Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Jak nie kupić rzeczy z zastawem skarbowym?

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak nie kupić rzeczy z zastawem skarbowym?

Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Małgorzata Żujewska

Podatnik ma prawo sprzedać rzecz, na której został ustanowiony zastaw skarbowy jako zabezpieczenie spłaty jego zaległości podatkowych. Sposobem na uchronienie się przed taką transakcją jest uzyskanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych. Każdy zainteresowany może go otrzymać. Kosztuje to 50 zł.

Rzecz z zastawem

Zastaw skarbowy to forma zabezpieczenia spłaty zobowiązań podatkowych podatnika (płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej pociągniętej do odpowiedzialności za cudze długi podatkowe).

Takim zabezpieczeniem mogą być obciążone rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność łączną jego i małżonka. Poszczególne rzeczy lub prawa majątkowe muszą mieć w dniu ustanowienia zastawu skarbowego określoną wartość. W 2020 r. jest to co najmniej 13.000 zł. Nie ma ustawowych kryteriów ustalania wartości rzeczy i praw majątkowych mających być objętych zastawem skarbowym. Wartość ta powinna zasadniczo odzwierciedlać cenę rynkową. Zastawem skarbowym nie wolno obciążyć mienia niepodlegającego egzekucji. Wyłączone są również składniki majątkowe mogące być przedmiotem hipoteki przymusowej. Ograniczenia przewiduje ponadto Prawo upadłościowe. Po ogłoszeniu upadłości nie jest dozwolone obciążenie zastawem skarbowym składników masy upadłości w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed lub po ogłoszeniu upadłości.

Informacje o zastawach skarbowych gromadzone są w Rejestrze Zastawów Skarbowych. Wpisu dokonuje się w oparciu o doręczoną decyzję: ustalającą lub określającą wysokość zobowiązania podatkowego, określającą kwotę zwrotu podatku, dotyczącą wysokości odsetek za zwłokę, a także o odpowiedzialności podatkowej płatnika, inkasenta, osoby trzeciej czy spadkobiercy. Podstawą wpisu może być ponadto deklaracja dotycząca zobowiązania podatkowego powstającego z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże jego powstanie, jeżeli wykazane w deklaracji zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane. W tym ostatnim przypadku wpis nie może być jednak dokonany wcześniej niż po 14 dniach od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego.

Nie ma zakazu zbycia mienia z zastawem skarbowym. "Idzie on bowiem za rzeczą lub prawem majątkowym". Jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela. Jeżeli podatnik sprzeda składnik swojego mienia obciążony zastawem skarbowym, spłata zabezpieczonej kwoty może być dochodzona od nabywcy - z przedmiotu zastawu - w trybie postępowania egzekucyjnego (chyba że z ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego prowadzona jest egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny). Przewiduje to art. 46 § 4 Ordynacji podatkowej. Aktualny właściciel przedmiotu zastawu skarbowego, niebędący podatnikiem odpowiedzialnym za zabezpieczony podatek, ma także prawo sam uregulować ten podatek.

Baza on-line

Rzecz lub prawo majątkowe, które zamierza się nabyć, warto sprawdzić przed sfinalizowaniem transakcji pod kątem istnienia zastawu skarbowego. Rejestr Zastawów Skarbowych jest jawny. Każdy może go bezpłatnie przeszukać. Służy do tego wyszukiwarka udostępniona on-line na Portalu Podatkowym.

Aplikacja wyszukuje informacje o zastawach skarbowych na podstawie numeru identyfikacyjnego ruchomości lub prawa majątkowego. Aby sprawdzić pojazd, należy podać numer: VIN, rejestracyjny, nadwozia, podwozia albo ramy. W przypadku maszyny potrzebny jest numer: seryjny, fabryczny lub tabliczki znamionowej, a w odniesieniu do statku - numer kadłuba. Weryfikacja zbywalnego prawa majątkowego wymaga podania numeru akcji, obligacji czy patentu. Jeżeli rzecz lub prawo majątkowe obciążone jest zastawem skarbowym, pojawi się informacja zawierająca opis przedmiotu zastawu skarbowego oraz dane dotyczące wierzyciela. Informacje te są aktualne na godzinę 2400 dnia poprzedniego.

Wydruk danych uzyskanych dzięki internetowej wyszukiwarce nie ma mocy dokumentu urzędowego. Nie stanowi dowodu tego, co zostało w nim stwierdzone.

Wypis z rejestru

Dokumentem urzędowym jest natomiast wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych.

Wypis zawiera informacje o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym, a także o wysokości zabezpieczonej w ten sposób kwoty, dacie powstania zastawu skarbowego oraz organie dokonującym wpisu. Taki dokument wystawi każdy naczelnik urzędu skarbowego, bez względu na to, pod jaki urząd skarbowy podlega potencjalny nabywca lub właściciel sprawdzanej rzeczy lub prawa majątkowego. Zainteresowany uzyskaniem wypisu musi złożyć wniosek na formularzu WW-1. Można go wnieść w formie papierowej (składając w dowolnym urzędzie skarbowym lub przesyłając drogą pocztową) albo w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Za wydanie wypisu trzeba uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Dowód jej zapłaty należy dołączyć do wniosku. Jeżeli wniosek składany jest przez internet, za dowód zapłaty uznaje się także elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty, np. w formacie pdf. Stanowi tak § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych. Nieopłacony wniosek pozostawiany jest bez rozpatrzenia.


Druk WW-1 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Nabywca - nowy właściciel - może złożyć wniosek o wykreślenie zastawu skarbowego, jeżeli ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe nie należały w dniu powstania zastawu skarbowego do podatnika odpowiadającego za zabezpieczone w ten sposób zobowiązanie podatkowe. Wniosek rozpatruje organ dokonujący wpisu zastawu skarbowego. Jeżeli okaże się on uzasadniony, wydawana jest decyzja o wykreśleniu zastawu skarbowego. Ostateczne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do usunięcia wpisu z urzędu.

Przykład wniosku o wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych

Wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.06.2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1287)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.