Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Korekta sposobem na błędy w zeznaniu PIT za 2020 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Korekta sposobem na błędy w zeznaniu PIT za 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Małgorzata Żujewska

Błędnie sporządzony PIT za 2020 r. można poprawić przez ponad 5 najbliższych lat. Zeznanie korygujące można przekazać w formie papierowej lub przesłać przez internet. Jeżeli po korekcie trzeba zwrócić otrzymaną nadpłatę lub zapłacić podatek, należy pamiętać o doliczeniu odsetek za zwłokę.

Efekty korekty

Podatnik najczęściej poprawia zeznanie podatkowe z własnej inicjatywy lub na wezwanie urzędu skarbowego.

Korekta sprowadza się do wypełnienia właściwego formularza poprawnymi danymi i oznaczenia go jako "korekta zeznania" w polu przeznaczonym na wskazanie celu jego złożenia. Zeznanie korygujące składa się wraz z wymaganymi załącznikami. Poprawione rozliczenie można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej.

Efektem skorygowania zeznania podatkowego może być konieczność uregulowania zaległości podatkowej lub zwrotu otrzymanej nadpłaty podatku. Wiąże się to z obciążeniami odsetkowymi. Zaległość podatkową trzeba zasadniczo uiścić wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia zapłaty. Nadpłatę wykazaną w zeznaniu podatkowym bezpodstawnie lub w zawyżonej wysokości, którą urząd skarbowy zwrócił, trzeba oddać wraz z odsetkami za zwłokę ustalonymi od dnia zwrotu nadpłaty podatku przez urząd skarbowy do dnia wpłaty równowartości nienależnie otrzymanej kwoty (przykład 1). Na tych samych zasadach zwraca się nieprzysługujący podatnikowi tzw. dodatkowy zwrot ulgi prorodzinnej.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.


Odsetki za zwłokę należy naliczyć według stawki podstawowej (8%) albo obniżonej (4%). Aby zastosować stawkę obniżoną, zaległość podatkowa lub zwrot nadpłaty musi wynikać z prawnie skutecznej korekty rozliczenia złożonej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego, tj. w przypadku PIT-28 za 2020 r. - do 1 września 2021 r., a w przypadku PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 r. - do 2 listopada 2021 r. (termin przesunięty z 30 października 2021 r.). Ponadto wpłaty trzeba dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Preferencyjnych zasad naliczania odsetek podatkowych nie stosuje się, jeżeli korekta rozliczenia zostanie złożona w wyniku czynności sprawdzających, a także po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej (przykład 2).

Błąd w Twój e-PIT

Odrębnie została uregulowana kwestia błędów w zeznaniach podatkowych złożonych dzięki usłudze Twój e-PIT.

Administracja skarbowa przygotowała w ramach tej usługi i udostępniła w serwisie e-Urząd Skarbowy PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 za 2020 r. Rozliczenia PIT-28 i PIT-36 nie obejmowały jednak przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym złożonym w ramach usługi Twój e-PIT. Organ podatkowy ma obowiązek skorygować rozliczenie, jeżeli stwierdzi, że zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z jego winy (a nie np. z winy płatnika PIT). Podatnik musi otrzymać poprawioną wersję. Jeżeli nie zgadza się z urzędowymi poprawkami lub uzupełnieniami, ma prawo wnieść sprzeciw, który anuluje korektę. Sprzeciw należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego. Zaległość podatkowa ujawniona w wyniku urzędowej korekty rozliczenia podlega wpłacie, ale nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu wniesienia sprzeciwu na korektę.

Podatnik może samodzielnie dokonać korekty eliminującej uchybienia powstałe z winy organu podatkowego. Jeżeli zrobi to przed nim, odsetek za zwłokę od ujawnionej zaległości podatkowej nie uiści za okres od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty. Mowa o tym w art. 45ce ust. 3 ustawy o pdof. Podatnik nie może liczyć na urzędową korektę błędów w rozliczeniu przekazanym w ramach usługi Twój e-PIT, jeżeli powstały one z jego winy, np. w związku z zawyżeniem w zeznaniu podatkowym odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Takie uchybienia należy poprawić we własnym zakresie.

Ograniczenia czasowe

Korekty można dokonać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przedawnienie następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypadał termin płatności podatku. Podatek dochodowy za 2020 r. przedawni się z upływem 31 grudnia 2026 r. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego - a tym samym złożenia korekty rozliczenia dotyczącego tego zobowiązania - może być niekiedy dłuższy niż wspomniane 5 lat. Bieg terminu przedawnienia może bowiem nie rozpocząć się, np. w związku z rozłożeniem spłaty podatku na raty, zostać zawieszony, np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego, lub ulec przerwaniu, np. w wyniku zastosowania w toku postępowania egzekucyjnego środka egzekucyjnego (zajęcia składnika majątku podatnika). Wynika to z art. 70-70e Ordynacji podatkowej.

Trzeba ponadto pamiętać o zawieszeniu uprawnienia do złożenia korekty w czasie kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego. Wyjątkiem jest możliwość dokonania korekty przed wydaniem decyzji kończącej pierwszoinstancyjne postępowanie podatkowe prowadzone w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania rozliczenia oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania po otrzymaniu zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Złożenie skutecznej korekty jest ponadto wykluczone w czasie kontroli celno-skarbowej, w zakresie nią objętym, poza dwoma przypadkami. Korektę weryfikowanego w tym trybie rozliczenia można złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, a potem - w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli.

Przykład 1

Nadpłata podatku wykazana w PIT-37 za 2020 r. została zwrócona podatnikowi 25 marca 2021 r. (dzień obciążania rachunku bankowego urzędu skarbowego). Nadpłata okazała się zawyżona. Podatnik w dniu 5 maja 2021 r. złożył korektę zeznania podatkowego i wpłacił nienależnie otrzymaną kwotę. Odsetki za zwłokę naliczył za okres od 25 marca 2021 r. (dnia zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy) do 5 maja 2021 r. (dnia wpłaty).


Przykład 2

Podatnik w dniu 4 maja 2021 r. złożył korektę PIT-36 za 2021 r. i uregulował zaległość podatkową w wysokości 3.041 zł. Korekta nie ma związku z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową czy celno-skarbową. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej zostały naliczone według stawki obniżonej (4%) za okres od 1 do 4 maja 2021 r. Wyniosły one 1,33 zł, zgodnie z wyliczeniem: (3.041 zł × 4 dni × 4%) : 365 = 1,33 zł. Nie podlegały więc wpłacie (nie przekroczyły 8,70 zł).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.