prowadzenia działalności czy miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw. Przewiduje to art. 138m § 1 Ordynacji podatkowej.

Rozwiązanie to ułatwia administracji skarbowej realizację celów fiskalnych. Tymczasowy pełnomocnik umożliwia podjęcie postępowania podatkowego, np. dotyczącego określenia wysokości należności nieodprowadzonych przez spółkę z o.o. w związku z wykonywaniem funkcji płatnika, którego nie udałoby się przeprowadzić np. w przypadku braku zarządu spółki z o.o. Taki pełnomocnik działa przejściowo w imieniu danego podmiotu, odbiera korespondencję, odpowiada na pisma itp. Występuje tylko przed organami podatkowymi. Nie może sporządzić i wnieść skargi na wydane przez nie decyzje oraz reprezentować podmiotu przed sądem administracyjnym (por. wyrok NSA z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. akt I GSK 2237/18).

Sposób wyboru

Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym zostaje adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy.

Organ podatkowy zwraca się o wyznaczenie adwokata do okręgowej rady adwokackiej, o wyznaczenie radcy prawnego - do okręgowej izby radców prawnych, a doradcy podatkowego - do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jeżeli wskazana osoba ma podjąć czynności poza siedzibą organu podatkowego, na jej wniosek powoływany jest w razie potrzeby pełnomocnik z innej miejscowości. Wyznaczenia dokonuje w takim przypadku odpowiednio Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych lub Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Tymczasowy pełnomocnik szczególny działa do czasu wyznaczenia kuratora przez sąd. Z wnioskiem o jego ustanowienie występuje do sądu organ podatkowy. Kurator jest przedstawicielem ustawowym danego podmiotu. Działa w jego imieniu we wszystkich sprawach podatkowych. Uznaje się go za pełnomocnika ogólnego. Stanowi tak art. 138d § 2 Ordynacji podatkowej.

Honorarium zastępcy

Tymczasowemu pełnomocnikowi przysługuje wynagrodzenie. Koszt ten ponosi Skarb Państwa.

Wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, wyznaczonego tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym, ustala się przy odpowiednim stosowaniu rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1688). Wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed urzędem skarbowym zależy od wartości przedmiotu sporu, przy czym nie może ono przekraczać wartości przedmiotu sporu (patrz tabela). Podwyższa się je ponadto o kwotę podatku VAT. Wynagrodzenie za sporządzenie i wniesienie odwołania od decyzji urzędu skarbowego oraz udział w postępowaniu przed dyrektorem izby administracji skarbowej to określony procent stawki przewidzianej za występowanie pełnomocnika w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Udział w postępowaniu odwoławczym to uczestnictwo w rozprawie przeprowadzonej przez organ odwoławczy, zaznajomienie się z materiałem dowodowym i finalne wypowiedzenie się na jego temat, odebranie decyzji organu odwoławczego itp. Nie jest nim natomiast przyjęcie pojedynczego pisma dotyczącego kwestii czysto formalnej (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 447/21).

Organ podatkowy może przyznać honorarium wyższe od określonego na podstawie stawki podstawowej - maksymalnie do 150% stawki podstawowej - biorąc pod uwagę nakład pracy pełnomocnika, charakter sprawy, wkład do przyczynienia się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Wspomniane rozporządzenie nie mówi o możliwości obniżenia wynagrodzenia. Staje się to jednak dopuszczalne po uwzględnieniu wykładni celowościowej, funkcjonalnej i systemowej. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Interpretując jego treść, trzeba więc uwzględnić także regulacje dotyczące tej procedury, w tym art. 250 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten pozwala w uzasadnionych przypadkach obniżyć wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego wyznaczonego z urzędu (w ramach prawa pomocy) dla strony postępowania sądowoadministracyjnego. Oznacza to, że honorarium tymczasowego pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu podatkowym może być niższe od podstawowej stawki, biorąc pod uwagę stopień jego zaangażowania i aktywności. Wynagrodzenie przysługuje jedynie za faktycznie (rzeczywiście) udzieloną pomoc prawną (por. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt II SA/Go 556/21).

Koszty ustanowienia i działania tymczasowego pełnomocnika są zaliczane do kosztów postępowania podatkowego. Organ podatkowy wydaje w ich sprawie postanowienie. Powinien w nim szczegółowo wyjaśnić sposób dokonanego wyliczenia wynagrodzenia oraz okoliczności, które miały wpływ na przyjęcie takiej, a nie innej kwoty. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Wynagrodzenie tymczasowego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
Etap postępo- wania Wynagrodzenie
I instancja wartość przedmiotu sporu stawka
do 500 zł 60 zł
powyżej 500 zł do 1.500 zł 180 zł
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł 600 zł
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł 1.200 zł
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł 2.400 zł
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł 3.600 zł
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł 7.200 zł
powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł 10.000 zł
powyżej 5.000.000 zł 16.600 zł
pozostałe sprawy 240 zł
II instancja czynność stawka
sporządzenie i wniesienie odwołania oraz udział w postępowaniu odwoławczym 75% kwoty wynagrodzenia stanowiącego stawkę za udział w postępowaniu przed organem I instancji, a jeżeli w II instancji sprawy nie prowadził ten sam pełnomocnik - 100% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł
sporządzenie i wniesienie odwołania 50% kwoty wynagrodzenia stanowiącego stawkę za udział w postępowaniu przed organem I instancji, a jeżeli w II instancji sprawy nie prowadził ten sam pełnomocnik - 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł
udział w postępowaniu odwoławczym
postępowanie zażaleniowe 120 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.