Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Upływa termin zapłaty podatku PIT za 2020 r.!
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Upływa termin zapłaty podatku PIT za 2020 r.!

Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Małgorzata Żujewska

Termin płatności PIT za 2020 r. upływa 30 kwietnia 2021 r. Wymaganą kwotę może uiścić za podatnika członek najbliższej rodziny. Osoby, które nie są w stanie uregulować swojego zobowiązania, mogą złożyć wniosek o dokonanie zapłaty w późniejszym terminie lub w ratach.

Wpłata podatku

Podatek wynikający z PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2020 r. należy uregulować do 30 kwietnia 2021 r. Trzeba uiścić każdą wykazaną kwotę - także kilkuzłotową. Podatnicy nie są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku ze względu na jego niewielką wysokość.


Darmowy program PIT Gofin 2020 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Wpłaty trzeba dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Jego numer można otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym albo wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/) lub za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy. Wystarczy podać swój identyfikator podatkowy, tj. numer PESEL albo NIP. Nie wiążą się z tym żadne koszty. Numer mikrorachunku nie zmieni się - nie trzeba go na nowo generować - w razie przeprowadzki, zmiany nazwiska czy przejścia do innego urzędu skarbowego.

Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania dochodów, podatek dochodowy wynikający z ich wspólnego PIT-36 lub PIT-37 za 2020 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich, według własnego uznania. Zaleca się jednak, aby wpłaty dokonać na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik (tj. jako pierwszy).

Zapłata za podatnika

Podatnik powinien zasadniczo sam i z własnych środków pieniężnych uiścić swój podatek dochodowy.

Małżonkowie odpowiadają solidarnie za podatek wykazany we wspólnym zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę, bez względu na wysokość swoich dochodów podlegających łącznemu opodatkowaniu. Jeżeli jeden z małżonków umrze przed zapłatą podatku wynikającego ze wspólnego rozliczenia, drugi przejmuje pełną odpowiedzialność za jego uiszczenie.

Dokonanie wpłaty podatku dochodowego za podatnika - skutkującej wygaśnięciem zobowiązania podatkowego - jest dozwolone w dwóch przypadkach wskazanych w art. 62b Ordynacji podatkowej. Po pierwsze, każdy podatek, bez względu na jego wysokość, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny. Do tego grona zalicza się jego: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Po drugie, dopuszczalne jest dokonanie zapłaty przez inny podmiot, np. z konta spółki jawnej czy komandytowej na pokrycie podatku dochodowego wspólników, o ile kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. Limit ten nie dotyczy zapłaty podatku dochodowego wspólnika z rachunku bankowego wykorzystywanego przez spółkę cywilną. Spółka cywilna nie ma prawa założyć własnego konta. Wspólnicy będący osobami fizycznymi mogą jednak posiadać wspólny rachunek bankowy. Konto założone dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej formalnie jest więc kontem wspólników, a nie spółki cywilnej. Wspólnicy, uiszczając z niego swoje podatki, dokonują wpłaty z własnych środków finansowych i w swoim imieniu, a nie przez inny podmiot (spółkę cywilną).

Ulga w spłacie

Podatnik, który nie ma środków na uregulowanie podatku wykazanego w PIT za 2020 r., może jeszcze do 30 kwietnia 2021 r. złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o uiszczenie go w odroczonym terminie lub w ratach. Po tej dacie możliwe będzie odroczenie zapłaty, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowej. Wniosku nie trzeba składać bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Można go przesłać pocztą lub przekazać przez internet. Wniosek sporządzony w formie elektronicznej można złożyć on-line przez serwis Biznes.gov.pl. Trzeba mieć profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

Uzyskanie ulgi uzależnione jest od istnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Podatnik musi więc opisać swoją sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania pomocy w spłacie podatku. Wniosek warto poprzeć odpowiednimi dowodami, np. zaświadczeniem o wysokości wynagrodzenia, zaświadczeniem o statusie osoby bezrobotnej, dokumentami potwierdzającymi konieczność ponoszenia wydatków na leczenie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą spełnić dodatkowe wymogi. W ich przypadku brane są pod uwagę również regulacje dotyczące pomocy publicznej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać ulgę: niestanowiącą pomocy publicznej, stanowiącą pomoc de minimis lub stanowiącą pomoc publiczną na cele wskazane w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Podatnik musi określić we wniosku, o którą z tych ulg się ubiega, a ponadto dołączyć wymagane w związku z tym dokumenty. Na ogół chodzi o pomoc de minimis. Jeżeli ulga stanowi pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla podatnika nie może przekroczyć równowartości 200.000 euro (w ciągu 3 ostatnich lat), a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów - 100.000 euro.

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z terminowym opłaceniem podatku dochodowego z powodu epidemii COVID-19, mogą skorzystać z pomocy państwa w ramach programu "Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej". Wsparcie może polegać na odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożeniu zapłaty podatku na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. O ulgę może wystąpić przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Pomoc nie jest objęta limitem oraz nie podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01). Musi być jednak udzielona przed 30 czerwca 2021 r. Termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty zobowiązania podatkowego nie może być natomiast późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów wnioski uzasadnione sytuacją związaną z epidemią COVID-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

Elementy wniosku o udzielenie ulgi w spłacie podatku PIT:

- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, identyfikator podatkowy),
- data i miejsce sporządzenia wniosku,
- wskazanie właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego,
- określenie rodzaju wnioskowanej ulgi (tj. odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie zaległości podatkowej),
- proponowany nowy termin zapłaty podatku lub zaległości podatkowej albo harmonogram spłat rat podatku lub zaległości podatkowej,
- uzasadnienie wniosku - przytoczenie argumentów świadczących o istnieniu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego,
- podpis,
- załączniki (np. dokumenty dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy, inne dowody uzasadniające przyznanie ulgi, informacje o wielkości uzyskanej pomocy de minimis).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.