Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   TARCZA Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w czasie epidemii COVID-19

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

TARCZA
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w czasie epidemii COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Małgorzata Żujewska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach można złożyć przez internet, a samo zaświadczenie odebrać w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie uzyska się mimo korzystania z ulg w spłacie podatków. Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje ponadto, że nie uwzględnia się w nim zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności została objęta zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę.

Wniosek on-line

Załatwienie wielu spraw uzależnione jest od przedłożenia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych. Urzędy skarbowe wystawiają zaświadczenia o niezaleganiu w VAT, PIT czy CIT.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w urzędzie skarbowym, przesłać pocztą lub - co ze względu na zagrożenie koronawirusem jest najbardziej zalecane - przekazać przez internet. Wniosek kieruje się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy (w przypadku podmiotu obsługiwanego przez wyspecjalizowany urząd skarbowy - do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego). Tarcza antykryzysowa 2.0 dała Ministrowi Finansów kompetencje do określenia w drodze rozporządzenia zadań, które mogą być wykonywane na obszarze całego lub części kraju przez organy podatkowe niezależnie od ich zasięgu terytorialnego. W pierwszej kolejności miało być dzięki temu możliwe składanie w dowolnym urzędzie skarbowym - bez względu na miejsce zamieszkania podatnika czy położenie siedziby firmy - wniosków o wydanie zaświadczeń. Do tej pory nie powstał jednak projekt takiego rozporządzenia. Złożenie wniosku przez internet jest możliwe za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl. Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Preferowany obecnie sposób jego odebrania to wysłanie na adres wnioskodawcy (lub pełnomocnika) albo przekazanie w formie dokumentu elektronicznego. Wnioskodawcy korzystający z serwisu Biznes.gov.pl mogą przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia zaznaczyć, że korespondencja ma być doręczana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku odpowiedź urzędu skarbowego zostanie udzielona w formie pisma elektronicznego. Wnioskodawca otrzyma na adres e-mail zawiadomienie o wydaniu zaświadczenia, a nie samo zaświadczenie. To zawiadomienie można porównać do awizo stosowanego w usługach pocztowych. Aby pobrać zaświadczenie, trzeba zalogować się do konta w serwisie Biznes.gov.pl (tego samego, z którego został wysłany wniosek), a następnie potwierdzić doręczenie dokumentu przy pomocy profilu zaufanego. Jeżeli adresat nie potwierdzi odebrania pisma, to po 14 dniach zostanie ono uznane za doręczone. Taki dokument jest jednak dostępny na koncie na Biznes.gov.pl.

Opłata skarbowa

Wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wiąże się z koniecznością uregulowania opłaty skarbowej. Wynosi ona 21 zł (od każdego egzemplarza).

Opłaty skarbowej nie wpłaca się do urzędu skarbowego, lecz uiszcza na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego mającego wydać zaświadczenie. Wymaganą kwotę można uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy. Poszczególne urzędy miast podają numer konta na swojej stronie internetowej. Niekiedy istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dnia jego wniesienia.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w sprawach m.in.: alimentacyjnych, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia. Mowa o tym w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej. Jeżeli jednak zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, zostanie użyte w innej sprawie niż wymienionej we wspominanym przepisie, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

Ulgi w zaświadczeniu

Zaświadczenie odzwierciedla wiedzę organu podatkowego wynikającą z prowadzonych przez niego ewidencji, rejestrów lub innej dokumentacji.

Urząd skarbowy przed wystawieniem zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach sprawdza, czy w stosunku do wnioskodawcy nie toczy się postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych (chodzi o postępowanie pierwszoinstancyjne). Jeżeli jest ono prowadzone, a zgromadzony materiał dowodowy pozwala na zamknięcie sprawy, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. W przypadku gdy doręczenie podatnikowi decyzji kończącej postępowanie podatkowe jest niemożliwe przed upływem terminu do wydania zaświadczenia, wystawia się zaświadczenie potwierdzające brak zaległości podatkowych, ale zawierające informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu. Takiego zaświadczenia nie uzyska się, gdy zaległość podatkowa wynika z decyzji wydanej przez organ podatkowy pierwszej instancji, od której zostało wniesione odwołanie.

Przeszkodą w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach nie jest regulowanie zaległości podatkowych w odroczonym terminie lub w ratach. Uznaje się bowiem, że do dnia upływu odroczonego terminu zapłaty lub terminów płatności poszczególnych rat, określonych w decyzji przyznającej ulgę, podatnik nie posiada zaległości podatkowych. Stanowi tak art. 306e § 5 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowe rozwiązania przewiduje tarcza antykryzysowa 3.0. Wynika z niej, że w zaświadczeniu wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie będą uwzględniane zaległości podatkowe, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę. Oznacza to, że w zaświadczeniach wystawianych od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. nie byłyby wykazywane zaległości z tytułu podatku wynikającego z PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r., a także daniny solidarnościowej z DSF-1 za 2019 r. Taka regulacja pozwoli na spełnienie warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych. Przewiduje to art. 15za § 1a ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (na dzień oddania GP do druku ustawa została przyjęta przez Senat).

Dane podawane w zaświadczeniu na żądanie wnioskodawcy:

- informacje, czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie: mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości; egzekucyjne w administracji (również w zakresie innych zobowiązań niż podatkowe); w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
- okresy, z których pochodzą zaległości, i ich tytuły,
- podatki, których termin płatności został odroczony lub których płatność rozłożono na raty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.