Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   TARCZA Zapłata podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

TARCZA
Zapłata podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Małgorzata Żujewska

Podatek wynikający z PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. można bez konsekwencji odsetkowych uregulować ponad miesiąc po terminie, bo do 1 czerwca 2020 r. Podatek podlega wpłacie bez względu na jego wysokość. Należy go uiścić na mikrorachunek.

Kwestia odsetek

Termin płatności podatku wykazanego w PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. upłynął 30 kwietnia 2020 r. Nie został on przesunięty z powodu epidemii COVID-19.

Podatnicy, którzy do tej pory nie uregulowali podatku wynikającego ze wspomnianych rozliczeń, mają więc oficjalnie na swoim koncie zaległość podatkową. Konsekwencją jej powstania są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę są naliczane zasadniczo za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku, do dnia zapłaty (włącznie z tym dniem).

PIT za 2019 r. można jednak uregulować - bez ponoszenia obciążeń odsetkowych - do 1 czerwca 2020 r. Minister Finansów wydał bowiem rozporządzenie o zaniechaniu w tym zakresie poboru odsetek za zwłokę (Dz. U. z 2020 r. poz. 728). Nie są one naliczane za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. od uregulowanych w tym okresie zaległości podatkowych z tytułu podatku wynikającego z PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r. (przykład 1). Zaniechanie obejmuje wyłącznie odsetki za zwłokę w części przypadającej na wpłaty, podlegające zaliczeniu na wymienione zaległości podatkowe, dokonane od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. Uregulowanie całego lub części podatku po 1 czerwca 2020 r. nie zwalania z naliczenia odsetek za zwłokę od 1 maja 2020 r. do dnia zapłaty (przykład 2).

Podatek dochodowy wykazany w zeznaniu podatkowym podlega wpłacie bez względu na kwotę. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku ze względu na jego niewielką wysokość.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Twój e-PIT

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę obowiązuje również w przypadku zapłaty podatku wynikającego z PIT-37 i PIT-38 za 2019 r. automatycznie zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT.

Usługa ta polega na przygotowaniu rozliczenia przez administrację skarbową na podstawie posiadanych przez nią danych i udostępnieniu go podatnikowi on-line na Portalu Podatkowym. Takie zeznanie podatkowe można było zaakceptować bez zmian, zaaprobować po naniesieniu modyfikacji lub odrzucić i złożyć rozliczenie we własnym zakresie. Jeżeli do 30 kwietnia 2020 r. podatnik nie zaakceptował lub nie odrzucił PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r. przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, a jednocześnie nie złożył rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Podatnik, który sam nie ureguluje podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, otrzyma w maju 2020 r. informację z urzędu skarbowego o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Dotrzymanie tygodniowego terminu pozwala uniknąć zapłaty odsetek podatkowych za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty. Przewiduje to art. 45cf ustawy o pdof. Odsetki za zwłokę - w związku z zaniechaniem ich poboru w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. - zostaną jednak naliczone najwcześniej od 2 czerwca 2020 r. (przykład 3). Okres "bezodsetkowy" może objąć kilka dodatkowych dni. Jeżeli bowiem podatnik otrzyma informację o konieczności uregulowania podatku z automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego w ostatnich dniach maja 2020 r., to wyznaczony w niej termin zapłaty będzie upływał na początku czerwca 2020 r., a jego dotrzymanie zwalnia z naliczenia odsetek za zwłokę (przykład 4).

Tylko mikrorachunek

PIT, wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę, należy wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Obliguje do tego art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej.

Numer mikrorachunku można otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy podać identyfikator podatkowy podatnika, tj. PESEL albo NIP. Numerem PESEL posługują się osoby mające nadany ten numer, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te muszą być spełnione łącznie. Pozostałe osoby podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu muszą mieć NIP. Do tego grona zalicza się przede wszystkim przedsiębiorców, w tym mających zawieszoną działalność gospodarczą, a także osoby jednocześnie prowadzące własne firmy i pracujące na umowę o pracę.

Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania dochodów, podatek wynikający z ich wspólnego PIT-36 lub PIT-37 za 2019 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich (według własnego uznania). Małżonkowie odpowiadają bowiem solidarnie za ten podatek. Każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę. Resort finansów zaleca jednak, aby podatek obciążający małżonków wspólnie został wpłacony na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik (tj. jako pierwszy).

Przykład 1

Podatnik złożył PIT-36L za 2019 r. w połowie kwietnia 2020 r. Wykazał w nim podatek do zapłaty w wysokości 5.200 zł. Uiścił go 8 maja 2020 r. Od wpłaconej kwoty nie musiał naliczyć odsetek za zwłokę za okres od 1 do 8 maja 2020 r.


Przykład 2

Podatnik wykazał w PIT-36 za 2019 r. podatek w wysokości 2.580 zł. Część tej kwoty, 800 zł, wpłacił 7 maja 2020 r. Powstałą różnicę, czyli 1.780 zł, ma zamiar uregulować 15 czerwca 2020 r. Podatnik będzie musiał od kwoty 1.780 zł naliczyć odsetki za zwłokę za okres od 1 maja do 15 czerwca 2020 r.


Przykład 3

Z PIT-37 za 2019 r. udostępnionego podatnikowi w ramach usługi Twój e-PIT wynika podatek do zapłaty. Zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane. Podatnik otrzymał 11 maja 2020 r. informację o konieczności uregulowania podatku wynikającego z tego rozliczenia w ciągu 7 dni. Standardowo, aby uniknąć ewentualnych odsetek za zwłokę, wymaganą kwotę musiałby uiścić najpóźniej 18 maja 2020 r. Podatnik może jednak wpłacić podatek z automatycznie zaakceptowanego PIT-37 za 2019 r., nie narażając się na konsekwencje odsetkowe, do 1 czerwca 2020 r.


Przykład 4

Załóżmy, że informacja o obowiązku uregulowania podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego PIT-37 za 2019 r. zostanie doręczona podatnikowi 29 maja 2020 r., a podatnik uiści podatek 4 czerwca 2020 r. Od wpłaconej kwoty nie będzie musiał naliczyć odsetek za zwłokę. Zaniechanie poboru obejmuje co prawda odsetki za zwłokę w części przypadającej na wpłatę dokonaną od 1 maja do 1 czerwca 2020 r., ale w tym przypadku zwolnienie z naliczania odsetek za zwłokę wiąże się z dotrzymaniem terminu wynikającego z informacji o konieczności uregulowania podatku z automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego. Termin ten upłynąłby w opisanej sytuacji 5 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.