Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Dostęp do akt cudzej sprawy podatkowej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dostęp do akt cudzej sprawy podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Małgorzata Żujewska

Urząd skarbowy prowadzi wobec mojego ojca postępowanie podatkowe dotyczące wymiaru podatku dochodowego za 2016 r. Czy urzędnicy mogą udzielić mi informacji o przebiegu tego postępowania?

NIE. Akta sprawy i informacje w nich zawarte są jawne wyłącznie dla strony postępowania podatkowego. Inna osoba może uzyskać do nich dostęp na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez stronę.

Postępowanie podatkowe jest jawne wyłącznie dla stron. Dane zawarte w aktach postępowania podatkowego objęte są natomiast tajemnicą skarbową. Organ podatkowy nie ma prawa udzielać informacji o okolicznościach faktycznych lub prawnych prowadzonej sprawy nikomu poza stroną (jej przedstawicielem). Ujawnienie informacji o postępowaniu podatkowym innym osobom, organom i służbom dozwolone jest wyjątkowo na zasadach i w zakresie określonym w art. 293-305 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Przepisy te nie mają zastosowania w omawianym przypadku. Urząd skarbowy nie może więc udostępnić synowi akt sprawy, także decyzji kończącej postępowanie podatkowe prowadzone wobec jego ojca, chyba że będzie występował jako pełnomocnik ojca.

Do reprezentowania podatnika w danym postępowaniu podatkowym wystarczy pełnomocnictwo szczególne (PPS-1). Takie pełnomocnictwo upoważnia do działania w określonej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Może być ono udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu (art. 138e § 2 Ordynacji podatkowej). Pełnomocnictwo pisemne należy złożyć do akt sprawy w oryginale lub jako notarialnie poświadczony odpis. Dozwolone jest, aby pełnomocnik okazał oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, a organ podatkowy sporządził urzędową kopię i dołączył ją do akt sprawy. Dokument elektroniczny przesyła się na skrzynkę podawczą organu podatkowego za pośrednictwem platformy e-PUAP. Musi być on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego, a także jego zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie jest skuteczne od dnia zawiadomienia organu podatkowego.


Druk PPS-1 dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Złożenie pełnomocnictwa szczególnego podlega, co do zasady, opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie występuje jednak w przypadku udzielenia pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu (np. rodzicowi), zstępnemu (np. dziecku) lub rodzeństwu.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.